Sanace a hydroizolace

Produkty: sanace a hydroizolace

Sanace betonových konstrukcí

Přejít na produkty

 

PUR nátěry na betonové konstrukce

Přejít na produkty

 

Vodou ředitelné PUR nátěry

Přejít na produkty

 

Ploché střechy

Přejít na produkty

 

webertec 915

Hydroizolace stavebních konstrukcí

Přejít na produkty

 

Sanace vlhkého zdiva

Přejít na produkty

 

Památkové a historické objekty

Přejít na produkty

 

weberrep ochrana

 • SAB 100
 • prášková cementová malta s přísadami vylepšujícími její vlastnosti
 • ochrana armatury v betonu před korozí
 • zvýšení adheze reprofilačních malt k armatuře
 • obsahuje ppl vlákna

Další informace

weberrep vysprávka J SV

 • SAB 115
 • síranovzdorná vysprávková malta
 • odolná vůči síranům
 • vhodná pro ČOV
 • obsahuje ppl vlákna
 • schválena pro stavby ŘSD
 • tloušťky 3 - 40 mm

Další informace

weberrep vysprávka H SV

 • SAB 125
 • síranovzdorná vysprávková malta
 • odolná vůči síranům
 • vhodná pro ČOV
 • obsahuje ppl vlákna
 • schváleno pro stavby ŘSD
 • tloušťky 30 - 80 mm

Další informace

weberrep vysprávka ST

 • SAB 099
 • vysprávková malta
 • pro strojní zpracování
 • vhodná k injektáži mikropilot
 • maximální tloušťka vrstvy 40 mm
 • obsahuje armovací vlákna
 • třída R3
 • ČSN EN 1504-3

Další informace

weberrep torkret SV

 • SAB 145
 • suchá betonová směs
 • vysoká přídržnost
 • nízký modul pružnosti
 • obsahuje ppl vlákna
 • schváleno pro stavby ŘSD
 • třída R4
 • ČSN EN 1504-3

Další informace

weberrep povrch SV

 • SAB 135
 • síranovzdorná vysprávková malta
 • na jemné vysprávky do 4 mm
 • hladký povrch
 • pro celoplošné vyrovnání
 • schváleno pro stavby ŘSD
 • třída R4
 • ČSN EN 1504-3

Další informace

weberrep R4 duo

 • SAB 156
 • vysprávková malta na beton
 • 2 v 1
 • do 50 mm
 • nesmršťuje se, bez trhlin
 • propustná pro vodní páry
 • třída R4
 • ČSN EN 1504-3

Další informace

weberrep KB duo

 • SAB 954
 • minerální spojovací můstek pro betonové podklady a ochrana proti korozi armovací ocele
 • ochrana proti korozi výztuže
 • krátká doba schnutí
 • dlouhá doba zpracování
 • stabilní - nízká náchylnost ke stékání

Další informace

weberrep surface

 • SAB 155
 • vysprávková malta (3v1)
 • obsahuje inhibitor
 • vyrovnává a vyhlazuje
 • obsahuje ppl vlákna
 • lehčená
 • třída R3
 • ČSN EN 1504-3

Další informace

weberrep flow

 • SAB 133
 • tekutý venkovní beton
 • pro strojní i ruční zpracování
 • pro pochozí i pojezdové zatížení
 • pevnostní třída C50
 • expozice X0/XC4/XS2/XD2/XF4/XA2

Další informace

webercel mass

 • SAB 200
 • vláknobeton
 • zalévání poklopů na vozovce
 • rychletuhnoucí
 • aplikace bez bednění
 • pro všechny typy provozu

Další informace

weberrep 767

 • SAB 767
 • zálivková malta 1 mm
 • vysoká odolnost vůči posypovým solím
 • zvláště tekutá
 • chrání proti korozi
 • vysoká počáteční i konečná pevnost

Další informace

weberrep 768

 • SAB 768
 • zálivková malta 4 mm
 • vysoká odolnost vůči posypovým solím
 • zvláště tekutá
 • chrání proti korozi
 • vysoká počáteční konečná pevnost

Další informace

weberrep 769

 • SAB 769
 • zálivková malta 8 mm
 • vysoká odolnost vůči posypovým solím
 • zvláště tekutá
 • chrání proti korozi
 • vysoká počáteční i konečná pevnost

Další informace

weberrep 760

 • SAB 760
 • rychle tuhnoucí cement
 • všestranně použitelný
 • vysoká počáteční a konečná pevnost
 • nedochází k výkvětům
 • pochůzný po cca 30 min.

Další informace

weberrep 766

 • SAB 160
 • lepidlo na bázi epoxidu
 • dvousložková směs
 • na spoj betonových prefabrikátů
 • nepropouští vodu a je odolný vůči teplu
 • vytvrzuje bez trhlin

Další informace

weberchem kotva

 • SAB 995
 • pro upevnění kovových profilů
 • vysoká mechanická pevnost
 • reaguje i v uzavřených prostorách
 • aplikační teplota od -10°C do + 35°C
 • teplotní odolnost od -30°C do +80°C

Další informace

webertec SHC

 • H709
 • hydrofobní nátěr na bázi silikonu
 • ochrana betonu před agresivním prostředím
 • ochrana betonu proti solným roztokům
 • vodoodpudivý
 • nízkoviskózní

Další informace

webertmel PUR

 • SAB 952
 • polyuretanový tmel pro stavební konstrukce – výplně a tmelení spár
 • odolný vůči UV záření
 • vodotěsný
 • odolný vůči louhům a ředěným chemikáliím
 • bez zápachu
 • porézní materiály spojuje bez penetrace

Další informace

webersys epox podklad

 • NP 667
 • pečetící epoxidový nátěr
 • epoxidová univerzální pryskyřice bezrozpouštědlová
 • do extrémně namáhaných prostor
 • jako penetrace pod epoxidové nátěry
 • na savé povrchy
 • odolný vůči alkáliím, ředěným kyselinám apod.

Další informace

webersys epox nátěr tenkovrstvý

 • NP 661
 • epoxidový nátěr tenkovrstvý
 • vysoká mechanická odolnost
 • nízká viskozita
 • lehká aplikace
 • odolný vůči alkáliím, zředěným kyselinám, silným roztokům a minerálním olejům

Další informace

webertec purolast

 • SAB 030
 • akrylátová disperze
 • na svislé pohledové plochy betonu
 • zpomaluje karbonataci betonu
 • paropropustný
 • Sd pro vodní páru - 15
 • Sd pro CO2 - 60

Další informace

webertec elastic 772

 • SAB 772
 • disperzní nátěr na beton
 • zpomaluje karbonataci
 • překlenuje trhliny
 • schváleno pro stavby ŘSD
 • ČSN EN 1504-2
 • třída OS C, OS D

Další informace

webertec SBD 121

 • SBD 121
 • torkretovací směs, ihned k použití
 • metoda suchého stříkání
 • nízký vodní součinitel při aplikaci
 • bez aditiv a pomocných látek
 • může být ponechán bez povrchové úpravy
 • objemová hmotnost min. 2 370 kg/m3

Další informace

webertec inhibitor M

 • SAB 321
 • migrující inhibitor koroze-nátěr
 • proniká betonem, pojí se s železem, ulpívá na jeho povrchu a oddaluje počátek koroze
 • nezpůsobuje změny struktury betonu
 • nesnižuje paropropustnost
 • prodlužuje výrazně životnost železobetonu
 • jednoduchá aplikace, nátěr je ihned připraven k nanášení
 • je nehořlavý

Další informace

weberprim EP 2K

 • epoxidová penetrace
 • ředitelná vodou
 • vysoká pevnost v tahu a odolná rázu
 • odolává teplotním změnám
 • odolná vůči chemickému zatížení
 • tvrdost > 95 MPa
 • přídržnost k vlhkému betonu > 2 MPa

Další informace

weberdry PUR seal

 • SAB 775
 • polyuretanová vodotěsná membrána
 • UV stabilní
 • funkční při -40°C až +90°C
 • pochůzný vodotěsný povrch
 • přemosťuje trhliny do 2 mm

Další informace

weberdry PUR seal 2K

 • SAB 778
 • polyuretanový vodotěsný povlak
 • pro přímý kontakt s pitnou vodou
 • neobsahuje rozpouštědla
 • není UV odolný
 • funkční při -30°C až +90°C

Další informace

weberdry PUR B2K

 • SAB 555
 • vodotěsná stěrka s bitumenem
 • odolná vůči vodě a mrazu
 • odolná vůči kořenům
 • extrémně flexibilní
 • bez použití hořáku
 • funkční při -30°C až + 90°C

Další informace

weberdry PUR coat

 • SAB 781
 • polyuretanový nátěr
 • ochrana spodního vodotěsného povlaku
 • antireflexní
 • odolný vůči UV záření
 • funkční při -40°C až +90°C
 • pochozí

Další informace

weberdry PUR coat traffic

 • SAB 774
 • polyuretanový nátěr
 • odolný i vůči pojezdu vozidel
 • UV stabilní
 • funkční při -40°C až +90°C
 • ochranná vrstva pro vodotěsnou membránu

Další informace

weberprim PUR tile

 • SAB 779
 • penetrace ke zvýšení přídržnosti
 • vynikající přilnavost ke skleněným a lesklým povrchům
 • odolná vůči UV záření
 • rychleschnoucí

Další informace

weberdry PUR trans

 • SAB 777
 • polyuretanový vodotěsný povlak
 • transparentní
 • odolný vůči UV záření
 • přemosťuje trhliny
 • prodyšný
 • nepropustný pro vodu

Další informace

weberdry PUR finish

 • SAB 782
 • matný krycí nátěr
 • odolný vůči UV záření
 • otěruodolný
 • saténově matný povrch
 • odolný vůči vodě
 • funkční při -40°C až +90°C

Další informace

weberdry PUR detail

 • SAB 780
 • polyuretanový nátěr
 • pro složité detaily střešních konstrukcí
 • vyztužený vlákny
 • jednoduše opravitelný
 • paropropustný
 • vodotěsný

Další informace

weberdry PUR-B

 • NP 673
 • polyuretanový nátěr
 • vysoká otěruvzdornost
 • pro váleček nebo airless stříkání
 • chemická odolnost
 • pouze do interiéru
 • funkční při -20°C až +90°C

Další informace

weberpodklad PUR

 • SAB 674
 • penetrační nátěr
 • atest na přímý styk s potravinami
 • pro váleček nebo airless stříkání
 • chemická odolnost
 • zastavení procesu tvorby prachu
 • funkční při -20°C až +90°C

Další informace

weberdry PUR Balkon

 • alifatická polyuretanová hydroizolační membrána
 • UV stabilní
 • elastický
 • odolný vůči UV záření a mechanickému opotřebení
 • snadná aplikace i pomocí válečku
 • odolný vůči vodě
 • funkční v teplotách -30 °C až +90 °C
 • dobrá přilnavost k betonu

Další informace

weberdry PUR bitumen

 • SAB 916
 • tekutá PUR hydroizolační membrána
 • vytváří izolaci bez spojů, bezešvá izolace
 • přemosťuje trhliny
 • odolný vodě, mrazuvzdorný
 • odolný prorůstání kořenů
 • excelentní tepelná odolnost/neměkne
 • udržuje si své užitné vlastnosti v teplotách -40 °C až +90 °C
 • bez potřeby otevřeného plamene během aplikace
 • excelentní přilnavost k většině stavebních podkladů
 • při jeho poškození, jednoduchá oprava, během několika minut

Další informace

weberpas PU

 • SAB 877, SAB 878
 • ochranný nátěr vodních nádrží
 • jednoduchá aplikace
 • odolnost abrazi
 • saténový vzhled
 • snadno čistitelný povrh
 • mrazuvzdorný
 • po aplikaci povrch neabsorbuje vodu
 • pro interiér i exteriér

Další informace

weberdry fabric 110

 • výztužná PES geotextilie
 • Jako výztužná tkanina v kombinaci s aplikací tekutých PUR vodotěsných membrán.
 • Plošně – na povrchy , které se celé izolují
 • Napojení – podlaha/zeď
 • Napojení – zeď/zeď
 • Napojení komínů, trubek, průduchů
 • Napojení světlíků, klimatizací
 • Napojení odvodňovacích prostupů/sifon 90° úhly
 • Vnitřní pohyb, dilatace, praskliny

Další informace

weberdry easy roof

 • SAB 771
 • hybridní polyuretanový povlak nanášený v tekutém stavu
 • hydroizolace a ochrana betonových konstrukcí
 • hydroizolace a ochrana sádrokartonových a cementových desek
 • ochrana polyuretanové pěnové izolace

Další informace

weberdry PUR Coat Aqua

 • SAB 773
 • vrchní polyuretanový nátěr, odolný proti UV záření, na vodní bázi, bez obsahu rozpouštědel
 • hydroizolace střech
 • hydroizolace balkónů/teras
 • hydroizolace pěších zón (paluby)
 • ochrana polyuretanové pěnové izolace
 • hydroizolace většiny povrchů vystavených opotřebení a povětrnostním podmínkám

Další informace

weberdry PUR Seal Aqua

 • SAB 784
 • tekutá, polyuretanová hydroizolační membrána na vodní bázi
 • hydroizolace střech
 • hydroizolace a ochrana betonových konstrukcí
 • ochrana polyuretanové pěnové izolace

Další informace

weberprim EP 2K

 • SAB 773 A15
 • SAB 773 B5
 • epoxidová penetrace
 • ředitelná vodou
 • vysoká pevnost v tahu a odolná rázu
 • odolává teplotním změnám
 • odolná vůči chemickému zatížení
 • tvrdost > 95 MPa
 • přídržnost k vlhkému betonu > 2 MPa

Další informace

weberdry PUR seal

 • SAB 775
 • polyuretanová vodotěsná membrána
 • jednoduchá aplikace (váleček, airless)
 • snadná údržba povrchu
 • UV stabilní
 • odolný proti vodě i mrazu
 • funkční při -40°C až +90°C
 • pochůzný vodotěsný povrch
 • přemosťuje trhliny do 2 mm

Další informace

weberdry PUR seal 2K

 • SAB 778
 • polyuretanový vodotěsný povlak
 • vytváří bezešvý povlak, beze spojů a napojení
 • pro přímý kontakt s pitnou vodou
 • neobsahuje rozpouštědla
 • není UV odolný
 • pochozí
 • mrazuvzdorný, odolný teplé i studené vodě
 • funkční při -30°C až +90°C

Další informace

weberdry PUR B2K

 • SAB 555
 • vodotěsná stěrka s bitumenem
 • odolná vůči vodě a mrazu
 • odolná vůči kořenům
 • extrémně flexibilní
 • bez použití hořáku
 • funkční při -30°C až + 90°C

Další informace

weberdry PUR coat

 • SAB 781
 • polyuretanový nátěr
 • ochrana spodního vodotěsného povlaku
 • antireflexní
 • odolný vůči UV záření
 • funkční při -40°C až +90°C
 • pochozí

Další informace

weberdry PUR coat traffic

 • SAB 774
 • polyuretanový nátěr
 • odolný i vůči pojezdu vozidel
 • UV stabilní
 • funkční při -40°C až +90°C
 • odolný vůči abrazi a těžkým podmínkám
 • ochranná vrstva pro vodotěsnou membránu

Další informace

weberprim PUR tile

 • SAB 779
 • penetrace ke zvýšení přídržnosti
 • vynikající přilnavost ke skleněným a lesklým povrchům
 • odolná vůči UV záření
 • rychleschnoucí

Další informace

weberdry PUR trans

 • SAB 777
 • polyuretanový vodotěsný povlak
 • transparentní
 • odolný vůči UV záření
 • přemosťuje trhliny
 • prodyšný
 • nepropustný pro vodu

Další informace

weberdry PUR finish

 • SAB 782
 • matný krycí nátěr
 • odolný vůči UV záření
 • otěruodolný
 • saténově matný povrch
 • odolný vůči vodě
 • funkční při -40°C až +90°C

Další informace

weberdry PUR detail

 • SAB 780
 • pro složité detaily
 • vyztužený vlákny
 • paropropustný
 • jednoduše opravitelný
 • vodotěsný

Další informace

weberdry PUR-B

 • NP 673
 • polyuretanový nátěr
 • vysoká otěruvzdornost
 • pro váleček nebo airless stříkání
 • chemická odolnost
 • pouze do interiéru
 • funkční při -20°C až +90°C

Další informace

weberpodklad PUR

 • SAB 674
 • penetrační nátěr
 • atest na přímý styk s potravinami
 • pro váleček nebo airless stříkání
 • zastavení procesu tvorby prachu
 • chemická odolnost
 • funkční při -20°C až +90°C

Další informace

weberdry easy roof

 • SAB 771
 • hybridní polyuretanový povlak nanášený v tekutém stavu
 • hydroizolace a ochrana betonových konstrukcí
 • hydroizolace a ochrana sádrokartonových a cementových desek
 • ochrana polyuretanové pěnové izolace

Další informace

weberdry PUR Coat Aqua

 • SAB 773
 • vrchní polyuretanový nátěr, odolný proti UV záření, na vodní bázi, bez obsahu rozpouštědel
 • hydroizolace střech
 • hydroizolace balkónů/teras
 • hydroizolace pěších zón (paluby)
 • ochrana polyuretanové pěnové izolace
 • hydroizolace většiny povrchů vystavených opotřebení a povětrnostním podmínkám

Další informace

weberdry PUR Seal Aqua

 • SAB 784
 • tekutá, polyuretanová hydroizolační membrána na vodní bázi
 • hydroizolace střech
 • hydroizolace a ochrana betonových konstrukcí
 • ochrana polyuretanové pěnové izolace

Další informace

weberdry fabric 110

 • výztužná PES geotextilie
 • Jako výztužná tkanina v kombinaci s aplikací tekutých PUR vodotěsných membrán.
 • Plošně – na povrchy , které se celé izolují
 • Napojení – podlaha/zeď
 • Napojení – zeď/zeď
 • Napojení komínů, trubek, průduchů
 • Napojení světlíků, klimatizací
 • Napojení odvodňovacích prostupů/sifon 90° úhly
 • Vnitřní pohyb, dilatace, praskliny

Další informace

webertec 915

 • SAB 915
 • těsnící bitumenová stěrka
 • přemosťuje trhliny do 2 mm při +4°C
 • bez rozpouštědel
 • izoluje proti radonu
 • rychlejší vysychání a odolnost před deštěm
 • vysoký zůstatek po vyschnutí
 • zdivo nemusí být omítnuto

Další informace

WT915comp

webertec 915 pulver componente

 • urychlovač
 • urychluje a reguluje schnutí
 • pouze pro webertec 915

 

webertec superflex D2

 • SAB 176
 • reaktivně tuhnoucí hydroizolační stěrka
 • schnutí nezávislé na okolní teplotě
 • dobrá přilnavost k podkladu
 • vytvrzuje bez trhlin a přepětí
 • odolnost vůči UV záření a stárnutí
 • nepropustná pro tlakovou vodu
 • překrývá trhliny 2 mm

Další informace

webertec 933

 • SAB 933
 • těsnící malta
 • lehce roztíratelná
 • nepropustná pro vodu
 • kompenzující smrštění
 • odolná proti síranům
 • rychle vytvrzující

Další informace

webertec 934

 • SAB 934
 • vodotěsná jádrová omítka
 • odolná proti tlakové vodě
 • vyztužená vlákny
 • velmi dobrá přilnavost
 • pro ruční i strojní zpracování
 • odolná proti síranům

Další informace

webertec 935

 • SAB 935
 • utěsňovací malta
 • rychletuhnoucí
 • hyrofobní účinek
 • nepropouští tlakovou vodu
 • vyztužená vlákny
 • neobsahuje chloridy

Další informace

vodoizol 2K

 • 7614 2K
 • dvousložková polymercementová hydroizolace
 • pro přímý kontakt s pitnou vodou
 • izolace proti radonu
 • trvale pružná
 • pro interiér i exteriér

Další informace

webertec 822

 • SAB 822
 • elastický těsnící nátěr
 • tekutá fólie
 • přemosťování trhlin
 • vysoce pružný (prodloužení až 310%)
 • nanášení válečkem, štětcem nebo hladítkem
 • k přímému použití

Další informace

weberad 785

 • SAB 785
 • stavební disperze
 • plastifikační účinek
 • primárně pro webertec 930
 • zvyšuje pevnost v tahu za ohybu
 • zvyšuje odolnost proti chemikáliím
 • zabraňuje rychlému vysychání

Další informace

webertec 824

 • SAB 824
 • cementová hydroizolační stěrky
 • jednosložková
 • výborná přilnavost k podkladu
 • síranovzdorná
 • nepropustná pro tlakovou vodu
 • překrývá trhliny do 0,75 mm

Další informace

webertec Imper F

 • SAB 183
 • krystalická hydroizolace
 • pro přímý styk s pitnou vodou
 • pro pozitivní i negativní tlak vody
 • pro hydroizolaci vodních nádrží
 • vodonepropustná s mineralizujícím účinkem

Další informace

webertec 932

 • SAB 932
 • samonivelační podlahová těsnicí stěrka
 • nepropustná pro vodu
 • 1 produkt nahrazuje 3 běžné (vyrovnávka, izolace, vyhlazení)
 • rychle tuhnoucí 
 • plynotěsnost proti radonu v kombinaci s vodoizol 2k
 • povrch není nutné dále upravovat

Další informace

webertec 930

 • SAB 930
 • minerální hydroizolační stěrky
 • síranovzdorná až do st. "vysoce agresivní"
 • nepropustná tlakové vodě
 • vhodná pro kontakt s pitnou vodou
 • proti negativnímu tlaku vody
 • umožňuje zatížení brzy po aplikaci

Další informace

webertec 940 E

 • SAB 940
 • injektážní silikonová mikroemulze
 • vhodná pro vysoké stupně vlhkosti
 • nevytváří soli poškozující zdivo
 • pro velké tloušťky zdiva
 • koncentrát mísitelný s vodou
 • pro nízkotlakou injektáž

Další informace

webertec 941

 • SAB 941
 • injektážní silikátový roztok
 • pro maximální vlhkost 7%
 • působí na zužování kapilár
 • neobsahuje rozpouštědla
 • zamezuje difuzi solí
 • k okamžité aplikaci

Další informace

webertec GEL

 • SAB 562
 • injektáž na bázi akrylových monomerů
 • třísložková injektážní pryskyřice
 • velmi nízká viskozita
 • nehořlavá
 • šetrná k přírodě

Další informace

webertec 944 flex

 • SAB 944
 • polyuretanová injektážní pryskyřice
 • polymeruje za přítomnosti vlhkosti
 • flexibilní, hydrofobní
 • pružná, nesmršťuje se
 • dobrá chemická odolnost
 • WQA certifikát pitné vody

Další informace

webertec 945

 • SAB 187
 • injektážní epoxidová pryskyřice
 • dvousložková směs
 • vysoká pevnost
 • ochrana proti korozi
 • dobrá schopnost zatékání
 • na silové spoje betonu

Další informace

webertec 942

 • SAB 942
 • výplňová malta
 • k vyplnění dutin ve zdivu
 • pojená cementem
 • odolná vůči síranům
 • kompatibilní se stavebními materiály
 • vysoce tekutá

Další informace

webersys 992

 • SAB 992
 • čistič
 • pro stroje a nářadí pracující s epoxidovou pryskyřicí nebo polyuretanovými materiály

Další informace

webersan injektážní krém

 • SAB 946
 • injektážní krém
 • připravený k okamžitému zpracování
 • vhodný i pro dutá zdiva
 • bez nekontrolovaného vytékání
 • i pro velký stupeň provlhčení do 95 %
 • neprodukuje soli poškozující zdivo

Další informace

webersan odsolovací

 • SAZ 863 15
 • sanační omítka
 • pro ukládání solí a vysoušení zdiva
 • snadná zpracovatelnost
 • nízká spotřeba
 • pro ruční i strojní zpracování
 • vysoká pórovitost
 • odpovídá WTA 3-13-01

Další informace

webersan podhoz

 • SAZ 800 
 • podkladní postřik
 • odpuzuje vodu
 • splňuje směrnici WTA 2-9-04
 • propouští vodní páru
 • pro interiér i exteriér

Další informace

webersan 951 S

 • SAZ 851
 • adhezní můstek pro hydroizolační stěrky
 • velmi rychle tuhne
 • vysoká přilnavost
 • snadné zpracování
 • ruční aplikace
 • splňuje směrnici WTA 2-9-04

Další informace

webersan vyrovnávací WTA

 • SAZ 810
 • podkladní vrstva pro sanační systém
 • odpuzuje vodu
 • pro vnitřní i vnější použití
 • splňuje směrnici WTA 2-9-04
 • propouští vodní páru
 • pro interiér i exteriér

Další informace

webersan sanační WTA

 • SAZ 820
 • sanační omítka
 • odpuzuje vodu
 • odolná vůči solím
 • splňuje směrnici WTA 2-9-04
 • propouští vodní páru
 • pro interiér i exteriér

Další informace

webersan super

 • SAZ 860
 • sanační jádrová omítka
 • odpuzuje vodu
 • odolná vůči solím
 • splňuje směrnici WTA 2-9-04
 • propouští vodní páru
 • nejrychlejší aplikace sanačních omítek

Další informace

webersan super strojní

 • SAZ 861
 • sanační jádrová omítka
 • odpuzuje vodu
 • odolná vůči solím
 • propouští vodní páru
 • splňuje směrnici WTA 2-9-04
 • pro strojní zpracování

Další informace

webersan mono

 • SAZ 850
 • sanační jádrová omítka
 • odpuzuje vodu
 • propouští vodní páru
 • pro interiér i exteriér
 • pouze pro ruční zpracování

Další informace

webersan thermo

 • SAZ 862
 • bílá sanační omítka
 • odolná vůči řasám a plísním
 • rychlé odvádění vlhkosti
 • pro ruční i strojní zpracování
 • obsahuje armovací vlákna
 • snižuje tvorbu kondenzátu
 • tepelně izoluje

Další informace

webersan restauro

 • SAZ 851
 • vápenná sanační omítka
 • pro všechny stupně zasolení
 • vyztužená vlákny
 • bez obsahu cementu
 • rozměrová stabilita
 • pro ruční i strojní zpracování

Další informace

webersan 600

 • R600
 • jemná štuková omítka
 • pro jádrové, tepelně izolační a sanační omítky
 • připravená jako podklad pro nátěr
 • vysoká propustnost vodních par
 • vhodná pro všechny následné minerální a organické nátěry a fasády

Další informace

kerasil

 • MI 100A
 • vnitřní minerální nátěr
 • matný nátěr
 • ředitelný vodou
 • otěruvzdorný
 • po zaschnutí voděodolný
 • tónovatelný

Další informace

webermix vápenný 2,5MPa

 • MV 991
 • zdicí a spárovací malta na bázi vápna
 • bez obsahu cementu
 • na bázi hydraulického vápna tř. NHL5
 • obsahuje vlákna
 • pro zdění pohledového kamene
 • pro spárování pohledového kamene
 • lze použít jako výplň nerovností
 • přírodní béžová barva

Další informace

weberdur BT calce F

 • SAZ 831
 • vápenná malta pro opravy zdiva
 • pevnostní třída M15
 • na bázi hydraulického vápna
 • strojní i ruční nanášení
 • pro opravy fasádních dekorací
 • pro sanaci omítek
 • pro výplně kaveren, spár a trhlin

Další informace

webercal vápenný nátěr

 • NFV 7540
 • čistě minerální vápenný nátěr
 • neobsahuje fermež, sádru a síru
 • neobsahuje TiO2
 • neobsahuje syntetická aditiva
 • tradičně vyhašené z kusového vápna
 • dezinfekční vlastnosti
 • protiplísňový
 • zachovává difuzi zdiva

Další informace

webersan restauro

 • SAZ 851
 • vápenná sanační omítka
 • na bázi přírodního vápna
 • pro všechny stupně zasolení
 • vyztužená vlákny
 • bez obsahu cementu
 • vysoká rozměrová stabilita
 • pro ruční i strojní zpracování

Další informace

webercal injektáž 5

 • SAB 948
 • injektážní malta
 • ke zpevňování cihelného nebo kamenného zdiva
 • výborná plnitelnost otvorů
 • rezistentní vůči síranovým solím
 • neobsahuje cement
 • vhodná i pro opravu omítek

Další informace

webermur 652

 • MIHL 652
 • hliněná klimoregulační omítka
 • lehce zpracovatelná
 • reguluje klima
 • pro ruční i strojní zpracování
 • pro interiér
 • vynikající strojové nanášení
 • ideální pro údržbu památek

Další informace

weberdur trass

 • SAZ 830
 • jádrová omítka z trassového vápna
 • velmi hladký povrch
 • vhodná pro památkové objekty
 • dobrá soudržnost s podkladem
 • vysoce propustná pro vodní páry

Další informace

weberdur štuk trass

 • R 601
 • štuková omítka z trassového vápna
 • velmi hladký povrch
 • vhodná pro památkové objekty
 • dobrá soudržnost s podkladem
 • vysoce propustná pro vodní páry

Další informace

webercit repar

 • SAZ 852
 • malta ze vzdušného vápna
 • na opravy a spárování přírodního kamene
 • pružná malta na bázi vzdušného vápna
 • opracovává se jako přírodní kámen
 • vzhled a barevnost imitují vybrané druhy kamene pro vrstvy 5 - 50 mm

Další informace

webersan odsolovací

 • SAZ 863 15
 • sanační omítka
 • pro ukládání solí a vysoušení zdiva
 • snadná zpracovatelnost
 • nízká spotřeba
 • pro ruční i strojní zpracování
 • vysoká pórovitost
 • odpovídá WTA 3-13-01

Další informace

webercal 174

 • MV 300
 • lehčená vápenná omítka
 • vyrovnává vlhkost v místnosti
 • pro všechny minerální podklady
 • pro interní použití
 • s nízkým pnutím a vyztužením vlákny
 • zabraňuje tvorbě plísní
 • tl. vrstvy 10 – 20 mm

Další informace

weberprim pierre

 • SAB 853 
 • adhezní penetrace na zdivo z tesaného kamene
 • zlepšuje přilnavost k přírodnímu kameni
 • upravuje pórozitu kamene
 • jednoduchá aplikace
 • připravena k přímému použití, neředí se
 • přírodní béžová barva

Další informace

weberdur calce štuk

 • vyhlazovací se štukovou strukturou
 • pro exteriér i interiér
 • přírodně béžová
 • ruční nanášení
 • prodyšná
 • pro nové i staré omítky

Další informace