weberrep surface

weber-rep-surface.jpg

vysprávková malta na beton 3v1

Použití

 • bytová a občanská výstavba – na opravy betonu bez pasivace armatur na 10 mm
 • umělecká díla a inženýrské stavby – na opravy betonu po pasivaci armatur
 • výplně lunkrů, prasklin
 • opravy a vhlazení povrchu, opravy rohů, vyrovnání nerovností
 • vhodná na všechny typy objektů (nadzemní, podzemní nebo zapuštěné)
 • vertikálně, horizontálně a zespodu

Poptej Weber

Barevné odstíny

světle šedá (beton)

Definice výrobku

Vysprávková malta na beton 3v1

Číslo výrobku

SAB 155

Spotřeba

cca 1,6 kg v suchém stavu na 1 l objemu výplně

Balení

 • ve 25 kg papírových obalech, 48 ks – 1200 kg/ pale

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Všeobecné požadavky pro podklad

 • beton, železobeton
 • zdivo z tvrdého kamene, z plných cihel nebo betonových bloků
 • cementová omítka

požadavky na beton:

 • podklad musí být připravený podle normy ČSN EN 1504, musí být tvrdý, soudržný, čistý a zdrsněný
 • kladívkem se vyzkouší, kde jsou na ploše určené k opravě poškozené oblasti, které je potřeba odstranit
 • hrany okrajů musejí být před opravou čisté
 • odstranit veškeré stopy mastnoty, odbedňovacích prostředků a organických látek
 • očistit zoxidované armatury

ošetření ocelových prvků (stavební konstrukce, tl. obalení < 10 mm)

 • železné konstrukce vždy očistit kovovým kartáčem nebo pískováním od rzi a následně pečlivě odstranit prach
 • na ocelové konstrukce štětcem nanést silnou vrstvu antikorozního nátěru weber.rep ochrana co nejvíce zabránit kontaktu s betonem
 • nechat schnout cca 0,4 hod (weber.rep ochrana ) musí být dokonale suchý

Podmínky pro zpracování

 • teplota pro aplikaci: +5 °C až +35 °C
 • nepoužívat na zmrzlý nebo rozmrzající podklad a při očekávaných mrazech
 • aplikaci neprovádět na přímém slunci (viz Doporučení)

Nářadí

vědro, zednická lžíce, hladítko, nerez hladička, pomalé elektrické míchadlo (500 ot/min), míchačka

Čištění

Nádoby, přístroje a nástroje se po použití očistí vodou.

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

 • obsahuje inhibitor - antikorozní účinky
 • vyrovnává i vyhlazuje povrch
 • zušlechtěná ppl vlákny
 • lehčená: 16 kg/10mm/1m2
 • třída R3 podle  EN 1504-3

Poznámky

Skladování

12 měsíců od data výroby v originálních obalech, v suchých, krytých skladech

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Doporučení

 • rohy a dlouhé hrany zašalovat zednickou latí  nebo čistými a hladkými deskami
 • za chladnějšího počasí (při teplotách pod +12 °C) rozmíchat vlažnou vodou pro rychlejší tvrdnutí
 • za teplého nebo velmi větrného počasí zabránit vysoušení – vlhčením povrchu rozprašovačem

Omezení

nepoužívá se na:

 • sádrový podklad
 • povrch ošetřený nátěrem nebo materiálem organické povahy (před aplikací se musí odstranit)
 • drolivý nebo málo odolný podklad (zdivo z pórobetonu, z měkkého kamene, z dutých cihel atd. )
 • není vhodná na opravy průmyslových podlah nebo podlah s velkým provozem
 • nepoužívá se v případě kontaktu s roztoky kyselin (pH<6)
 • nedokáže odolávat případným pohybům stavební konstrukce nebo objektu,  vznikají trhliny

Produkt je vhodný pro použití