Cz.Weber

Udržitelnost ve Weber

 

Férový přístup k planetě i k zákazníkům

 

Každá činnost člověka určitým způsobem ovlivňuje kvalitu životního prostředí.

Platí to i pro nás a naši výrobu. Chceme být ale maximálně otevření, a proto pro své výrobky necháváme zpracovat environmentální prohlášení o produktu (EPD).

Tento dokument popisuje reálný dopad daného výrobku na životní prostředí v průběhu jeho celého životního cyklu. 

Jak EPD vzniká a co obsahuje? 

Dokument vychází z analýzy životního cyklu produktu (LCA), v rámci které se hodnotí všechny fáze: od těžby surovin přes výrobu až po užívání a likvidaci výrobku. Pro každé stadium jsou vybrány konkrétní ukazatele (např. příspěvek ke globálnímu oteplování, spotřeba vody, energie či neobnovitelných zdrojů). Cílem analýzy je ukázat, která z fází má na dané ukazatele největší vliv a je vhodné na ni zaměřit pozornost při snaze o snižování vlivů na životní prostředí.

Analýza životního cyklu se provádí podle norem ČSN ISO 14040 a 14044 a výsledné údaje musí být ověřené třetí stranou,
z důvodu zajištění kvality a spolehlivost dat.