weberdeco active

Cz.Weber

Definice výrobku

Jednosložková vnitřní barva s organickým pojivem a se zvýšenou ochranou proti plísním.

Použití

Interiérový nátěr na vyzrálé minerální podklady, případně starší pevné nátěry a sádrokartony se zvýšenou ochranou proti plísním. Nátěr je prodyšný, otěruvzdorný a s matným vzhledem.

Vydatnost

6 – 12 m2 z 1 kg nátěru v jedné vrstvě

Uvedená hodnota je orientační a může se odlišovat dle ředění, druhu podkladu a způsobu zpracování.

Složení

Vnitřní nátěrová hmota s organickým pojivem, vápencovým plnivem a speciálními přísadami.

Barevné odstíny

Vyrábí se v bílém odstínu.

Balení

  • V 5, 15 a 25 kg PE obalech.

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Všeobecné požadavky na podklad

Podklad musí být pevný, suchý, odmaštěný, čistý, zbavený prachu a nesoudržných vrstev, řádně zatmelený a zabroušený. Teplota při aplikaci nesmí klesnout pod +5 °C.

Ředění

Provádí se čistou vodou dle typu zpracování.

Pokyny pro zpracování

Nátěr se nanáší dle potřeby a kvality podkladu minimálně ve 2 vrstvách. První vrstva se provádí nátěrem ředěným do 20% čistou vodou. Druhá a případné další vrstvy se ředí do 10% čistou vodou. Lze použít i neředěný. Nátěr lze nanášet malířskou štětkou, válečkem nebo vhodným stříkacím zařízením.

Interval mezi jednotlivými nátěry je minimálně 2-4 hodiny, vždy po dokonalém proschnutí předchozí vrstvy.

Použité nářadí

Barva se nanáší štětkou, válečkem nebo stříkáním, vč. Airless.

Čištění

Použité nářadí se bezprostředně po použití očistí čistou vodou. Všechny okolní plochy chraňte před ušpiněním, případně ihned očistěte čistou vodou.

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

  • chráněn proti plísním
  • vysoká bělost
  • výborná kryvost
  • dobře prodyšný
  • otěruvzdorný
  • matný vzhled

Poznámky

Skladování

12 měsíců od data výroby v dobře uzavřených originálních obalech při teplotách od +5 °C do +30 °C. Chránit před mrazem. V případě
otevření balení již nelze tuto skladovatelnost garantovat.

Upozornění

Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Při malování by se měla teplota vzduchu, povrchu i barvy pohybovat v rozmezí 15 – 25 °C. Vhodné ředění, spotřebu a vhodnost nářadí použitého k realizaci doporučujeme předem otestovat na malé zkušební ploše.

Veškeré údaje v tomto návodu jsou nezávazné.

Jsou však zpracovány podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejnovějších technických poznatcích.

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo
v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů

Postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpeč nostním listu výrobku.
Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí!

Produkt je vhodný pro použití