Produkty: Jádrové omítky, malty, štuky

Produkty: Jádrové omítky, malty, štuky

Základní
jádrové omítky

Přejít na produkty

Univerzální
jádrové omítky

Přejít na produkty

Tepelně izolační a klimoregulační omítky

Přejít na produkty

Sádrové
omítky

Přejít na produkty

weberdur podhoz

k vytvoření adhézního můstku pod jádrové omítky

 • pro interiér a exteriér
 • velmi dobrá zpracovatelnost
 • má minimální vliv na paropropustnost omítkového systému
 • zvláště vhodný pro tepelně izolační omítky

Další informace

weberdur klasik RU

jádrová omítka ruční

 • zrnitost 4 mm
 • pro ruční zpracování
 • vhodná pro exteriér i interiér
 • vhodný jako podklad pro jemné minerální omítky

Další informace

weberdur klasik JRU

jádrová omítka ruční

 • zrnitost 2 mm
 • pro ruční zpracování 
 • vhodná pro exteriér i interiér
 • vhodný jako podklad pro jemné minerální omítky

Další informace

weberdur mono RU

jádrová omítka ruční

 • povrch lze zpracovat tak, že není nutné provádět následné štukování
 • pro ruční zpracování
 • pro exteriér i interiér
 • vhodná jako podklad pro jemné a minerální omítky

Další informace

weberdur klasik JST

jádrová omítka strojní

 • pro strojní zpracování
 • pro interiér i exteriér
 • vhodná jako podklad pro jemné a minerální omítky

Další informace

weberdur cementový

jádrová omítka pro soklové části staveb

 • vícevrstvá jádrová omítka pro ruční zpracování
 • pro interiér i exteriér
 • použití, kde je zvýšený požadavek na pevnost a odolnost proti vodě

Další informace

weberdur RS1

jádrová vápenocementová omítka s vyšším podílem vápna

 • prodyšná
 • vhodná pro aplikace v kuchyních, prádelnách, sklepech
 • pro strojní i ruční zpracování
 • jednoduché zpracování
 • pro vnitřní i vnější použití

Další informace

weberdur lehčený

lehčená podkladní omítka

 • vysoký modul pružnosti
 • vhodná pro vyrovnání křivého zdiva
 • ideální pro zdivo s vysokými tepelně izolačními vlastnostmi
 • bez pnutí
 • pro strojní i ruční zpracování
 • odpuzuje vodu
 • minimální tepelná vodivost

Další informace

EXTRA stěrková omítka

suchá, velmi jemná omítka, obohacená disperzními přísadami

 • na savé i nesavé podklady
 • ideální hladký povrch
 • vysoká bělost
 • velmi dobrá zpracovatelnost
 • možnost překrytí drobných nepohyblivých trhlin

Další informace

weberdur 132

lehčená jádrová omítka

 • s polystyrénovým granulátem
 • strojní i ruční nanášení
 • pro vnitřní i vnější prostředí
 • nízké pnutí
 • prodyšný
 • nízká spotřeba
 • na keramické a pórobetonové zdivo

Další informace

weberdur 137

lehčená podkladní omítka

 • s polystyrénovým granulátem a vyztužená vlákny
 • na zdivo s vysokým tepelně izolačním účinkem
 • ruční a strojní zpracování
 • vhodná pro vnitřní i vnější prostředí
 • nízký modul E
 • velmi nízké pnutí
 • tl. vrstvy 10 – 20 mm

Další informace

weberdur 140 SLK

super lehčená minerální jádrová omítka 

 • vyztužená vlákny
 • na zdivo s vysokým tepelně izolačním účinkem
 • ruční a strojní zpracování
 • vhodná pro vnitřní i vnější prostředí
 • nízký modul E
 • velmi nízké pnutí

Další informace

weberdur 3v1

jádrová vápenocementová omítka s hladkým povrchem

 • pro vnitřní i vnější použití
 • hladký povrch
 • není nutné štukování
 • nevyžaduje cementový špric
 • vhodná pro cihelné novostavby
 • vhodná pro aplikaci na homogenní cihelné zdivo
 • pro strojní i ruční zpracování

Další informace

weberdur univerzální 1mm

univerzální vápenocementová malta

 • zrnitost 1 mm
 • pevnost v tlaku 5 MPa
 • pro jádrové omítky a pro zdění
 • pro ruční zpracování
 • pro interiér i exteriér
 • vhodná jako podklad pro jemné a minerální omítky

Další informace

weberdur univerzální 2mm

univerzální vápenocementová malta

 • zrnitost 2 mm
 • pevnost v tlaku 2,5 MPa
 • pro jádrové omítky a pro zdění
 • pro ruční zpracování
 • pro interiér i exteriér
 • vhodná jako podklad pro jemnéa minerální omítky

Další informace

webermultiweb

suchá minerální směs pojiv pro výrobu jádrové omítky a zdící malty přímo na stavbě

 • ruční zpracování
 • pro stěny i stropy
 • pro tloušťku omítky 10–25 mm (1 vrstva)
 • pro zdění do pevnosti v tlaku 2,5 MPa
 • pro všechny druhy zdiva (mimo sádrových bloků)
 • hydraulicky tuhnoucí
 • prodyšná

Další informace

webercal 174

lehčená vápenná omítka

 • vyrovnává vlhkost v místnosti
 • pro všechny minerální podklady
 • pro interní použití
 • s nízkým pnutím a vyztužením vlákny
 • zabraňuje tvorbě plísní
 • tl. vrstvy 10 – 20 mm

Další informace

weberdur trass

jádrová omítka z trassového vápna

 • vhodná pro památkové objekty
 • velmi hladký povrch
 • dobrá soudržnost s podkladem
 • bez obsahu cementu a chemických přísad
 • vysoce propustná pro vodní páry

Další informace

webercal 148

vápenná jádrová omítka

 • pro vnitřní i vnější prostředí
 • ruční i strojní nanášení
 • béžová barva
 • prodyšný
 • pro silné vrstvy
 • skladování až 12 měsíců

Další informace

webercal 109

hydraulický vápenný podhoz

 • vyrovnává savost podkladu
 • možnost strojní aplikace
 • zajišťuje přídržnost následné vrstvy omítky
 • vytváří adhezní můstek mezi podkladem a omítkou

Další informace

webercal 159

vápenná jádrová omítka

 • pro vnitřní i vnější prostředí
 • ruční i strojní nanášení
 • béžová barva
 • prodyšný
 • pro nové i staré omítky
 • skladování až 12 měsíců

Další informace

weberdur BT calce F

vápenná malta pevnostní tř. M15 pro strukturální opravy zdiva na bázi hydraulického vápna

 • strojní i ruční nanášení
 • pro opravy fasádních dekorací
 • pro sanaci omítek
 • pro výplně kaveren, spár, trhlin

Další informace

weberdur terralit

tepelně izolační omítka

 • zvýšení tepelné izolace
 • vysoce propustná pro vodní páry
 • nepraská ani ve větších vrstvách
 • λ = 0,170 W/mK

Další informace

webermur 652

jílová klimoregulační omítka

 • lehce zpracovatelná
 • regulující klima
 • velmi dobrá přilnavost
 • ruční i strojové zpracování
 • pro vnitřní použití
 • ideální pro údržbu památek

Další informace

webermur 5-50

vápenosádrová vyrovnávací omítka pro vnitřní použití

 • výborná na opravy ostění po výměně oken
 • aplikace ve vrstvě až 50 mm
 • na zdivo i beton
 • hladký povrch
 • snadné zpracování

Další informace

webermur 659

tenkovrstvá sádrová omítka s gletovaným povrchem

 • gletovaný povrch
 • ruční nanášení
 • aplikace 0 – 10 mm
 • vyhlazení povrchu omítek i betonu
 • pro vnitřní použití

Další informace

weberkombi grund

penetrace

 • vodou ředitelná
 • žlutě zbarvená disperze z umělé pryskyřice
 • odolná vůči zmýdelnění

Další informace

weberkombi kontakt

penetrace

 • adhezní můstek pro omítkové systémy Weber
 • modifikovaná disperze z umělé pryskyřice s písky
 • odolná vůči zmýdelnění

Další informace

weberdur štuk EX

vápenocementový štuk šedé barvy pro vnitřní i vnější použití

 • pro provádění štukových vrstev
 • pro ruční zpracování
 • finální vrstva na jádrovou omítku

Další informace

weberdur štuk IN

pro provádění vnitřních štuků 

 • jednosložková, suchá, vnitřní omítka
 • pro provádění vnitřních štukových vrstev
 • pro ruční zpracování 
 • finální vrstva na jádrovou omítku

Další informace

weberdur štuk UNI

vápenocementový štuk 

 • vhodný pro silnější vrstvy
 • strojní i ruční zpracování
 • aplikace na pórobetónové zdivo bez jádrové omítky
 • štuková struktura
 • pro vnitřní použití jako jednovrstvá jemná omítka
 • pro venkovní použití na jádrové omítky

Další informace

weberdur calce štuk

vápenná štuková omítka

 • ruční nanášení
 • pro vnitřní i vnější prostředí
 • béžová barva
 • prodyšný
 • pro nové i staré omítky

Další informace

Štuková stěrka 3v1

jemná bílá vápeno-cementová omítka s vlákny. 

 • řešení 3v1 (lepící stěrka, štuk, armovací omítka)
 • vyztužená vlákny
 • zpevnění podkladů
 • zpracovatelnost 2 hodiny
 • vhodná i na historické fasády
 • tloušťka 1–5 mm

Další informace

Štuková omítka

štuková omítka k okamžitému použití

 • připraveno ihned k použití
 • snadná aplikace pro celoplošnou aplikace
 • použití v interiéru i exteriéru

Další informace

weberdur stěrka

bílá cementová tenkovrstvá stěrka se vzhledem štuku pro vnitřní i vnější použití 

 • ideální pro monolitické konstrukce
 • speciální mrazuvzdorná stěrka
 • k vytvoření povrchové struktury zateplovacího systému
 • k renovaci starých pevných omítek
 • pevnější než tradiční štuk

Další informace

weberdur štuk trass

štuková omítka z trassového vápna

 • velmi hladký povrch
 • vhodné pro použití v památkových objektech
 • dobrá soudržnost s podkladem
 • vysoce propustný pro vodní páry

Další informace

webermur rudin fine

interiérová stěrka na stěny a stropy 

 • Velmi snadná aplikace
 • Pro vnitřní prostředí
 • Velmi hladký – gletovaný povrch
 • Pro novostavby i rekonstrukce
 • Aplikace ručně i strojně do 5 mm lokálně až 1 cm

Další informace

webermix zdicí 5 MPa/10 MPa

Zdicí malta

 • pro ruční zpracování
 • pro interiér i exteriér
 • vhodný pro zdění z běžných zdicích prvků (vyjma pórobetonových tvárnic)

Další informace

weberbat výplň

Nízkoexpanzní výplňová malta

 • bobtnavý efekt - nárůst objemu 10%
 • prodyšná
 • pevnost v tlaku 10 MPa
 • vnitřní i vnější použití

Další informace

webermix lícový

Zdicí malta na lícové zdivo

 • pro ruční zpracování
 • pro interiér i exteriér
 • vhodný pro zdění zdění a spárování lícového zdiva

Další informace

webermix Z

Maltová směs pro zakládání zdiva z broušených cihel a pórobetonu

 • pro ruční zpracování
 • rychlezavadající
 • pro keramické zdivo
 • pro exteriér a interiér
 • pevnost v tlaku 10 MPa

Další informace

webermix T

Maltová směs pro tenkovrstvé lepení zdiva z broušených cihel

 • pro ruční zpracování
 • nanášení pouze aplikačním válcem
 • pro keramické zdivo
 • pro exteriér a interiér
 • pevnost v tlaku 10 MPa

Další informace

webermix mont

Maltová směs pro tenkovrstvé lepení i stěrkování pórobetonových tvárnic

 • ruční zpracování
 • pro interiér i exteriér
 • vhodná i k lepení
 • vápeno-pískových cihel

Další informace

webermix vápenný 2,5MPa

Zdicí a spárovací malta na bázi přírodního vápna

 • bez obsahu cementu
 • na bázi hydraulického vápna tř. NHL5
 • obsahuje vlákna
 • pro zdění pohledového kamene
 • pro spárování pohledového kamene
 • lze použít jako výplň nerovností
 • přírodní béžová barva

Další informace

Jádrové omítky

Odolnost proti vodě, tepelná izolace, klimaregulace – nejen takové vlastnosti nabídnou omítky Weber.

Zjistit víc

 

Štuky

Máme pro vás vápenné i vápenocementové štuky. Na vnitřní jádrové omítky i na renovaci staré fasády.

Zjistit víc

 

Malty

Na každý druh zdiva přijde jiná malta. Stavíte z cihel, z betonu, nebo z kamene? U nás seženete všechny typy malt.

Zjistit víc