weberdur calce štuk

Cz.Weber

Vápenná štuková omítka

Definice výrobku:

Jemná minerální štuková omítka. Na bázi přírodního hydraulického vápna. Bez obsahu cementu.

Použití:

Vyhlazovací omítka se štukovou strukturou. Na podkladní jádrové omítky. V exteriéru i interiéru.

Spotřeba:

 • 7,5 lt / 25 kg pytel.

Uvedené spotřeby orientační a mohou se odlišovat ±20 % dle stavu podkladu a způsobu zpracování.

Barva:

Přírodně béžová.

Složení:

Hydraulické vápno NHL 5, písek, trassová aditiva.

Balení

 • papírový pytek 25 kg

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Příprava podkladu:

Podklad musí být pevný, nosný, soudržný, suchý, bez prachu, nečistot a zbytků původních nátěrů a stěrek snižujících přilnavost.

Zpracování:

 • Před aplikací podklad vždy navlhčete, zvláště v případě v případě vyzrálých omítek.
 • Smíchejte míchadlem o nízkém počtu otáček jeden pytel 25 kg s přibližně 7,5 l čisté vody a dobře promíchejte tak, aby vznikla homogenní směs bez hrudek.
 • Nechte směs odpočívat po dobu 10 minut a poté znovu promíchejte: směs naneste nerezovým hladítkem nebo lžící v potřebné tloušťce.
 • Po nejméně 60 minutách naneste 2. vrstvu a uhlaďte filcovým nebo houbovým hladítkem, které v případě potřeby navlhčete vodou, abyste docílili jednolitého povrchu bez spojů či překryvů.
 • U sanačních omítek nepřekročte celkovou tloušťku 3 mm.

Nářadí:

Míchačka nebo el. míchadlo; zednická lžíce, ocelové hladítko, filcové nebo molitanové hladítko, vědro na vodu.

Čištění:

Nářadí se po použití očistí vodou.

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

 • Ruční nanášení
 • Pro vnitřní i vnější prostředí
 • Béžová barva
 • Prodyšný
 • Pro nové i staré omítky

Poznámky

Skladování

Při skladování v suchu v originálně uzavřeném obalu lze materiál skladovat min. 12 měsíců.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Produkt je vhodný pro použití