Dokumenty weber

Zde naleznete dokumenty divize Weber ve formátu PDF ke stažení.

Všeobecné obchodní podmínky pro smluvní zákazníky platné od 1. 3. 2024

Všeobecné obchodní podmínky pro smluvní zákazníky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti WEBER, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. pro smluvní zákazníky

Seznamte se všeobecnými obchodními podmínkami WEBER pro smluvní zákazníky.

Stáhnout PDF

Všeobecné nákupní podmínky pro osobní nákup 1. 3. 2024

Všeobecné nákupní podmínky pro osobní nákup

Všeobecné nákupní podmínky WEBER, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. pro osobní nákup

Seznamte se se všeobecnými nákupními podmínkami WEBER pro osobní nákup.

stáhnout PDF

Formulář hlášení reklamace

Formulář pro hlášení reklamace divize WEBER, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.

 

stáhnout PDF

Politika integrovaného systému managementu

Politika integrovaného systému managementu WEBER, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.

Seznamte se s politikou integrovaného systému managementu.

stáhnout PDF

Environmentální prohlášení o produktu

Naše společnost má zájem na produkci výrobků s nízkým dopadem na životní prostředí. Z našeho pohledu LCA a EPD slouží jako dobrý pomocník k posuzování vlivu produktů instalovaných v budovách na životní prostředí. EPD, jako nástroj udržitelnosti slouží, k zodpovězení otázek týkajících se životního prostředí a poskytne objektivní porovnání výrobků.

stáhnout PDF

General Purchasing Conditions

for suppliers to the Weber division of Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.

The General Purchasing Conditions apply to legal relationships arising from concluded purchase contracts, contracts for work or similar contracts, which the Weber division of Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. (hereinafter the “Weber division”) has entered into as the buyer, client or otherwise identified customer.

stáhnout PDF

Charta dodavatelů

Charta dodavatelů divize WEBER, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.

Seznamte se s naším dokumentem - Chartou dodavatelů.

stáhnout PDF

The suppliers charter

The suppliers charter of divison WEBER Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.

In this enclosure you can find the suppliers charter of divison WEBER.

stáhnout PDF

Osvědčení EKO-KOM

Zde se můžete seznámit s Osvědčením EKO-KOM pro rok 2021.

stáhnout PDF

Charta EHS

Životní prostředí, zdraví a bezpečnost práce. Závazek zaměstnanců Weber k dosahovaní každodenních cílů a dodržování principů.

stáhnout PDF

POLITIKA IMS

Politika integrovaného systému managementu

V rámci integrovaného systému managementu vydala divize Weber společnosti Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. politiku integrovaného systému managementu. Snahy a závazky uvedené v této politice vycházejí i z dokumentu „Charta EHS“, kterým koncern Saint-Gobain deklaruje snahu o dosažení tzv. „Target Zero“ (cíle nula) - nebo-li žádné pracovní úrazy, žádné nemoci z povolání a žádný nerecyklovatelný odpad.

stáhnout PDF

ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001

Certifikát, který prokazuje, že integrovaný systém managementu Weber byl posouzen a shledán ve shodě s požadavky těchto norem.

v ČJ

stáhnout PDF

ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001

A certificate demonstrating that Weber's integrated management system has been assessed and found to comply with the requirements of these standards.

In English

stáhnout PDF

Cz.Weber

Staráme se o lidi a jejich prostředí