Dokumenty weber

Zde naleznete dokumenty divize Weber ve formátu PDF ke stažení.

POLITIKA IMS

Politika integrovaného systému managementu

V rámci integrovaného systému managementu vydala divize Weber společnosti Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. politiku integrovaného systému managementu. Snahy a závazky uvedené v této politice vycházejí i z dokumentu „Charta EHS“, kterým koncern Saint-Gobain deklaruje snahu o dosažení tzv. „Target Zero“ (cíle nula) - nebo-li žádné pracovní úrazy, žádné nemoci z povolání a žádný nerecyklovatelný odpad.

stáhnout PDF

ČSN CZ ISO

Certifikát, který prokazuje, že integrovaný systém managementu divize Weber byl posouzen a shledán ve shodě s požadavky norem ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 50001:2018.

stáhnout PDF

ČSN EN ISO

Certifikát, který prokazuje, že integrovaný systém managementu divize Weber byl posouzen a shledán ve shodě s požadavky norem ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 50001:2018.

stáhnout PDF

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti divize WEBER, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.

Seznamte se všeobecnými obchodními podmínkami divize WEBER.

Stáhnout PDF

Formulář hlášení reklamace

Formulář pro hlášení reklamace divize WEBER, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.

 

stáhnout PDF

Všeobecné nákupní podmínky

Všeobecné nákupní podmínky divize WEBER, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.

Seznamte se se všeobecnými nákupními podmínkami divize WEBER.

stáhnout PDF

Politika integrovaného systému managementu

Politika integrovaného systému managementu WEBER, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.

Seznamte se s politikou integrovaného systému managementu.

stáhnout PDF

Environmentální prohlášení o produktu

Naše společnost má zájem na produkci výrobků s nízkým dopadem na životní prostředí. Z našeho pohledu LCA a EPD slouží jako dobrý pomocník k posuzování vlivu produktů instalovaných v budovách na životní prostředí. EPD, jako nástroj udržitelnosti slouží, k zodpovězení otázek týkajících se životního prostředí a poskytne objektivní porovnání výrobků.

stáhnout PDF

General Purchasing Conditions

for suppliers to the Weber division of Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.

The General Purchasing Conditions apply to legal relationships arising from concluded purchase contracts, contracts for work or similar contracts, which the Weber division of Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. (hereinafter the “Weber division”) has entered into as the buyer, client or otherwise identified customer.

stáhnout PDF

Charta dodavatelů

Charta dodavatelů divize WEBER, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.

Seznamte se s naším dokumentem - Chartou dodavatelů.

stáhnout PDF

The suppliers charter

The suppliers charter of divison WEBER Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.

In this enclosure you can find the suppliers charter of divison WEBER.

stáhnout PDF

Osvědčení EKO-KOM

Zde se můžete seznámit s Osvědčením EKO-KOM pro rok 2021.

stáhnout PDF

Charta EHS

Životní prostředí, zdraví a bezpečnost práce. Závazek zaměstnanců Weber k dosahovaní každodenních cílů a dodržování principů.

stáhnout PDF

Cz.Weber

Staráme se o lidi a jejich prostředí