Staráme se o lidi a jejich prostředí

Naše význačné vlastnosti

 • Cz.Weber

  Pracovní angažovanost a oddanost zaměstnanců

  Lidé jsou hlavním aktivem a středem pozornosti organizace společnosti Weber. V každodenním životě projevují zaměstnanci Weber vysokou angažovanost a oddanost cílům společnosti, usilují o vynikající výsledky a přispívají k výkonnosti a rozvoji společnosti Weber. Přinášet inovace a nabízet vysokou hodnotu našim zákazníkům můžeme jedině tehdy, když budou Weber lidé odhodláni naslouchat potřebám zákazníků a poskytovat vynikající služby.

 • Widely shared knowledge

  Široké sdílení znalostí

  Společnost Weber s cca 10,000 zaměstnanci ve více než 52 zemích, může čerpat z velmi širokého zdroje znalostí po celém světě. Naše přání a schopnost učit a učit se co nejrychleji od ostatních nám pomáhá vyvíjet kvalitnější a rychlejší řešení pro naše zákazníky, ať jsou kdekoli.

 • proximity

  Blízkost

  Mezinárodní okruh působnosti společnosti Weber doplňuje její místní působnost v každé zemi. Řešení jsou vždy navrhovaná místně podle místních potřeb a zvyků. Výrobky jsou vyráběny v národním nebo dokonce regionálním měřítku, v úzkém kontaktu s našimi zákazníky.

 • Friendliness and consideration

  Přátelskost a ohleduplnost

  Vztahy, které se snažíme budovat, nejsou prostým vztahem dodavatel - zákazník. Podporujeme osobní vztahy a věříme, že veškeré připomínky a návrhy stojí za uvážení.

 • Long-term and successful relationship with customers

  Dlouhodobé a úspěšné vztahy se zákazníky

  Mimo kvalitu a výkonnost výrobků jsme se zavázali poskytovat služby našim zákazníkům v úzkém, dlouhodobém vztahu, na základě kooperativní metody "win-win". Zavázali jsme se zlepšovat jejich pracovní podmínky a pomáhat jim rozvíjet jejich vlastní znalosti a činnost.

Naše představa trhu

Ve Weber věříme, že to na čem nejvíce záleží ve stavebnictví, je starat se o lidi a jejich prostředí.

Ve Weber věříme, že to na čem nejvíce záleží ve stavebnictví, je starat se o lidi a jejich prostředí.

Příslib naší značky

Pro ty, kdo navrhují, pro ty, kdo vyrábějí, pro ty, kdo staví a pro ty, kdo žijí v budovách

Starat se o bezpečnost a užitek všech. Dělat život jednodušší, praktičtější a pohodlnější.

Staráme se o osobní pohodu lidí, ať již používají naše výrobky nebo žijí v budovách postavených pomocí našich výrobků.

Starat se o lidi. Naslouchat, na čem lidem záleží, a brát v úvahu jejich potřeby. Pomáhat všem růst.

Reagovat na množství výzev dnešního světa a přizpůsobovat se různorodosti životů, které v něm existují. 

Staráme se o to, na čem lidem záleží.

Starat se o dnešek. Ale též se starat o budoucnost. Převzít zodpovědnost za vedení změn a budování zítřka, který bude v harmonii s jeho prostředím. 

Staráme se o naši dlouhodobou odpovědnost.