Cz.Weber

Jádrové omítky, štuky a malty

ŘEŠTE SVÉ BYDLENÍ OD ZÁKLADŮ.

Hrubá stavba je nedílnou součástí stavebního procesu a není radno ji podcenit!

JÁDROVÉ OMÍTKY, ŠTUKY, MALTY

Pod těmito názvy si většina z nás představí tu špinavou "nezajímavou" práci. Ano, není to zrovna designová část našeho budování, ale není o nic méně důležitá. Výběr té správné malty či jádrové omítky je stejně důležitý, jako konečná krásná fasáda nebo vyštukovaný dětský pokoj.

Při výběru je třeba myslet na spoustu vlivů, které musíme zohlednit. Ať už se jedná o druh zdiva, umístění budovy, všudypřítomnou vlhkost a mnoho dalších.

Jádrové omítky

  • Jak správně vybrat jádrovou omítku?
  • Jádrové omítky podle použitého zdiva
  • Nabídka jádrových omítek

Štuky

  • Co je štuk?
  • Jak správně štukovou omítku?
  • Základní rozdělení štukových omítek.

Malty

  • Jak správně vybrat zdící maltu?
  • Zdicí malty podle druhů zdiva
  • Nabídka maltových směsí.

tloušťka

Požadavky na podklad

Podklad musí být vyzrálý, nosný, rovný, zbavený volných kousků prachu, nečistot a dostatečně navlhčený.

Před nanesením směsi doporučujeme na podklad z monolitického betonu provést postřik cementovou maltou dle doporučení výrobce.

ikona_teplota

Podmínky pro zpracování

Teplota ovzduší při aplikaci musí být od +5 °C do +26 °C.

Teplota podkladu nesmí klesnout pod +5 °C.

Čerstvě nanesené plochy nesmějí být vytaveny přímým negativním účinkům tepla, vlhka a průvanu.

ikona_dest

Všeobecné pokyny

Do malt nelze přimíchávat žádné přísady.

Čerstvě nanesenou omítku je nutno chránit před deštěm, aby se mj. zamezilo prokvétání a před rychlým vysušováním tak, aby bylo zajištěno optimální tvrdnutí.

Je nutno odstranit vápenné výkvěty.

Přiléhající stavební části je nutno od omítkového systému oddělit.

Hydroizolace

Čištění

Použité nářadí, nádoby a nástroje je nutné před zaschnutím očistit vodou. Při práci se doporučuje mít při ruce nádobu na vodu pro průběžné čištění.

ikona_produkty

Spotřeba

Spotřeba se může měnit podle druhu podkladu a způsobu nanášení. Přesné hodnoty spotřeby je možné zjistit na zkušebních plochách objektu. Údaje o spotřebě platí pro minimální tloušťku omítky.

ikona_eco

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech.

Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

ikona_odpad

Likvidace odpadů

Postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku.

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí!

ikona_zima

Ostatní upozornění

Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad do uvedených produktů se nepovoluje. Při teplotách vzduchu a podkladu pod +5 °C a při očekávaných mrazech nepoužívat.

Dokumenty ke stažení