Jak upravit zdivo z tepelně izolačních cihelných bloků?

Jak upravovat

Vytvoření podkladní vrstvy

 • Cz.Weber

  Volné nečistoty lze odstranit např. kartáčem.

 • Cz.Weber

  Vyzkoušet savost podkladu čistou vodou. Voda by se měla vsakovat rovnoměrně.

 • Cz.Weber

  Velmi nasákavý podklad je třeba před další úpravou navlhčit.

 • Cz.Weber

  Podkladní postřik se provádí weberdur podhozem ostrým ručním náhozem.

 • Cz.Weber

  Tepelně izolační jádrová omítka weberdur terralit se nanáší opět zpravidla ručním náhozem. Je dokonale plastická a je možno ji nanášet i ve větších tloušťkách. V horkém počasí je třeba ji chránit proti rychlému vysychání zakrytím plachtou a kropením. Při správné realizaci omítka nepraská.

 • Cz.Weber

  Stažení nanesené omítky se provede latí do předem přichystaných omítníků.

Úpravy povrchu tenkovrstvou omítkou

 • Cz.Weber

  Tepelně izolační omítku weberdur terralit je možno přebrousit a po provedení penetrace upravit povrch tenkovrstvou omítkou se zrnem velikosti min. 2 mm.

 • Cz.Weber

  Pro úpravy nátěrem a pod jemnozrnné tenkovrstvé omítky je třeba povrch tepelně izolační omítky opatřit jemnou štukovou omítkou.

 • Cz.Weber

  Povrch jemné štukové omítky se upraví filcovým hladítkem.

Úpravy povrchu nátěrem

 • Cz.Weber

  Podle zvolené povrchové úpravy se provede příslušná penetrace např. pod probarvené pastózní omítky (weberpas akrylát, silikát, silikon) weberpas podkladem UNI v 8 základních odstínech nebo podkladním nátěrem weberpas podklad S.

 • Cz.Weber

  Omítky se nanáší na zaschlý podkladní nátěr nerezovým hladítkem na tloušťku vrstvy danou 1,5 násobkem velikosti zrna u struktury zrno na zrno, na tloušťku vrstvy danou velikostí zrna u struktury rýhované.

 • Cz.Weber

  Nátěry se nanáší zpravidla ve dvou vrstvách a jejich ředění je uvedeno v technických listech. Pro finální úpravu dvouvrstvého omítkového systému s jádrovou tepelně izolační omítkou doporučujeme používat silikátové nebo minerální fasádní nátěry, např. weberton silikát nebo weberton akrylát.

Řešení

Produkty potřebné pro toto řešení

Najděte si nejbližšího prodejce nabízející materiály Weber, vybírat můžete z více než 2 000 prodejních míst.