Jak upravit zdivo z tepelně izolačních cihelných bloků?

Jak upravovat

Vytvoření podkladní vrstvy

 • Cz.Weber

  Volné nečistoty lze odstranit např. kartáčem.

 • Cz.Weber

  Vyzkoušet savost podkladu čistou vodou. Voda by se měla vsakovat rovnoměrně.

 • Cz.Weber

  Velmi nasákavý podklad je třeba před další úpravou navlhčit.

 • Cz.Weber

  Podkladní postřik se provádí weberdur podhozem ostrým ručním náhozem.

 • Cz.Weber

  Tepelně izolační jádrová omítka weberdur terralit se nanáší opět zpravidla ručním náhozem. Je dokonale plastická a je možno ji nanášet i ve větších tloušťkách. V horkém počasí je třeba ji chránit proti rychlému vysychání zakrytím plachtou a kropením. Při správné realizaci omítka nepraská.

 • Cz.Weber

  Stažení nanesené omítky se provede latí do předem přichystaných omítníků.

Úpravy povrchu tenkovrstvou omítkou

 • Cz.Weber

  Tepelně izolační omítku weberdur terralit je možno přebrousit a po provedení penetrace upravit povrch tenkovrstvou omítkou se zrnem velikosti min. 2 mm.

 • Cz.Weber

  Pro úpravy nátěrem a pod jemnozrnné tenkovrstvé omítky je třeba povrch tepelně izolační omítky opatřit jemnou štukovou omítkou.

 • Cz.Weber

  Povrch jemné štukové omítky se upraví filcovým hladítkem.

Úpravy povrchu nátěrem

 • Cz.Weber

  Podle zvolené povrchové úpravy se provede příslušná penetrace např. pod probarvené pastózní omítky (weberpas akrylát, silikát, silikon) weberpas podkladem UNI v 8 základních odstínech nebo podkladním nátěrem weberpas podklad S.

 • Cz.Weber

  Omítky se nanáší na zaschlý podkladní nátěr nerezovým hladítkem na tloušťku vrstvy danou 1,5 násobkem velikosti zrna u struktury zrno na zrno, na tloušťku vrstvy danou velikostí zrna u struktury rýhované.

 • Cz.Weber

  Nátěry se nanáší zpravidla ve dvou vrstvách a jejich ředění je uvedeno v technických listech. Pro finální úpravu dvouvrstvého omítkového systému s jádrovou tepelně izolační omítkou doporučujeme používat silikátové nebo minerální fasádní nátěry, např. weberton silikát nebo weberton akrylát.

Řešení

Produkty potřebné pro toto řešení