Cz.Weber

Jádrové omítky

Jak správně vybrat jádrovou omítku? Na co si dát pozor při výběru jádrové omítky?

 

Správný výběr jádrové omítky je zásadní.

V minulosti se vyráběly pouze 2 druhy cihel. Cihly pro obvodové zdivo a cihly pro vnitřní příčky. Nejdůležitější vlastností zdiva byla tlaková pevnost, tepelná vodivost byla druhořadá. Cihly měly menší rozměry, malta se kladla silnovrstvě, v 10 - 20 mm, na ložné i styčné spáry. Zdivo mělo možnost dilatace a malé objemové změny. Pro jádrovou vápenocementovou omítku je takové zdivo ideální podklad. Omítka i zdivo byly v rovnováze.

Dnešní moderní zdivo je zcela odlišné. V nabídce výrobců jsou:

 • cihly tepelně-izolační
 • cihly pro nosné zdivo
 • cihly pro vnitřní příčky
 • cihly nepálené
 • cihly akustické

Moderní cihly mají velký formát, spojují se pouze v ložné spáře cementovým tmelem nebo PUR pěnou. Tloušťka spáry je pouze 1 - 3 mm. Pevnosti cihel jsou rozdílné v různých směrech. Zdivo má omezenou možnost dilatace. Hlavní důraz je kladen na tepelně izolační vlastnosti.

Takové zdivo vyžaduje specifické jádrové omítky, zohledňující vlastnosti moderních zdících prvků.

Zdivo a omítky by měly být sladěné ve vybraných parametrech

 • Objemová hmotnost - V kg/m3
 • Modul pružnosti - E N/mm2, E omítky : E zdiva 1
 • Tepelná vodivost - λ Wm/k

weberdur podhoz

MC 665

k vytvoření adhézního můstku pod jádrové omítky

 • podhoz pod jádrové omítky - pro interiér a exteriér
 • velmi dobrá zpracovatelnost
 • má minimální vliv na paropropustnost omítkového systému
 • zvláště vhodný pro tepelně izolační omítky

Další informace

weberdur klasik RU

MVC 630

jádrová omítka ruční

 • zrnitost 4 mm
 • pro ruční zpracování
 • vhodná pro exteriér i interiér
 • vhodný jako podklad pro jemné minerální omítky

Další informace

weberdur klasik JRU

MVC 650

jádrová omítka ruční

 • zrnitost 2 mm
 • pro ruční zpracování 
 • vhodná pro exteriér i interiér
 • vhodný jako podklad pro jemné minerální omítky

Další informace

weberdur mono RU

MVC 640

jádrová omítka ruční

 • povrch lze zpracovat tak, že není nutné provádět následné štukování
 • pro ruční zpracování
 • pro exteriér i interiér
 • vhodná jako podklad pro jemné a minerální omítky

Další informace

weberdur klasik JST

MVCS 651

jádrová omítka strojní

 • pro strojní zpracování
 • pro interiér i exteriér
 • vhodná jako podklad pro jemné a minerální omítky

Další informace

weberdur cementový

MVC 660

jádrová omítka pro soklové části staveb

 • vícevrstvá jádrová omítka pro ruční zpracování
 • pro interiér i exteriér
 • použití, kde je zvýšený požadavek na pevnost a odolnost proti vodě

Další informace

weberdur RS1

MC 670

jádrová vápenocementová omítka s vyšším podílem vápna

 • prodyšná
 • vhodná pro aplikace v kuchyních, prádelnách, sklepech
 • pro strojní i ruční zpracování
 • jednoduché zpracování
 • pro vnitřní i vnější použití

Další informace

EXTRA stěrková omítka

M 742

suchá, velmi jemná omítka, obohacená disperzními přísadami

 • na savé i nesavé podklady
 • ideální hladký povrch
 • vysoká bělost
 • velmi dobrá zpracovatelnost
 • možnost překrytí drobných nepohyblivých trhlin

Další informace

weberdur 132

MVCO 132

lehčená jádrová omítka

 • s polystyrénovým granulátem
 • strojní i ruční nanášení
 • pro vnitřní i vnější prostředí
 • nízké pnutí
 • prodyšný
 • nízká spotřeba
 • na keramické a pórobetonové zdivo

Další informace

weberdur 137

MVCO 137

lehčená podkladní omítka

 • s polystyrénovým granulátem a vyztužená vlákny
 • na zdivo s vysokým tepelně izolačním účinkem
 • ruční a strojní zpracování
 • vhodná pro vnitřní i vnější prostředí
 • nízký modul E
 • velmi nízké pnutí
 • tl. vrstvy 10 – 20 mm

Další informace

weberdur 140 SLK

MVCO 140

super lehčená minerální jádrová omítka 

 • vyztužená vlákny
 • na zdivo s vysokým tepelně izolačním účinkem
 • ruční a strojní zpracování
 • vhodná pro vnitřní i vnější prostředí
 • nízký modul E
 • velmi nízké pnutí

Další informace

weberdur lehčený

MVC 680

lehčená podkladní omítka

 • vysoký modul pružnosti
 • vhodná pro vyrovnání křivého zdiva
 • ideální pro zdivo s vysokými tepelně izolačními vlastnostmi
 • bez pnutí
 • velmi vhodná pro nehomogenní podklady
 • pro strojní i ruční zpracování
 • vysoce přilnavá
 • odpuzuje vodu
 • minimální tepelná vodivost

Další informace

webercal 174

MV 300

lehčená vápenná omítka

 • vyrovnává vlhkost v místnosti
 • pro všechny minerální podklady
 • pro interní použití
 • s nízkým pnutím a vyztužením vlákny
 • zabraňuje tvorbě plísní
 • tl. vrstvy 10 – 20 mm

Další informace

weberdur trass

SAZ 830

jádrová omítka z trassového vápna

 • vhodná pro památkové objekty
 • velmi hladký povrch
 • dobrá soudržnost s podkladem
 • vysoce propustná pro vodní páry

Další informace

weberdur univerzální 1mm

MVC 691

univerzální vápenocementová malta

 • zrnitost 1 mm
 • pevnost v tlaku 5 MPa
 • pro jádrové omítky a pro zdění
 • pro ruční zpracování
 • pro interiér i exteriér
 • vhodná jako podklad pro jemné a minerální omítky

Další informace

weberdur univerzální 2mm

MVC 692

univerzální vápenocementová malta

 • zrnitost 2 mm
 • pevnost v tlaku 2,5 MPa
 • pro jádrové omítky a pro zdění
 • pro ruční zpracování
 • pro interiér i exteriér
 • vhodná jako podklad pro jemnéa minerální omítky

Další informace

webermultiweb

UP 100

suchá minerální směs pojiv pro výrobu jádrové omítky a zdící malty přímo na stavbě

 • ruční zpracování
 • pro stěny i stropy
 • pro tloušťku omítky 10–25 mm (1 vrstva)
 • pro zdění do pevnosti v tlaku 2,5 MPa
 • pro všechny druhy zdiva (mimo sádrových bloků)
 • snadné zpracování
 • hydraulicky tuhnoucí
 • prodyšná

Další informace

weberdur terralit

MVC 685

tepelně izolační omítka

 • zvýšení tepelné izolace
 • vysoce propustná pro vodní páry
 • nepraská ani ve větších vrstvách
 • λ = 0,170 W/mK

Další informace

webermur 652

MHL 652

jílová klimoregulační omítka

 • lehce zpracovatelná
 • regulující klima
 • velmi dobrá přilnavost
 • vynikající strojové nanášení
 • ruční i strojové zpracování
 • pro vnitřní použití
 • ideální pro údržbu památek

Další informace

webermur 5-50

MVS 550

vápenosádrová vyrovnávací omítka pro vnitřní použití

 • výborná na opravy ostění po výměně oken
 • aplikace ve vrstvě až 50 mm
 • na zdivo i beton
 • hladký povrch
 • snadné zpracování

Další informace

weberkombi kontakt

NPK

penetrace

 • adhezní můstek pro omítkové systémy Weber
 • modifikovaná disperze z umělé pryskyřice s písky
 • odolná vůči zmýdelnění

Další informace

weberkombi grund

NPG CZ

penetrace

 • vodou ředitelná
 • žlutě zbarvená disperze z umělé pryskyřice
 • odolná vůči zmýdelnění

Další informace

webermur 659

MVS 659

tenkovrstvá sádrová omítka s gletovaným povrchem

 • gletovaný povrch
 • ruční nanášení
 • aplikace 0 – 10 mm
 • vyhlazení povrchu omítek i betonu
 • pro vnitřní použití

Další informace

Volba jádrové omítky dle použitého zdiva

ideální  ideální

vhodný  vhodný

nepoužívat  nepoužívat

ZDIVO Cihly Pórobeton
Tepelná vodivost (W/mk) > 0,11 0,11 0,11 0,11 < 0,08
Objemová hmotnost (kg/m3) 700 650 < 650 > 450 350
Pevnostní třída (MPa) > 10 > 6 < 6 5 < 5
weberdur 140 SLK ideální ideální ideální ideální ideální
weberdur terralit ideální ideální ideální ideální ideální
weberdur 132 ideální vhodný nepoužívat ideální nepoužívat
weberdur lehčený ideální nepoužívat nepoužívat nepoužívat nepoužívat
weberdur 137 ideální ideální ideální ideální nepoužívat
webercal 174 ideální ideální ideální ideální ideální
webermur 5-50 ideální ideální ideální ideální ideální
webermur 652 ideální ideální ideální ideální ideální
weberdur klasik JRU ideální nepoužívat nepoužívat nepoužívat nepoužívat
weberdur klasik RU ideální nepoužívat nepoužívat nepoužívat nepoužívat
weberdur klasik JST ideální nepoužívat nepoužívat nepoužívat nepoužívat
weberdur RS1 ideální nepoužívat nepoužívat nepoužívat nepoužívat

 

Vkládání výztužné tkaniny do jádrové omítky

V hydraulicky tuhnoucích omítkách vzniká napětí. Z důvodů minimalizace jeho důsledků vkládáme do jádrové omítky výztužnou (armovací) tkaninu R 178, s velikostí ok 8 x 8 mm, alkalicky rezistentní. 

Oblast, kde dochází k velkému napětí, by měla být vždy ošetřena výztužnou tkaninou. Jedná se o:

 • překlady nad otvory
 • ztužující věnce
 • místa s nehomogenním zdivem

Aby použitá výztuž plnila svůj účel, je velmi důležité místo jejího umístění. To musí být vždy v tažené oblasti omítky - jinak neplní svůj účel.

Prodejny našich partnerů pokrývají území celé České republiky.
Pokud chcete zjistit kontakt na nejbližšího prodejce nebo pomoci s kalkulací, volejte naši informační linku: 226 292 223