Jádrové omítky

Jádrové omítky

Zdivo se běžně omítá vrstvou jádrové omítky. Ta slouží k vyrovnání povrchu před nanesením finální pohledové vrstvy štuku. V místech s hrozícím rozměrovým pnutím zdiva se navíc zpevňuje perlinkou, která zabrání vzniku trhlin.

 Prohlédnout omítky

Jak správně vybrat jádrovou omítku?

Volba jádrové omítky závisí na vašich požadavcích, ale i na druhu podkladového zdiva. 
U každého podkladového materiálu je potřeba počítat s jinou přilnavostí.

V nabídce Weber proto najdete omítky sádrové, vápenné i vápenocementové s různými příměsmi, vhodné do exteriéru či interiéru. K mání jsou také klimaregulační a tepelně izolační omítky s rozdílnou pevností a odolností proti vodě.

Zdivo a omítky je ideální sladit v těchto parametrech:

  • Objemová hmotnost - V kg/m3
  • Modul pružnosti - E N/mm2 (MPa), E omítky : E zdiva ≤ 1
  • Tepelná vodivost - λ W/mK

Volba jádrové omítky dle použitého zdiva

ideální  ideální
vhodný  vhodný
nepoužívat  nepoužívat

Zdivo

Cihly

Pórobeton

Tepelná vodivost (W/mk)> 0,110,110,110,11< 0,08
Objemová hmotnost (kg/m3)700650< 650> 450350
Pevnostní třída (MPa)> 10> 6< 65< 5
weberdur 140 SLKideálníideálníideálníideálníideální
weberdur terralitideálníideálníideálníideálníideální
weberdur 132ideálnívhodnýnepoužívatideálnínepoužívat
weberdur lehčenýideálnínepoužívatnepoužívatnepoužívatnepoužívat
weberdur 137ideálníideálníideálníideálnínepoužívat
webercal 174ideálníideálníideálníideálníideální
webermur 5-50ideálníideálníideálníideálníideální
webermur 652ideálníideálníideálníideálníideální
weberdur klasik JRUideálnínepoužívatnepoužívatnepoužívatnepoužívat
weberdur klasik RUideálnínepoužívatnepoužívatnepoužívatnepoužívat
weberdur klasik JSTideálnínepoužívatnepoužívatnepoužívatnepoužívat
weberdur RS1ideálnínepoužívatnepoužívatnepoužívatnepoužívat
webercal 109

ideální

nepoužívat

nepoužívat

nepoužívat

nepoužívat

webercal 148

ideální

nepoužívat

nepoužívat

nepoužívat

nepoužívat

webercal 159

ideální

nepoužívat

nepoužívat

nepoužívat

nepoužívat

 

Spočítejte si cenu omítky

Stačí k tomu jenom pár kliků v naší kalkulačce. Vyberete si z navržených řešení, nastavíte vlastní parametry a hned víte, na kolik vás nová omítka přijde.

Vkládání výztužné tkaniny do jádrové omítky

V hydraulicky tuhnoucích omítkách vzniká napětí. Z důvodů minimalizace jeho důsledků vkládáme do jádrové omítky výztužnou (armovací) tkaninu R 178, s velikostí ok 8 x 8 mm, alkalicky rezistentní.

Oblast, kde dochází k velkému napětí, by měla být vždy ošetřena výztužnou tkaninou. Jedná se o:

  • překlady nad otvory
  • ztužující věnce
  •  místa s nehomogenním zdivem

Aby použitá výztuž plnila svůj účel, je velmi důležité místo jejího umístění. 
To musí být vždy v tažené oblasti omítky - jinak neplní svůj účel.

Další užitečné odkazy