weberdur klasik JST

Cz.Weber

Jádrová omítka strojní

Definice výrobku
Suchá omítková směs pro jádrové omítky, pro strojní zpracování.
Složení
Hmota na bázi anorganického plniva, pojiva a modifikujících přísad.
Technická data
Třída pevnosti: CS I
Zrnitost směsi: 1 mm
Pevnost v tlaku: 0,4 – 2,5 MPa
Přídržnost: min. 0,2 MPa
Obsah vzduchu: min. 15 % obj.
Doba zpracovatelnosti:  90 minut
Obj. hm. v suchém stavu: 1 350 kg/m3
 

 

Balení

  • 25 kg pap. obalech, 42 ks – 1 050 kg/paleta

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Všeobecné požadavky na podklad
Podklad musí být vyzrálý, nosný, rovný, zbavený volných kousků, prachu, nečistot a dostatečně navlhčený. Před nanesením směsi doporučujeme na podklad (cihla, beton, tvárnice) provést postřik cementovou maltou weberdur podhoz MC 665.

Podmínky pro zpracování
Teplota ovzduší při aplikaci musí být od +5 °C do +26 °C, teplota podkladu nesmí klesnout pod +5 °C. Čerstvě nanesené plochy nesmějí být vystaveny přímým negativním účinkům tepla, vlhka a průvanu.
Osazení stroje
Šnek + mantl UE 4, hadice prům. 25, malt. dýza prům. 12, míchací hřídel standard.
Nářadí
Omítací stroj, zednická lžíce, hladítko, strhávací lať.
Čištění
Omítací stroj a nářadí se po použití očistí vodou

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

  • Pro strojní zpracování
  • Pro interiér i exteriér
  • Vhodná jako podklad pro jemné a minerální omítky.

Poznámky

Použití
Weberdur klasik JST je vícevrstvá jádrová omítka určená pro strojní zpracování.
Spotřeba m2
cca 16 kg / 10 mm / m2
Uvedené spotřeby orientační a mohou se odlišovat ±20 % dle stavu podkladu a způsobu zpracování.

Skladování
12 měsíců od data výroby v originálních obalech v suchých, krytých skladech.
Upozornění
Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Při teplotách vzduchu a podkladu pod +5 °C a při očekávaných mrazech nepoužívat Veškeré údaje v tomto návodu jsou nezávazné. Jsou však zpracovány podle
nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejnovějších technických poznatcích.
Bezpečnost práce
Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.
Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí!

Produkt je vhodný pro použití