Jak vybrat jádrovou omítku?

Trhliny a praskliny v jádrových omítkách jsou často způsobeny jejich nevhodným výběrem. Ve výběru jádrové omítky hraje hlavní roli objemová hmotnost zdícího prvku. V minulosti byly cihly těžké, menšího formátu a vysoce odolné tlaku. Výběr jádrové omítky byl tedy jednoduchou záležitostí.

V dnešní době je kladen důraz na snížení spotřeby energií na vytápění a tím se zvyšují nároky na tepelně-izolační vlastnosti cihel a tvárnic.

Výrobci cihel a pórobetonu snížili součinitel tepelné vodivosti, objemovou hmotnost a zvětšili formát prvků pro snížení počtu spár ve zdivu.

Zjednodušeně lze říci, že použití jádrové omítky s větší objemovou hmotností než zdivo samotné může zapříčinit praskliny.

Najděte si nejbližšího prodejce nabízející materiály Weber, vybírat můžete z více než 2 000 prodejních míst.