webermur 652

Cz.Weber

jílová klimaregulační omítka

Definice výrobku

Dvouvrstvá jílová omítka se speciálně vybranými surovinami a minerálními přísadami pro ruční i strojní zpracování. Pouze k vnitřnímu použití.

Použití

Omítky v interiéru.

Spotřeba

16,5 kg/10 mm/m2

Barva

Světle hnědá

Balení

  • Ve 30kg pap. obalech, 42ks - 1080kg/paleta

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Všeobecné požadavky na podklad

Podklad pro omítku musí být čistý a schopný nést zatížení.Odstraňte nečistoty, prach, volné částice a látky omezující přilnavost. Neprodyšné podklady (např. beton) vyžadují předběžné ošetření pomocí minerálního lepicího a stěrkového tmelu webertherm min upraveným vodorovně zubovým hladítkem.

Podmínky pro zpracování

Do malty se nesmí přimíchávat žádné přísady. Během zpracování a vysychání omítkové malty nesmí teplota vzduchu, použitých materiálů a podkladu klesnout pod +5 °C. Čerstvě nanesené plochy je třeba chránit proti příliš rychlému vysychání.

Nářadí

Zednická lžíce, štětka, fanka, stahovací lať, vědro na vodu, míchačka nebo omítací stroj, hladítko PUR nebo dřevěné.

Čištění

Nádoby a nářadí se ihned po použití musí omýt vodou. Později je možné čištění pouze mechanicky.

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

  • lehce zpracovatelná
  • regulující klima
  • velmi dobrá přilnavost
  • vynikající strojové nanášení
  • ruční i strojové zpracování
  • pro vnitřní použití
  • ideální pro údržbu památek

Poznámky

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Skladování

36 měsíců od data výroby v originálních obalech, v suchých, krytých skladech.

Upozornění

Neobsahuje žádné chemické přísady.

Produkt je vhodný pro použití