weberdur 132

Cz.Weber

lehčená vápenno-cementová omítka

Definice výrobku:

Minerální lehčená podkladní VPC omítka s granulátem EPS pro stěny i stropy ve vnitřním i vnějším prostředí.

Použití:

Jako podkladní omítka na keramické i pórobetonové zdivo, pro venkovní i vnitřní použití. Na omítku lze nanášet všechny finální omítky
Weber stejně jako obklady.

Spotřeba:

  • omítky: 10 kg/10 mm/m2
  • vody: 8 l/30 kg pytel

Uvedené spotřeby orientační a mohou se odlišovat ±20 % dle stavu podkladu a způsobu zpracování.

Barva:

Přírodně šedá

Složení:

Vápenný hydrát, EPS granulát, cement, hydrofobní aditiva, písek.

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Příprava podkladu:

Podklad musí být pevný , nosný, soudržný, suchý, bez prachu a nečistot snižujících přilnavost. Omezeně savé nebo nesavé podklady
(např. beton nebo vodotěsné stěrky) vyžadují předběžnou úpravu pomocí adhezních můstků jako webertherm min LZS 740 nebo webersan 951 S.

Nářadí:

Míchačka či omítací stroj, nebo el. míchadlo; zednická lžíce, hliníková stahovací lať, dřevěné nebo PUR hladítko.

Čištění:

Omítací stroj a nářadí se po použití očistí vodou.

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

  • strojní i ruční nanášení
  • pro vnitřní i vnější prostředí
  • nízké pnutí
  • prodyšný
  • nízká spotřeba
  • na keramické a pórobetonové zdivo

Poznámky

Skladování

Při skladování v suchu v originálně uzavřeném obalu lze materiál skladovat min. 12 měsíců.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Produkt je vhodný pro použití