webersan 951 S

Cz.Weber

adhezní můstek na hydroizolační stěrky

Definice výrobku

Suchá omítková směs k vytvoření adhezního můstku na hydroizolačních stěrkách Weber, před aplikací sanačních omítek odpovídající směrnici WTA 2-9-04.

Použití

Weber.san 951 S je kontaktní podhoz na vodotěsné stěrky před aplikací sanačních omítek a pod těsnící omítky webertec 934. Pod sanitační omítky WTA se aplikuje síťovitě maximálně 50% pokrytí. Pod webertec 934 se aplikuje 70% krytí pokrytí. Na hydroizolační stěrky se nanáší plošně 100%. Stejně jako pro následnou aplikaci cementových omítek na beton.

Barevné odstíny

 • Cementově šedá.

Číslo výrobku

 • SAZ 851

Spotřeba

 • při 50% krytí .......................................................cca. 3,5 kg/m2
 • při 70% krytí ........................................................cca. 5,0 kg/m2
 • při 100% k rytí .....................................................cca. 7,0 kg/m2
 • spotřeba vody/pytel ....................cca. 4 – 4,5 l/25 kg

Balení

 • Ve 25 kg pap. obalech, 42 ks - 1050 kg/paleta.

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Všeobecné požadavky pro podklad

Pevný, nosný a bez nečistot. Odstraňte uvolněné a pískující části. Silně savé podklady předem navlhčete. Pod sanační omítkou musí být odstraněny všechny staré omítky a nátěry až na nosný podklad. Poškozené zdivo vyměňte nebo doplňte. Příprava podkladu se provede minimálně o 0,8 m výše než poškození vzniklé vlhkostí, u navazujících vnitřních zdí nebo klenbových stropů nejm. 1 m daleko, měřeno od vnější zdi.

Zpracování

Obsah pytle rozmíchejte v uvedeném množství vody tak, aby ve směsi nebyly hrudky. Doba míchání je cca 2 minuty. Naneste na podklad zednickou lžicí nebo ocelovou metlou (kafemlýnek). Před nanesením sanační omítky počkejte zhruba 30 minut u savého podkladu a cca 45 minut u nesavého podkladu. Při aplikaci na hydroizolační stěrky se podklad nevlhčí. Stěrky musí být již suché. Namíchanou směs weber.san 951S je nutné zpracovat do 15 minut!

Nářadí

Zednická lžíce, el. míchadlo nebo míchačka, vědro, štětka.

Čištění

Nádoby a nářadí se ihned po použití omyjí čistou vodou.

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

 • velmi rychle tuhne
 • vysoká přilnavost
 • snadné zpracování
 • ruční aplikace
 • splňuje směrnici WTA 2-9-04

Poznámky

Skladování

Při skladování v suchu v originálně uzavřené nádobě lze materiál skladovat min. 12 měsíců.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Produkt je vhodný pro použití