Sanace a rekonstrukce sklepa

Rekonstrukce - sanace sklepa
 • Typ stavby:
  Rodinný dům
 • Fotograf:
  Jan Kroupa
 • Rok výstavby/rekonstrukce:
  2024
 • Projektant:
  svépomocí
 • Realizační firma:
  svépomocí
 • Architekt:
  svépomocí

Popis stavby

Do této rekonstrukce sklepa se náš zákazník z Liberce pustil svépomocí. Samotným pracím ale předcházelo zhodnocení stavu naším technikem a zaslání doporučeného postupu, který byl do puntíku dodržen.

Návrh sanačních opatření - technologický postup:

 • vybourání stávající podlahy
 • vybetonování nové podkladní betonové mazaniny
 • osekání stávajících omítek až ke stropu suterénu, vyškrábání spár do hl. cca 20 mm, ometení od prachu, navlhčení podkladu
 • vytvoření fabionu mezi podkladní betonovou mazaninou a stěnami těsnící hmotou webertec 933
 • nanesení těsnící stěrky webertec 933 v tl. cca 5 mm na stěny do výšky 300 mm nad podkladní betonovou mazaninu
 • nanesení (nátěrem) přes webertec 933 hydroizolační cementové stěrky webertec 824 a přetažení do plochy na podkladní mazaninu směrem od svislých konstrukcí do vzdálenosti cca 0,5 m. Provést minimálně 2 nátěry
 • následně nanést na stěny až do úrovně vodorovné izolace ve zdivu adhezního podhoz webersan 951 S (cca 70 % plochy) 
 • přes podhoz webersan 951 S provést těsnící omítku s vláknem webertec 934 v tl. 20 mm
 • na stěny od úrovně vodorovné izolace ve zdivu až ke stropu naházet podkladní vrstvu webersan podhoz
 • přes webersan podhoz provést sanační omítku webersan sanační WTA
 • po technologické přestávce 7 dní nanést a zpracovat celoplošně sanační štuk webersan 600
 • po vyzrání celého souvrství ( 2-3-týdny ) provést výmalbu vnitřním minerálním nátěrem na bázi vodního skla – kerasil vnitřní minerální nátěr za přidání přípravku proti plísni prevence
 • provedení plošné hydroizolace na podlaze hydroizolační cementovou stěrkou webertec 824 – min. 2 nátěry
 • montáž další skladby podlahy

Všeobecně:

 • pro upevnění elektroinstalací použít namísto sádry pouze bleskový cement weberrep 760
 • správně provedená sanace by měla splňovat požadavky uživatele z hlediska funkčnosti, životnosti a finanční náročnosti a závisí na vlastním odborném provedení a na provedení všech stavebních úprav navrhovaných v sanačním návrhu

Podívejte se i na další reference: