webertec 934

Cz.Weber

těsnící omítka s vláknem

Použití

Weber.tec 934 se používá jako vodotěsná podkladní vrstva pod sanační omítky nebo podkladní vrstva pod jádrové omítky, pružné hydroizolační stěrky včetně živičných nebo jako soklová omítka. Odolná síranům a negativnímu tlaku vody.

  • Uzavírací omítka
  • Těsnicí nosná vrstva a nosný podklad pod omítky Weber
  • Egalizační a soklová omítka

Barevné odstíny

Přírodně šedá.

Definice výrobku

Vodotěsná, suchá maltová směs, vyztužená vlákny.

Číslo výrobku

SAB 934

Spotřeba

Spotřeba vody
cca. 4,75 l až 5,5 l/25 kg.

Spotřeba
Při tloušťce vrstvy 10 mm: cca. 15,0 kg/m2.

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Všeobecné požadavky pro podklad

Ložné i styčné spáry vyčistit do hloubky min. 20 mm tak, aby byl povrch pevný, nosný, hrubý, bez materiálů, které snižují přilnavost. Doporučený postup předběžného ošetření podkladu: Opískovat, dostatečně předem navlhčit, nechat částečně uschnout, až je podklad matně vlhký.

Nanést podkladní nástřik weber.san 950 >70 % krycí plochy.

Nářadí

Zednická lžíce, hladítko, standardní omítací stroje.

Čištění

Nádoby a nářadí se ihned po použití omyjí vodou.

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

  • Odolný proti tlakové vodě
  • Vyztužený vlákny
  • Vhodný pro vnitřní i vnější prostředí
  • Jako vyrovnávací omítka
  • Zpracování ručně i strojně
  • Velmi dobrá přilnavost
  • Odolný proti síranům

Poznámky

Skladování

Při skladování v suchu v originálně uzavřené nádobě lze materiál skladovat min. 12 měsíců.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Produkt je vhodný pro použití