Sklep - hydroizolace obvodového zdiva z vnitřní strany

Čtěte dále a dozvíte se jak na to

hydroizolace obvodového zdiva z vnitřní strany

Podrobný návod krok za krokem

 1. Diagnostika podkladu

  Diagnostika podkladu je zcela zásadní pro správný návrh a spolehlivou funkci sanačních opatření. Skládá se ze zjištění míry zavlhčení zdiva, obsahu vodorozpustných solí, určení zdroje a místa vstupu vlhkosti do konstrukce, stav - soudržnost/pevnost sanované konstrukce. 

 2. Krok 1

  WEBERTEC 933 - VYROVNÁNÍ POVRCHU ZDIVA + FABION + ADHEZNÍ VRSTVA

  Příprava 
  Obnaženou zeď zbavíme nesoudržných částí a důkladně očistíme od zbytků zeminy a dalších kontaminací. 

  Aplikace 
  Na povrch očištěného zdiva naneseme vyrovnávací/těsnicí maltu webertec 933, abychom srovnali nerovnosti starého zdiva a vytvořili nový, hladký povrch pro následnou aplikaci hydroizolace. Na styku zdiva se základovým pasem vytvoříme fabion - těsnicí klín - také z malty webertec 933. Maltu připravíme smícháním s vodou v poměru cca 3 lt
  na 25 kg suché maltové směsi. Nanášíme ocelovým hladítkem v tloušťce potřebné k vyrovnání zdiva a vyplnění spár
  ve zdivu. Na provedení fabionu - těsnicího klínu - namícháme maltu hustější, poměr vody cca 2,5 l/25 kg suché maltové směsi. Fabion provádíme speciálním nářadím - žlábkovou lžící. Na srovnaný podklad naneseme celoplošně (mimo provedený fabion) těsnicí maltu webertec 933 zubovým hladítkem a vytvoříme tak na povrchu sanované zdi pravidelný rastr vodorovných drážek.

   

 3. Krok 2

  WEBERTEC 946 - INJEKTÁŽNÍ KRÉM

  Příprava 
  Injektáž proveďte u paty zdiva. Rozměřte a označte body určené k vývrtům. Osová vzdálenost mezi vrty bude 8-12 cm. Průměr vrtů 12-16 mm. Vrty se provádí vodorovně. Délka vrtu končí cca tloušťka zdi mínus 5 cm. Vyvrtané otvory musí být vyfoukány stlačeným vzduchem, aby se z nich odstranit prach.

  Aplikace 
  Vložte trubičku injektážní tlakové pistole do vyvrtaného otvoru a tento vyplňte injektážním krémem až po okraj.
  Po vstřebání krému do zdiva uzavřete vyvrtané otvory běžnou vpc maltou nebo maltou webertec 933.

 4. Krok 3

  WEBERTEC 934 - TĚSNICÍ OMÍTKA

  Do vytvrdlé vrsty vyrovnávací malty webertec 933, která je povrchově upravena do vodorovných zubů, aplikujeme těsnicí omítku webertec 934. Minimální vrstva nahozené omítky musí dosahovat 15 mm. Povrch omítky po zavadnutí srovnáme do roviny omítkářskou latí a lehce uhladíme dřevěným nebo PUR hladítkem. 

 5. Krok 4

  WEBERSAN 600 - SANAČNÍ VPC ŠTUKOVÁ OMÍTKA

  Povrchová úprava 
  Po vyschnutí těsnicí omítky webertec 934, optimálně po 2 dnech od ukončení omítání, naneseme plošně vyhlazovací štukovou omítku webersan 600. Podklad nejprve zvlhčete, ideálně zahradním rozprašovačem, a jakmile zmizí
  z povrchu omítky vodní film, můžete zahájit natahování štukové omítky. Její povrch po zavadnutí upravte plstěným nebo molitanovým hladítkem do tradiční štukové struktury.  

Najděte si nejbližšího prodejce nabízející materiály Weber, vybírat můžete z více než 2 000 prodejních míst.