Cz.Weber

Hydroizolace stavebních konstrukcí

Hydroizolace stavebních konstrukcí domu je velmi důležité téma.

Proč hydroizolace domu?

Vlhkost, zejména pak v kapalné formě, dokáže výrazným způsobem změnit stavebně-fyzikální vlastnosti stavebních hmot. Již krátkodobé nasycení obvodové konstrukce domu vzlínající či srážkovou vlhkostí významně zhorší její tepelně-izolační vlastnosti.

Při dlouhodobém působení vody na zdivo pak dochází ke snížení jeho tlakové pevnosti a degradaci samotného stavebního materiálu krystalizací vodorozpustných solí. 

Abychom těmto negativním jevům zabránili, je nutné věnovat důkladnou pozornost odpovídajícím hydroizolačním opatřením při realizaci stavby.

Co je třeba zjistit před hydroizolací domu?

Soudržnost povrchových vrstev

Dostatečná přídržnost k podkladu je podmínkou plnohodnotné funkčnosti každé vodotěsné stěrky. Proto jejímu posouzení a následnému ošetření musíme věnovat odpovídající pozornost.

Revize trhlin

Podklad musí být pod tenkovrstvé stěrky vždy celistvý, a proto je žádoucí, aby praskliny, pukliny a chybějící části zdiva, event. betonové konstrukce, byly vyplněny a vytvořily souvislou plochu pro natažení hydroizolace. Trhliny dynamické (pohyblivé) musí být posouzeny statikem, který navrhne způsob jejich zajištění a ošetření.

Vlhkost konstrukce a kontaminace solemi

Obecně může být povrch konstrukce před aplikací hydroizolačních stěrek weber vlhký. Podmínkou zůstává, že nesmí být mokrý.

Základní rozdělení injektáží staveb

Silikátová injektáž

Pro zdivo s vlhkostí 50 - 70%

 • proniká do nejjemnějších kapilár
 • má hydrofobní účinek
 • působí na zužování kapilár
 • neobsahuje rozpouštědla
 • zamezuje difuzi solí

Silikonová injektáž

Vhodná pro zdivo s vysokým stupněm vlhkosti

 • proniká do nejjemnějších kapilár
 • nevytváří zdivo poškozující soli
 • i pro velké tloušťky zdiva
 • koncentrát mísitelný s vodou
 • optimální při nízkotlaké injektáži
 • možnost vícestupňové injektáže

Krémová injektáž

Pro vysoký stupeň provlhčení až do 95%

 • vhodná i pro zdivo z dutých cihel
 • aplikace ručně, není nutný injektážní stroj
 • bez nekontrolovaného vytékání, eliminace ztrát
 • připravena k okamžité aplikaci

Polyuretanová injektáž

K utěsnění dutin a trhlin injektáží do betonu a zdiva

Např. ve:

 • sklepích
 • základech
 • vodních nádržích
 • čističkách
 • nábřežních zdech
 • šachtách atd.

Výhodná je zejména na:

 • vlhká a mokrá místa
 • k utěsňování zvlhlých částí stavby injektáží na zdivo i beton

 

Epoxidová injektáž

K injektáži nebo zalévání trhlin ve zdivu či v betonu

 • dvousložková
 • dobré schopnosti zatékání
 • neobsahuje nereaktivní změkčovadla
 • vynikající přilnavost na stranách trhlin
 • chrání armaturu železobetonových částí stavby před proniknutím vody a vzduchu a tím před korozí
 • nízká viskozita
 • na silové spoje v betonu

Akrylátová injektáž

Pro plošnou hydroizolaci zdiva v kontaktu se zeminou

 • třísložková
 • vodotěsná
 • bez obsahu rozpouštědel
 • nízká směšovací viskozita
 • možnost stanovení doby zpracování

Rádce SANACE STAVEB

Weber vydává nový katalog, specializovaného    Rádce sanace staveb. 

Naleznete zde všechny technické listy produktů, uvedených na této stránce, systémová řešení, vzorníky a rady, jak na to.

 

NEVÍTE SI RADY? Naši specialisté vám poradí.

Oblast Jméno Telefonní číslo E-mail
Čechy sever Michal Gábrle 602 231 956 michal.gabrle@saint-gobain.com
Čechy západ + jih Ondřej Vítek 601 122 349 ondrej.vitek@saint-gobain.com
Čechy východ Lukáš Pechar 734 862 816 lukas.pechar@saint-gobain.com
Morava Petr Jelínek 606 609 295 petr.jelinek@saint-gobain.com

 

webertec 915

 • SAB 915
 • těsnící bitumenová stěrka
 • přemosťuje trhliny do 2 mm při +4°C
 • bez rozpouštědel
 • vysoký zůstatek po vyschnutí
 • zdivo nemusí být omítnuto

Další informace

WT915comp

webertec 915 pulver componente

 • urychlovač
 • urychluje a reguluje schnutí
 • pouze pro webertec 915

 

webertec superflex D2

 • SAB 176
 • reaktivně tuhnoucí hydroizolační stěrka
 • schnutí nezávislé na okolní teplotě
 • vytvrzuje bez trhlin a přepětí
 • odolnost vůči UV záření a stárnutí
 • nepropustná pro tlakovou vodu
 • překrývá trhliny 2 mm

Další informace

webertec 933

 • SAB 933
 • těsnící malta
 • nepropustná pro vodu
 • kompenzující smrštění
 • odolná proti síranům
 • rychle vytvrzující

Další informace

webertec 934

 • SAB 934
 • vodotěsná jádrová omítka
 • odolná proti tlakové vodě
 • vyztužená vlákny
 • pro ruční i strojní zpracování
 • odolná proti síranům

Další informace

webertec 935

 • SAB 935
 • utěsňovací malta
 • rychletuhnoucí
 • hyrofobní účinek
 • nepropouští tlakovou vodu
 • vyztužená vlákny
 • neobsahuje chloridy

Další informace

vodoizol 2K

 • 7614 2K
 • dvousložková polymercementová hydroizolace
 • pro přímý kontakt s pitnou vodou
 • izolace proti radonu
 • trvale pružná
 • pro interiér i exteriér

Další informace

webertec 822

 • SAB 822
 • elastický těsnící nátěr
 • tekutá fólie
 • přemosťování trhlin
 • vysoce pružný (prodloužení až 310%)
 • nanášení válečkem, štětcem nebo hladítkem
 • k přímému použití

Další informace

weberad 785

 • SAB 785
 • stavební disperze
 • plastifikační účinek
 • primárně pro webertec 930
 • zvyšuje pevnost v tahu za ohybu
 • zvyšuje odolnost proti chemikáliím
 • zabraňuje rychlému vysychání

Další informace

webertec 824

 • SAB 824
 • cementová hydroizolační stěrky
 • jednosložková
 • výborná přilnavost k podkladu
 • síranovzdorná
 • nepropustná pro tlakovou vodu
 • překrývá trhliny do 0,75 mm

Další informace

webertec Imper F

 • SAB 183
 • krystalická hydroizolace
 • pro přímý styk s pitnou vodou
 • pro pozitivní i negativní tlak vody
 • pro hydroizolaci vodních nádrží
 • vodonepropustná s mineralizujícím účinkem

Další informace

webertec 932

 • SAB 932
 • samonivelační podlahová těsnicí stěrka
 • nepropustná pro vodu
 • 1 produkt nahrazuje 3 běžné (vyrovnávka, izolace, vyhlazení)
 • rychle tuhnoucí 
 • plynotěsnost proti radonu v kombinaci s vodoizol 2k
 • povrch není nutné dále upravovat

Další informace

webertec 930

 • SAB 930
 • minerální hydroizolační stěrky
 • síranovzdorná až do st. "vysoce agresivní"
 • nepropustná tlakové vodě
 • vhodná pro kontakt s pitnou vodou
 • proti negativnímu tlaku vody

Další informace

webertec 940 E

 • SAB 940
 • injektážní silikonová mikroemulze
 • vhodná pro vysoké stupně vlhkosti
 • nevytváří soli poškozující zdivo
 • pro velké tloušťky zdiva
 • koncentrát mísitelný s vodou
 • pro nízkotlakou injektáž

Další informace

webertec 941

 • SAB 941
 • injektážní silikátový roztok
 • pro maximální vlhkost 7%
 • působí na zužování kapilár
 • neobsahuje rozpouštědla
 • zamezuje difuzi solí
 • k okamžité aplikaci

Další informace

webertec GEL

 • SAB 562
 • injektáž na bázi akrylových monomerů
 • třísložková injektážní pryskyřice
 • velmi nízká viskozita
 • nehořlavá
 • šetrná k přírodě

Další informace

webertec 944 flex

 • SAB 944
 • polyuretanová injektážní pryskyřice
 • polymeruje za přítomnosti vlhkosti
 • flexibilní, hydrofobní
 • pružná, nesmršťuje se
 • dobrá chemická odolnost
 • WQA certifikát pitné vody

Další informace

webertec 945

 • SAB 187
 • injektážní epoxidová pryskyřice
 • dvousložková směs
 • vysoká pevnost
 • ochrana proti korozi
 • dobrá schopnost zatékání
 • na silové spoje betonu

Další informace

webertec 946

 • SAB 946
 • injektážní krém
 • k přímému použití
 • vhodná pro dutá zdiva
 • pouze pro cihelné zdivo
 • pro zavlhčení do 95%
 • neprodukuje soli poškozující zdivo

Další informace

webertec 942

 • SAB 942
 • výplňová malta
 • k vyplnění dutin ve zdivu
 • pojená cementem
 • odolná vůči síranům
 • kompatibilní se stavebními materiály
 • vysoce tekutá

Další informace

webersys 992

 • SAB 992
 • čistič
 • pro stroje a nářadí pracující s epoxidovou pryskyřicí nebo polyuretanovými materiály

 

Okresní státní zastupitelství Kolín

Nádraží ČD Turnov

Prodejny našich partnerů pokrývají území celé České republiky.
Pokud chcete zjistit kontakt na nejbližšího prodejce nebo pomoci s kalkulací, volejte naši informační linku: 226 292 223