Cz.Weber

Sanace vlhkého zdiva

Jak opravit vlhké zdi? Co vše je potřeba k sanaci vlhkého zdiva?

Konec trápení s vlhkostí v domě.

Sanace vlhkého zdiva je soubor komplexních opatření, skládajících se vždy z vícero technologií, které spolu úzce souvisí. Nikdy zde nevystačíme s jedinou technologií.

Pro úspěšnost a spolehlivost sanačních opatření je nejdůležitějším krokem podrobný stavební průzkum výchozího stavu. Na základě analýzy jeho výsledků lze navrhnout potřebná a optimální sanační opatření, která jsou vhodná pro konkrétní stavbu. Bez tohoto postupu jsou sanační práce bez záruky, spolehlivé funkčnosti a dlouhodobé trvanlivosti.

Co je třeba zjistit před sanací domu?

Diagnostika podkladu

Pro úspěšnou a funkční sanaci vlhkého zdiva je diagnostika podkladu zcela zásadní.

Diagnostikujeme:

 • soudržnost povrchových vrstev
 • míru a rozsah zavlhčení
 • množství a druh vodorozpustných solí ve zdivu
 • hlavní zdroj zvýšené vlhkosti

To vše jsou faktory určující správný návrh sanačních opatření.

Obsah vlhkosti

Hodnocení obsahu vlhkosti ve stavební konstrukci se odehrává různými metodami. 

Poradí vám náš

Rádce sanace staveb

Zjištění salinity

Vodorozpustné anorganické soli představují jednu z nejčastějších příčin poškozování vlhkého zdiva. Mezi vodorozpustné soli nejvíce poškozující zdivo patří:

 • chloridy
 • dusičnany
 • sírany

Největší problém představuje koroze stavebních hmot, způsobená hydratačními a krystalizačními tlaky při změně krystalické formy solí.

 

Určení salinity

Ze stanovení druhu a množství vodorozpusných solí lze někdy určitě i způsob migrace vody do zdiva.

 • déšť
 • splašky
 • zatékání z chodníku
 • vzlínání mineralizované spodní vody, apod.

Při chemické analýze vzorků se obvykle určují síranové, chloridové a dusičnanové anionty

Běžně používanými metodami jsou metody gravimetrické (laboratorní)) nebo spektrální (na stavbě).

Druh a způsob použití sanačních omítek v závislosti na obsahu solí ve zdivu

KONCEPČNÍ NÁVRH OPATŘENÍ

Na základě výsledků analýzy může být navržena koncepce sanace. Důležité je, aby jednotlivé sanační zásahy byly komplexní, zahrnovaly i povrchové úpravy zasoleného zdiva. Úplné odsolení zdiva není z hlediska stavební praxe proveditelné.

Způsob sanace můžeme zhruba rozdělit takto:

 • odstranění solí včetně kontaminovaných materiálů
 • redukce obsahu solí v materiálech
 • omezení migrace na povrch materiálů (hydrofobizace podkladu, sanační omítky)

Rádce SANACE STAVEB

Weber vydává nový katalog, specializovaného    Rádce sanace staveb. 

Naleznete zde všechny technické listy produktů, uvedených na této stránce, systémová řešení, vzorníky a rady, jak na to.

 

NEVÍTE SI RADY? Naši specialisté vám poradí.

Oblast Jméno Telefonní číslo E-mail
Čechy sever Michal Gábrle 602 231 956 michal.gabrle@saint-gobain.com
Čechy západ + jih Ondřej Vítek 601 122 349 ondrej.vitek@saint-gobain.com
Čechy východ Lukáš Pechar 734 862 816 lukas.pechar@saint-gobain.com
Morava Petr Jelínek 606 609 295 petr.jelinek@saint-gobain.com

 

webersan odsolovací

 • SAZ 863 15
 • sanační omítka
 • pro ukládání solí a vysoušení zdiva
 • snadná zpracovatelnost
 • nízká spotřeba
 • pro ruční i strojní zpracování
 • vysoká pórovitost
 • odpovídá WTA 3-13-01

Další informace

webersan podhoz

 • SAZ 800 
 • podkladní postřik
 • odpuzuje vodu
 • splňuje směrnici WTA 2-9-04
 • propouští vodní páru
 • pro interiér i exteriér

Další informace

webersan 951 S

 • SAZ 851
 • adhezní můstek pro hydroizolační stěrky
 • velmi rychle tuhne
 • vysoká přilnavost
 • snadné zpracování
 • ruční aplikace
 • splňuje směrnici WTA 2-9-04

Další informace

webersan vyrovnávací WTA

 • SAZ 810
 • podkladní vrstva pro sanační systém
 • odpuzuje vodu
 • splňuje směrnici WTA 2-9-04
 • propouští vodní páru
 • pro interiér i exteriér

Další informace

webersan sanační WTA

 • SAZ 820
 • sanační omítka
 • odpuzuje vodu
 • odolná vůči solím
 • splňuje směrnici WTA 2-9-04
 • propouští vodní páru
 • pro interiér i exteriér

Další informace

webersan super

 • SAZ 860
 • sanační jádrová omítka
 • odpuzuje vodu
 • odolná vůči solím
 • splňuje směrnici WTA 2-9-04
 • propouští vodní páru
 • nejrychlejší aplikace sanačních omítek

Další informace

webersan super strojní

 • SAZ 861
 • sanační jádrová omítka
 • odpuzuje vodu
 • odolná vůči solím
 • propouští vodní páru
 • splňuje směrnici WTA 2-9-04
 • pro strojní zpracování

Další informace

webersan mono

 • SAZ 850
 • sanační jádrová omítka
 • odpuzuje vodu
 • propouští vodní páru
 • pro interiér i exteriér
 • pouze pro ruční zpracování

Další informace

webersan thermo

 • SAZ 862
 • bílá sanační omítka
 • odolná vůči řasám a plísním
 • rychlé odvádění vlhkosti
 • pro ruční i strojní zpracování
 • obsahuje armovací vlákna
 • snižuje tvorbu kondenzátu
 • tepelně izoluje

Další informace

webersan restauro

 • SAZ 851
 • vápenná sanační omítka
 • pro všechny stupně zasolení
 • vyztužená vlákny
 • bez obsahu cementu
 • rozměrová stabilita
 • pro ruční i strojní zpracování

Další informace

webersan 600

 • R600
 • jemná štuková omítka
 • pro jádrové, tepelně izolační a sanační omítky
 • vysoká propustnost vodních par
 • vhodná pro všechny následné minerální a organické nátěry a fasády

Další informace

webertec 932

 • SAB 932
 • samonivelační podlahová těsnicí stěrka
 • nepropustná pro vodu
 • 1 produkt nahrazuje 3 běžné (vyrovnávka, izolace, vyhlazení)
 • rychle tuhnoucí 
 • plynotěsnost proti radonu v kombinaci s vodoizol 2k
 • povrch není nutné dále upravovat

Další informace

kerasil

 • MI 100A
 • vnitřní minerální nátěr
 • matný nátěr
 • ředitelný vodou
 • otěruvzdorný
 • po zaschnutí voděodolný
 • tónovatelný

Další informace

Statek Dušníky

Multifunkční budova Litomyšl

Prodejny našich partnerů pokrývají území celé České republiky.
Pokud chcete zjistit kontakt na nejbližšího prodejce nebo pomoci s kalkulací, volejte naši informační linku: 226 292 223