Sanační omítkový systém webersan WTA

Čtěte dále a dozvíte se jak na to

sanace vlhkého zdiva - webersan WTA

Podrobný návod krok za krokem

 1. Krok 1

  Diagnostika podkladu
  Diagnostika podkladu je zcela zásadní pro správný návrh a spolehlivou funkci sanačních opatření. Skládá se ze změření vlhkosti ve zdivu a zjištění množství a druhu solí přítomných ve zdivu.

 2. Krok 2

  Příprava podkladu 
  Stávající vlhké omítky musí být zcela odstraněny do výše 80–100cm nad hranici viditelného zavlhčení. Následně se 
  v obnaženém zdivu vyškrábou ložné a styčné spáry do hloubky 1cm. Nesoudržné a rozpadající se části zdiva budou odstraněny a nahrazeny (dozděny) novým keramickým (cihelným) střepem na vápenocementovou maltu. Povrch zdiva je třeba zbavit stavebního prachu.

 3. Krok 3

  Aplikace   
  Zvlhčete povrch zdiva a naneste ručním náhozem zednickou lžící podkladní postřik webersan podhoz. Aplikujte  
  do kříže a pokryjte 50 % – 60 % plochy. Tloušťka nahozeného podhozu nepřekročí 5mm. Následuje technologická přestávka min. 12 hod. Po technologické přestávce aplikujeme webersan sanační WTA nebo webersan vyrovnávací WTA v závislosti na rovinnosti a salinitě zdiva a potřebné tloušťce omítky. V případě nerovného zdiva nebo vyšší koncentraci solí nanášíme nejprve webersan vyrovnávací WTA, jako vyrovnávací a absorbční vrstvu. Omítku nanášíme v tloušťce min. 10mm a max. 20mm.

  Aplikujeme ručním náhozem zednickou lžící, po nahození stáhněte latí do roviny a povrch zdrsněte. Na takto upravený povrch nanášíme stejným způsobem omítku webersan sanační WTA v tloušťce min. 10mm. Povrch omítky lehce uhladíme PUR nebo dřevěným hladítkem. V případě potřeby celkové tloušťky omítkového souvrství 20–30mm a nízké salinitě můžeme aplikovat na webersan podhoz přímo omítku webersan sanační WTA v tloušťce 20–30mm. Povrch omítky stáhneme latí do roviny lehce uhladíme PUR nebo dřevěným hladítkem, pozor nestlačujeme.

 4. Krok 4

  Povrchová úprava 
  K docílení velmi hladkého povrchu použijte sanační štukovou omítku webersan 600, kterou nanesete nerezovým hladítkem po řádném vyschnutí omítkového souvrství, v závislosti na tloušťce a povětrnostních podmínkách, ne dříve než za 7 dní po dokončení omítkových prací. Pro barevné ztvárnění použijte fasádní difuzně otevřenou barvu weberton silikát nebo weberton silikon. Do interiéru pak aplikujte vnitřní bílý silikátový nátěr kerasil. Barvy lze aplikovat na omítkové souvrství za 21 dní od konce omítkových prací.

Najděte si nejbližšího prodejce nabízející materiály Weber, vybírat můžete z více než 2 000 prodejních míst.