webersan vyrovnávací WTA

Cz.Weber

Balení

  • Ve 25 kg pap. obalech

Použití

Základní porézní omítka

webersan vyrovnávací WTA je součástí sanačního omítkového systému WTA. Základní porézní omítka weber.san vyrovnávací WTA slouží k zachycení solí při vysokém stupni zasolení podkladu a snižuje možnost prostupu uvolněných solí do následné vrstvy sanační omítky na fasádách a vnitřních plochách. Základní porézní omítka webersan vyrovnávací WTA se rovněž používá k vyrovnání nerovností na vlhkém a zasoleném zdivu.

Poptej Weber

Definice výrobku

Suchá minerální maltová směs určená pro použití jako základní porézní omítka v systému sanačních omítek WTA, prášková.

Číslo výrobku

SAZ 810

Spotřeba

11kg/10 mm vrstva/m2

Naše technická řešení