Jak postupovat při renovaci starého zdiva se známkami poškození vlhkostí a solí?

Voda vniká do zdiva vlivem chybějící nebo porušené izolace, nebo povrchové úpravy. Jedna z nejčastějších škod způsobených vlhkostí zdiva jsou vlhkostní mapy se solnými výkvěty. Ze začátku působí mapy pouze neesteticky, ale další poruchy na sebe nenechají dlouho čekat.

Jak postupovat

Příprava podkladu

 • Cz.Weber

  Starou, vlhkou a zasolenou omítku je nutné odstranit do výšky min. 80 – 100 cm nad viditelnou hranici vlhkosti. Okopanou omítku je nutné ihned odstranit z pracovního prostoru.

 • Cz.Weber

  Spáry ve zdivu se vyškrábou do hloubky 1 – 2 cm a zdivo se očistí kartáčem.

 • Cz.Weber

  Nebo proudem vzduchu.

 • Cz.Weber

  Pro správnou funkci sanačních opatření, jak aktivních tak pasivních, je nutná konzultace s odborníky zabývajícími se touto problematikou. Volejte našim technickým poradcům.

 • Cz.Weber

  Vyrovnání nerovností se provádí již podkladní nebo přímo sanační omítkou, do které vkládáme úlomky propustného materiálu jako jsou úlomky cihlových tašek a cihel. Nesmíme používat úlomky betonu a betonových tašek. Podklad lze také vyrovnat dozděním na vápenocementovou maltu. Předepsaná vrstva sanačního systému nesmí být nijak omezena.

  Stopy po vlhkosti se mohou objevit i po silném dešti. Ty ale neznamenají vážnou hrozbu pro fasádu, pokud je již ochráněna vodoodpudivou povrchovou úpravou.

Aplikace

 • Cz.Weber

  Postřik házet do kříže, cca 50 % plochy. Na tento postřik se nahazuje sanační omítka.

 • Cz.Weber

  Vzhledem k nutnosti zajištění stejnoměrné konzistence a zejména pórovitosti je nejúčinnější použití kontinuální míchačky s míchací zónou pro sanační omítky. Případně při menším rozsahu použijeme míchacího nástavce na vrtačku unimixer.

 • Cz.Weber

  Vlastní sanační omítka se provádí minim. po 1 dni. Při vysokých teplotách a větrném počasí je vlhčení nutné tak, aby nedocházelo k příliš rychlému vysychání.

  Pro webersan super platí technologické přestávky dle technického listu.

 • Cz.Weber

  Sanační omítka se nanáší ve vrstvě nejméně 20 mm, při vrstvách silnějších se provádí nanášení vícevrstvě a závěrem se stáhne a zarovná latí nebo uhladí. Sanační omítka se ukončí cca 2 cm nad terénem v celé tloušťce.

 • Cz.Weber

  Po vyschnutí (podle technologie) se na tuto omítkovou vrstvu nahodí k docílení zvláště hladkého nátěrového podkladu 3 – 4 mm silná vrstva jemné omítky webersan 600.

 • Cz.Weber

  Nemá-li být účinek sanační omítky negativně ovlivňován, smějí být na plochy sanačních omítek k vytváření struktur a barevného provedení použity pouze minerální a silikátové, případně silikonové materiály bez penetrace, silikátové, silikonové nátěry nebo nátěr weberton silikát. V interiéru použijeme kerasil bez penetrace. Před nanášením musí být sanační omítky vytvrdlé a vyschlé (viz technologie provádění).

webersan WTA

splňuje požadavky směrnice WTA2-2-91

 1. připravený podklad
 2. webersan podhoz – SAZ 800
 3. webersan vyrovnávací WTA – SAZ 810
 4. webersan sanační WTA – SAZ 820 (1 × nebo 2 × dle stavu zasolení)
 5. povrchová úprava webersan 600, kerasil nebo weberton silikát nebo webermin
 • na všechny stupně vlhkosti a zasolení zdiva
 • vysoce vodoodpudivý, paropropustný a solím odolný
 • splňuje požadavky směrnice WTA 2-9-04
 • vysoký obsah vzduchových pórů umožňuje odpařování vody a vytváří prostor pro ukládání solí

webersan super

na všechny stupně vlhkosti a zasolení zdiva

 1. připravený podklad
 2. webersan super SAZ860 – první vrstva
 3. webersan super SAZ860 – vlastní sanační vrstva
 4. povrchová úprava webersan 600, kerasil nebo weberton silikát nebo webermin
 • na všechny stupně vlhkosti a zasolení zdiva
 • vysoce vodoodpudivý, paropropustný, solím odolný
 • skládá se z jednoho komponentu
 • odpovídá požadavkům směrnice WTA 2-9-04
 • vysoký obsah vzduchových pórů umožňuje odpařování vody a vytváří prostor pro ukládání solí
 • nejrychlejší aplikace sanačních omítek

webersan mono

na mírně zavlhčené a zasolené zdivo

 1. připravený podklad
 2. webersan podhoz SAZ800 nebo webersan super SAZ860
 3. webersan mono SAZ850 – vlastní sanační vrstva
 4. povrchová úprava webersan 600, weberton silikát, webermin
 • na mírně zavlhčené a zasolené stavby
 • vodoodpudivý, paropropustný a odolný proti nižšímu obsahu solí
 • jednoduchá zpracovatelnost

Najděte si nejbližšího prodejce nabízející materiály Weber, vybírat můžete z více než 2 000 prodejních míst.