Jak postupovat při renovaci starého zdiva se známkami poškození vlhkostí a solí?

Voda vniká do zdiva vlivem chybějící nebo porušené izolace, nebo povrchové úpravy. Jedna z nejčastějších škod způsobených vlhkostí zdiva jsou vlhkostní mapy se solnými výkvěty. Ze začátku působí mapy pouze neesteticky, ale další poruchy na sebe nenechají dlouho čekat.

Běžné problémy, které můžete vyřešit

Jak postupovat

Příprava podkladu

 • Cz.Weber

  Starou, vlhkou a zasolenou omítku je nutné odstranit do výšky min. 80 – 100 cm nad viditelnou hranici vlhkosti. Okopanou omítku je nutné ihned odstranit z pracovního prostoru.

 • Cz.Weber

  Spáry ve zdivu se vyškrábou do hloubky 1 – 2 cm a zdivo se očistí kartáčem.

 • Cz.Weber

  Nebo proudem vzduchu.

 • Cz.Weber

  Pro správnou funkci sanačních opatření, jak aktivních tak pasivních, je nutná konzultace s odborníky zabývajícími se touto problematikou. Volejte našim technickým poradcům.

 • Cz.Weber

  Vyrovnání nerovností se provádí již podkladní nebo přímo sanační omítkou, do které vkládáme úlomky propustného materiálu jako jsou úlomky cihlových tašek a cihel. Nesmíme používat úlomky betonu a betonových tašek. Podklad lze také vyrovnat dozděním na vápenocementovou maltu. Předepsaná vrstva sanačního systému nesmí být nijak omezena.

  Stopy po vlhkosti se mohou objevit i po silném dešti. Ty ale neznamenají vážnou hrozbu pro fasádu, pokud je již ochráněna vodoodpudivou povrchovou úpravou.

Aplikace

 • Cz.Weber

  Postřik házet do kříže, cca 50 % plochy. Na tento postřik se nahazuje sanační omítka.

 • Cz.Weber

  Vzhledem k nutnosti zajištění stejnoměrné konzistence a zejména pórovitosti je nejúčinnější použití kontinuální míchačky s míchací zónou pro sanační omítky. Případně při menším rozsahu použijeme míchacího nástavce na vrtačku unimixer.

 • Cz.Weber

  Vlastní sanační omítka se provádí minim. po 1 dni. Při vysokých teplotách a větrném počasí je vlhčení nutné tak, aby nedocházelo k příliš rychlému vysychání.

  Pro webersan super platí technologické přestávky dle technického listu.

 • Cz.Weber

  Sanační omítka se nanáší ve vrstvě nejméně 20 mm, při vrstvách silnějších se provádí nanášení vícevrstvě a závěrem se stáhne a zarovná latí nebo uhladí. Sanační omítka se ukončí cca 2 cm nad terénem v celé tloušťce.

 • Cz.Weber

  Po vyschnutí (podle technologie) se na tuto omítkovou vrstvu nahodí k docílení zvláště hladkého nátěrového podkladu 3 – 4 mm silná vrstva jemné omítky webersan 600.

 • Cz.Weber

  Nemá-li být účinek sanační omítky negativně ovlivňován, smějí být na plochy sanačních omítek k vytváření struktur a barevného provedení použity pouze minerální a silikátové, případně silikonové materiály bez penetrace, silikátové, silikonové nátěry nebo nátěr weberton silikát. V interiéru použijeme kerasil bez penetrace. Před nanášením musí být sanační omítky vytvrdlé a vyschlé (viz technologie provádění).

webersan WTA

splňuje požadavky směrnice WTA2-2-91

 1. připravený podklad
 2. webersan podhoz – SAZ 800
 3. webersan vyrovnávací WTA – SAZ 810
 4. webersan sanační WTA – SAZ 820 (1 × nebo 2 × dle stavu zasolení)
 5. povrchová úprava webersan 600, kerasil nebo weberton silikát nebo webermin
 • na všechny stupně vlhkosti a zasolení zdiva
 • vysoce vodoodpudivý, paropropustný a solím odolný
 • splňuje požadavky směrnice WTA 2-9-04
 • vysoký obsah vzduchových pórů umožňuje odpařování vody a vytváří prostor pro ukládání solí

webersan super

na všechny stupně vlhkosti a zasolení zdiva

 1. připravený podklad
 2. webersan super SAZ860 – první vrstva
 3. webersan super SAZ860 – vlastní sanační vrstva
 4. povrchová úprava webersan 600, kerasil nebo weberton silikát nebo webermin
 • na všechny stupně vlhkosti a zasolení zdiva
 • vysoce vodoodpudivý, paropropustný, solím odolný
 • skládá se z jednoho komponentu
 • odpovídá požadavkům směrnice WTA 2-9-04
 • vysoký obsah vzduchových pórů umožňuje odpařování vody a vytváří prostor pro ukládání solí
 • nejrychlejší aplikace sanačních omítek

webersan mono

na mírně zavlhčené a zasolené zdivo

 1. připravený podklad
 2. webersan podhoz SAZ800 nebo webersan super SAZ860
 3. webersan mono SAZ850 – vlastní sanační vrstva
 4. povrchová úprava webersan 600, weberton silikát, webermin
 • na mírně zavlhčené a zasolené stavby
 • vodoodpudivý, paropropustný a odolný proti nižšímu obsahu solí
 • jednoduchá zpracovatelnost