webersan super / strojní

Cz.Weber

sanační jádrová omítka

Použití

Jako sanační omítka systému sanačních omítek webersan super na vlhké a zasolené zdivo z různých stavebních materiálů pro vnitřní i vnější použití.

Poptej Weber

Definice výrobku

Suchá omítka směs určená na sanace vlhkého zdiva zatíženého solnými výkvěty, pro ruční zpracování.

Číslo výrobku

weber.san super / SAZ 860
weber.san super strojní / SAZ 861

Spotřeba

20 kg/1 m2/2 cm vrstva

Balení

  • Ve 25 kg pap. obalech, 42 ks - 1050 kg/paleta.

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Všeobecné požadavky pro podklad

Původní vlhká omítka se odstraní s přesahem minimálně 1 metr nad viditelnou hranicí vlhkosti. Spáry ve zdvihu se vyškrábou do hloubky 2 cm, rozpadlé zdivo se odstraní. Okopaný materiál odstranit z pracovní zóny. Vzniklé velké nerovnosti nebo otvory vyčistit, vyspárovat touto maltou nebo vyzdít. Nakonec je nutné celou plochu, která má být opatřena sanační omítkou, mechanicky očistit (např. ocelovým kartáčem). Očištěná plocha se navlhčí, počká se až zmizí vodní film.

Nářadí

Míchačka, zednická lžíce, vrtačka s nástavcem, omítkářská lať, vodováha, pryžové velké hladítko, kolečko, kladívko, provázek, vědro, ocelové skoby.

Čištění

Nádoby, přístroje a nářadí se po použití očistí vodou.

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

  • odpuzuje vodu
  • odolný vůči solím
  • propouští vodní páru
  • pro vnitřní i vnější použití
  • pro ruční zpracování
  • splňuje požadavky směrnice WTA 2-9-04
  • nejrychlejší aplikace sanačních omítek

Poznámky

Skladování

6 měsíců v originálních obalech v suchých, krytých skladech.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Produkt je vhodný pro použití