Vnitřní sanace nadzemních sklepních prostor

Čtěte dále a dozvíte se jak na to

vnitřní sanace nadzemních sklepních prostor

Podrobný návod krok za krokem

 1. Krok 1

  Diagnostika podkladu
  Diagnostika podkladu je zcela zásadní pro správný návrh a spolehlivou funkci sanačních opatření. Skládá se ze zjištění míry zavlhčení zdiva, obsahu vodorozpustných solí, určení zdroje a místa vstupu vlhkosti do konstrukce, stav soudržnosti/pevnosti sanované konstrukce.

 2. Krok 2

  WEBERSAN INJEKTÁŽNÍ KRÉM 

  Příprava  
  Injektáž proveďte u paty zdiva. Rozměřte a označte body určené k vývrtům. Osová vzdálenost mezi vrty bude 8-12 cm. Průměr vrtů 12-16 mm. Vrty se provádí vodorovně do spáry. Délka vrtu končí cca tloušťka zdi mínus 5 cm. Vyvrtané otvory musí být vyfoukány stlačeným vzduchem, aby se z nich odstranil prach. 

  Aplikace 
  Vložte trubičku injektážní tlakové pistole do vyvrtaného otvoru a tento vyplňte injektážním krémem až po okraj.
  Po vstřebání krému do zdiva uzavřete vyvrtané otvory maltou webertec 933. 
   

 3. Krok 3

  WEBERTEC 933 - TĚSNICÍ KLÍN/FABION

  Příprava   
  Plochy pro aplikace zbavíme původních vrstev a nesoudržných částí, chybějící cihly doplníme novým keramickým střepem. Betonovou plochu zbavíme prachu, nečistot a všech kontaminací omezující přilnutí těsnicí malty webertec 933 povrch zdiva i betonové podlahy zvlhčíme. 

  Aplikace 
  Na povrch očištěného a zvlhčeného podkladu naneseme vyrovnávací/těsnicí maltu webertec 933 a na styku zdiva se základovým pasem vytvoříme fabion - těsnicí klín. Maltu připravíme smícháním s vodou v poměru cca 2,5 lt na 25 kg suché maltové směsi. Fabion provádíme speciálním nářadím - žlábkovou lžící. 

 4. Krok 4

  WEBERSAN SUPER - SANAČNÍ OMÍTKA 

  Příprava     
  Stávající vlhké omítky musí být zcela odstraněny do výše 80-100 cm nad hranici viditelného zavlhčení. Následně se 
  v obnaženém zdivu vyškrábou ložné a styčné spáry do hloubky 1 cm. Nesoudržné a rozpadající se části zdiva budou odstraněny a nahrazeny (dozděny) novým keramickým (cihelným) střepem na vápenocementovou maltu. Povrch zdiva je třeba zbavit stavebního prachu. 

  Aplikace    
  Zvlhčete povrch zdiva a naneste ručním náhozem zednickou lžící 1 vrstvu omítky webersan super v tloušťce 5-10 mm. Povrch omítky strhněte nahrubo omítkářskou latí. Nestlačujte a neuhlazujte. Nechte schnout 2-24 hod., dle povětrnostních podmínek. Po této technologické přestávce naneste stejným způsobem 2. vrstvu omítky webersan super v tloušťce 10-15 mm, tak aby celková tloušťka omítkového souvrství byla min. 20 mm. Optimální tloušťka sanační omítky je 30 mm, v závislosti na obsahu soli ve zdivu. Omítku po nahození stáhněte latí a povrch lehce
  (bez stlačování) uhlaďte polyuretanovým nebo dřevěným hladítkem. 

  Povrchová úprava     
  K docílení velmi hladkého povrchu použijte sanační štukovou omítku webersan 600,

  kteru nanesete nerezovým hladítkem za 5 dní po dokončení omítek. Pro barevné ztvárnění použijte vnitřní bílý silikátový nátěr kerasil. Barvu lze aplikovat na vytvořené souvrství za 21 dní od konce omítkových prací. 

 5. Krok 5

  WEBERTEC 824 - HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA 

  Příprava  
  Podklad podlahové plochy musí být soudržný, celistvý, bez uvolněných částí. Nesmí na něm být zbytky zeminy, betonu, starých nátěrů nebo kontaminace řasami či plísněmi. Povrch vyspravíme cementovou směsí weberbat opravná hmota a necháme vyzrát. 

  Aplikace  
  Na vyspravenou podlahovou plochu, fabion a injektovanou patu zdiva naneseme hydroizolační stěrku webertec 824,
  a to ještě před omítáním stěn. webertec 824 smícháme s čistou vodou v poměru cca 5 lt/20 kg pytel. Namíchanou směs bez hrudek aplikujeme štětkou ve 2 vrstvách u zemní vlhkosti nebo ve 3 vrstvách v případě zatížení tlakovou vodou. 

  Mezi jednotlivými vrstvami dodržujeme technologické přestávky 4-8 hod. dle teploty prostředí. Doba zpracovatelnosti namíchané směsi je max 45 minut. Podmínkou použití této hydroizolační stěrky je vlhkost podkladu max. 5 % hmotnostních. V případě vyšší vlhkosti použijeme hydroizolační stěrku webertec 930. 

 6. Krok 6

  Povrchová úprava 
  Na takto připravenou a ošetřenou podlahovou plochu instalujeme například keramickou dlažbu, kterou nalepíme pomocí lepicího tmelu weberfor flex a následně vyspárujeme. 

Sanace vlhkeho zdiva | sanace sklepa

Najděte si nejbližšího prodejce nabízející materiály Weber, vybírat můžete z více než 2 000 prodejních míst.