webertec 824

Cz.Weber

pružná, jednosložková, hydroizolační cementová stěrka s normálním tuhnutím

Použití

K pružné hydroizolaci vnitřních i vnějších částí staveb:

 • suterení stěny a základy, plochy stěn a podlah na vlhkých místech a na balkonech – společně s keramickým obkladem
 • plavecké bazény
 • vodojemy
 • sanace starých staveb
 • dodatečná vnitřní hydroizolace

Chrání stavby před:

 • zemní vlhkostí
 • povrchovou a průsakovou vodou
 • tlakovou vodou do max. 3 m vod. sloupce u betonových podkladů
 • vodojemy s výškou vody do max.15 m (vnitřní hydroizolace)

Definice výrobku

Pružná hydroizolační stěrka, síranovzdorná, hydraulicky tuhnoucí, pro zatahování trhlin na vnitřních i vnějších plochách staveb, suterénních stěnách, základech, nádržích a na plochách stěn a podlah ve vlhkých místech a plaveckých bazénech.

Barva

Šedá.

Číslo výrobku

SAB 824

Spotřeba

2.7kg/m2/2mm

 • zemní vlhkost, netlaková voda - tloušťka nátěru 2mm,
 • tlaková voda do 3m vodního sloupce pod terénem - tloušťka nátěru 3mm
 • vodojemy - nad terénem (vdoní sloupec do 15 m) - tloušťka nátěru 3 mm

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Všeobecné požadavky pro podklad

Podklad musí být celistvý, čistý, bez volných částic. Zbytky vodoodpudivých látek (olej ze šalování, barvy, tuky) je nutno odstranit. Podklad před pokrytím navlhčit.

Vhodné podklady jsou – betonové a zděné povrchy s jemnými póry cementové omítky. U podkladů s velkými póry je nutné povrch předem uzavřít plnícím nátěrem (Cerinol OF).

Podmínky pro zpracování

Teplota ovzduší při aplikaci musí být v rozmezí od +5oC do + 26oC, teplota podkladu nesmí klesnout pod + 5oC.

Při očekávaných mrazech nepoužívat!

Nářadí

Speciální míchací nástavec do vrtačky, vrtačka, nerezová lžíce, štětka, vědro.

Čištění

Nářadí, nádoby, se musí ihned po použití očistit vodou.

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

 • rychlý a snadný nátěr
 • vytvrzení bez předpětí a trhlin
 • dobrá přilnavost k podkladu
 • možno použít i na tlakovou vodu
 • přemosťování trhlin do 0,75mm
 • odolnost mrazu a stárnutí
 • síranovzdorný
 • jednosložkový
 • nezatěžuje životní prostředí

Poznámky

Skladování

12 měsíců od data výroby v originálních obalech, v suchých a mrazuvzdorných skladech.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Upozornění

Dodatečné přidávání přísad se nepovoluje. Při teplotách vzduchu a podkladu pod +5 °C a při očekávaných mrazech nepoužívat.

Produkt je vhodný pro použití