Jak provést hydroizolaci bez nutnosti použití bitumenovaných pásů?

Výhody našeho řešení:

 • jednoduchá aplikace
 • časová a finanční úspora

Problémy

Při stavbě suterénu z betonu mohou vzniknout četné problémy vniknutím vlhkosti do konstrukce:

 • Cz.Weber

  Starý beton není vždy odolný a nepředstavuje dostatečnou ochranu proti vnější vlhkosti.

 • Cz.Weber

  Beton může mít lokální vady a trhliny vzniklé při betonáži nebo při procesu sedání…

 • Cz.Weber

  …nebo praskne při korozi výztuže.

 • Cz.Weber

  Odolnost izolace proti vniku vlhkosti nemusí být dostatečná, zvláště proti přechodnému zavodnění.

Zásady efektivního provedení vnější hydroizolace

 • Cz.Weber
  • Úroveň spodní vody by měla být pod podlahou sklepa.
  • Odvedení vody z úrovně podzákladí provedeme podélnou drenáží.
 • Cz.Weber

  Hydroizolaci musíme provést z následujících důvodů:

  • ochrany proti vstupu vody do konstru kce
  • ochrany proti zásypu

Aplikace

 • Cz.Weber

  Nepevné části podkladu je nutno odstranit.

 • Cz.Weber

  Hrubé nerovnosti podkladu přestěrkujeme vysprávkovou hmotou webertec 933.

 • Cz.Weber

  Hmotu webertec 824 mechanicky promícháme, dokud nevznikne homogenní pastovitá hmota bez hrudek.

 • Cz.Weber

  Štětkou nebo zubovou stěrkou naneseme hmotu webertec 824.

 • Cz.Weber

  Nerezovým ocelovým hladítkem vyrovnáme povrch.

Najděte si nejbližšího prodejce nabízející materiály Weber, vybírat můžete z více než 2 000 prodejních míst.