webersan mono

Cz.Weber

sanační omítka

Použití

jako sanační omítka systému sanačních omítek webersan mono na vlhké a mírně zasolené zdivo z různých stavebních materiálů pro vnitřní i vnější použití.

Poptej Weber

Barevné odstíny

Vyrábí se v přírodní šedé

Definice výrobku

suchá omítková směs určená na sanace vlhkého zdiva, pro ruční zpracování

Číslo výrobku

SAZ 850

Spotřeba

27 kg/1 m2/2cm vrstva

Balení

  • Ve 25 kg pap. obalech, 42 ks - 1050kg/paleta.

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Všeobecné požadavky pro podklad

Původní vlhká omítka se odstraní s přesahem minimálně 1 metr nad viditelnou hranicí vlhkosti. Spáry ve zdvihu se vyškrábou do hloubky 2 cm, rozpadlé zdivo se odstraní. Okopaný materiál odstranit z pracovní zóny. Vzniklé velké nerovnosti nebo otvory vyčistit, vyspárovat touto maltou nebo vyzdít. Nakonec je nutné celou plochu, která má být opatřena sanační omítkou, mechanicky očistit (např. ocelovým kartáčem). Očištěná plocha se navlhčí, počká se až zmizí vodní film. Pro lepší a pohodlnější aplikaci doporučujeme nanést postřik webersan podhoz. Tloušťka postřiku je max. 0,5 cm

Podmínky pro zpracování

teplota ovzduší při aplikaci musí být od + 5°C do + 30°C, teplota podkladu nesmí klesnout pod + 5°C

Nářadí

Míchačka, zednická lžíce, vrtačka s nástavcem, lať, ocelový škrabák.

Čištění

Nádoby, přístroje a nářadí se po použití očistí vodou.

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

  • sanační jádrová omítka
  • odpuzuje vodu
  • propouští vodní páru
  • pro vnitřní i vnější použití

Poznámky

Skladování

12 měsíců od data výroby v originálních obalech v suchých, krytých skladech.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Upozornění

Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Při teplotách vzduchu a podkladu pod +5 °C a při očekávaných mrazech nepoužívat.

Produkt je vhodný pro použití