webersan 162 WTA

Cz.Weber

Balení

  • Ve 30 kg pap. obalech

Sanační omítka

Použití

  • Vhodná pro dlouhodobou sanaci vlhkých ploch a míst se solnými výkvěty na vnějších fasádách i vnitřních plochách. Pro svou nízkou kapilární vzlínavost, dobrou paropropustnost a vysokou poréznost tvoří sanační omítka webersan 162 WTA ideální podklad pro vrchní omítku, vhodnou pro sanační systém, např. webersan 600. Sanační omítka webersan 162 WTA smí být opatřena vhodným vrchním barevným nátěrem, přičemž nesmí být snížena difusní schopnost sanačního systému.
  • Průmyslově vyráběná suchá minerální maltová směs s certifikátem WTA určená pro použití jako sanační omítka v omítkovém sanačním systému WTA, vhodná pro ruční i strojní zpracování.

➔ Najít prodejce ➔ Spočítat řešení

 

Barevné odstíny

Vyrábí se v přírodní šedé

Rady, tipy a upozornění

  • U zpracovatelů se předpokládají všeobecné znalosti o aplikaci sanačních systémů.
  • Nemá‑li být účinek sanační omítky negativně ovlivňován, smějí být na venkovní plochy k vytváření struktury a barevného provedení použity pouze minerální, silikátová nebo silikonová omítka 1 – 1,5 mm bez penetrace, silikátové, silikonové nátěry. V interiéru použijeme kerasil bez penetrace.
  • Před nanášením musí být sanační omítka dobře zatvrdlá a celkově vyschlá.
  • Pro správnou funkci sanačních opatření, jak aktivních tak pasivních, je nutná konzultace s odborníky zabývajícími se touto problematikou. Volejte našim technickým poradcům.
  • Používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Číslo výrobku

P723

Spotřeba

  • SPOTŘEBA = 10 kg / 10mm/m2
  • ZÁMĚSOVÁ VODA = 12 – 13 l vody/30 kg balení