Jak provést svislou hydroizolaci proti tlakové vodě pomocí bitumenové stěrky?

Jak postupovat

Případy zatížení vlhkostí působících na stavební konstrukce

Srážková – zemní vlhkost

Netlaková – vzlínající a průsaková

Tlaková voda

Spodní voda

Příprava podkladu

 • Cz.Weber

  Očištění sprašujícího povrchu betonové konstrukce pomocí kotoučové brusky.

 • Cz.Weber

  Vyspravení lunkrů a větších nerovností v podkladu pomocí malty webertec 933.

 • Cz.Weber

  Zakulacení rohů A pomocí malty webertec 933.

 • Cz.Weber

  Zakulacení rohů B pomocí malty webertec 933.

 • Cz.Weber

  Penetrace podkladu - webertec 915 naředěným v poměru 1:10 s vodou.

 • Cz.Weber

  První vrstva (tzv. plnící) „Scratch coat“ bitumenová stěrka webertec 915 v tl. 1–2 mm.

 • Cz.Weber

  Vložení armovací výztuže skelné tkaniny R 131 aplikuje se pouze u tlakové vody a vysoké hladiny spodní vody.

 • Cz.Weber

  Druhá vrstva (tzv. konečná) Bitumenová stěrka webertec 915 v tlouštce 2 – 3 mm. Celková tlouštka obou vrstev dohromady musí být 4 mm.

 • Cz.Weber

  Druhá vrstva (tzv. konečná) Bitumenová stěrka webertec 915 v tloušťce 2 – 3 mm. Celková tloušťka obou vrstev dohromady musí být 4 mm.

Řešení dilatací

 • Cz.Weber

  Dilatační folie weber BE-12.

 • Cz.Weber

  Řešení prostupů při netlakové vodě.

 • Cz.Weber

  Řešení prostupu při tlakové vodě.

Na co si dát pozor

 • Cz.Weber

  Puchýře = nedostatečně ošetřený podklad – velmi porézní, nedostatečné množství nanesené bitumenové stěrky. Výsledek je, že hydroizolace se stává nefunkční, netěsnící, propustnou.

 • Cz.Weber

  Dostatečnou tlouštku nanesené bitumenové stěrky webertec 915 – 4 mm!

 • Cz.Weber

  Kontrolu stavu suchosti = kuličky EPS se musí dát přeříznout nožem. Tzn. dostatečnou suchost stěrky pro aplikaci ochranných vrstev (nopová folie, geo textilie, tepelná izolace) a následný zásyp zeminou. Zahrnutí nevyschlé bituminové stěrky (kuličky EPS nelze přeříznout nožem) zeminou znamená mechanické poškození provedené hydroizolace.

Najděte si nejbližšího prodejce nabízející materiály Weber, vybírat můžete z více než 2 000 prodejních míst.