webertec 915

Cz.Weber

stěrková jednosložková hydroizolační hmota

Definice výrobku

Jednosložková (nebo dvousložková) silnostěnná asfaltová stěrka modifikovaná přídavkem plastů.

Poptej Weber

Použití

K odizolování stěn sklepů, podlah, základů, stropů podzemních garáží které jsou ve styku s půdou. Pro utěsnění mezi vrstvami (pod mazaninou) mokré a vlhké prostory, balkony, terasy (pod nimiž se nebydlí). Na všechny minerální podklady, jako jsou cihly, bet. tvárnice, beton, pórobeton, omítka, mazanina, při zemní vlhkosti, vzdouvající se a tlakové vodě. Dále pro bodové nebo celoplošné lepení XPS, EPS, minerální plsti používaných jako ochrana nebo drenážní vrstva. Přípustné obvodové izolační desky je třeba v tlakové vodě přilepit materiálem weber.tec 915 celoplošně.

Barva

Černá.

Spotřeba

 • 4 l/m2/3 mm
 • 5,5 l/m2/4 mm

Balení

 • PVC obal 30 l + 2 kg urychlovač tuhnutí
 • PVC obal 10 l + 0,6 kg urychlovač tuhnutí

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Všeobecné požadavky pro podklad

Vyčnívající zbytky malty, betonu je třeba odstranit. Z hran krajnic je třeba odstranit zeminu. Zvlášť pečlivě je třeba ošetřit zakladové výčnělky. Cementovou kaši, zbytky malty a další součásti, které by měly nagativní vliv na přilnutí izolačního nátěru, je třeba zcela odstranit pomocí vhodného nástroje, jako je například diamantová bruska.

Podmínky pro zpracování

Teplota ovzduší při aplikaci musí být v rozmezí od +5oC do + 26oC, teplota podkladu nesmí klesnout pod + 5oC.

Při očekávaných mrazech nepoužívat!

Nářadí

Speciální míchací nástavec do vrtačky, vrtačka, nerezové hladítko, nerezová lžíce, štětka, vědro.

Čištění

Nářadí, nádoby, nástroje se musí ihned po použití očistit vodou. Později je umytí možné pouze rozpouštědly.

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

 • vysoce flexibilní hmota
 • přemosťuje trhliny 2 mm při 4 °C
 • vhodná pro všechny minerální podklady
 • ruční i strojní aplikace
 • zdivo nemusí být omítnuto
 • nízký odpar – vysoký zůstatek po vyschnutí
 • na suché i mírně vlhké podklady
 • rychlejší vysychání a odolnost před deštěm
 • lze regulovat pomocí druhé složky
 • izoluje proti radonu
 • nezatěžuje životní prostředí
 • neobsahuje rozpouštědla

Poznámky

Skladování

12 měsíců od data výroby v originálních obalech, v suchých a mrazuvzdorných skladech.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Upozornění

Dodatečné přidávání přísad se nepovoluje. Při teplotách vzduchu a podkladu pod +5 °C a při očekávaných mrazech nepoužívat.

Produkt je vhodný pro použití