webertec 915

Cz.Weber

Balení

  • PVC obal 30 l
  • PVC obal 10 l

stěrková jednosložková hydroizolační hmota

Definice výrobku

Jednosložková (nebo dvousložková) silnostěnná asfaltová stěrka modifikovaná přídavkem plastů.

Použití

K odizolování stěn sklepů, podlah, základů, stropů podzemních garáží které jsou ve styku s půdou. Pro utěsnění mezi vrstvami (pod mazaninou) mokré a vlhké prostory, balkony, terasy (pod nimiž se nebydlí). Na všechny minerální podklady, jako jsou cihly, bet. tvárnice, beton, pórobeton, omítka, mazanina, při zemní vlhkosti, vzdouvající se a tlakové vodě. 

Dále pro lepení XPS, EPS, používaných jako tepelná nebo mechanická ochrana nebo jako drenážní vrstva. Tepelně izolační desky XPS, EPS se lepí materiálem Webertec 915 smíchaným s práškovým urychlovačem. Hmota webertec 915 se nanáší a upravuje na povrchu izolační desky pomocí zubového hladítka do tvaru vodorovných řádků.

➔ Najít prodejce ➔ Spočítat řešení

 

Barva

Černá.

Číslo výrobku

SAB 915

Spotřeba

  • 4 l/m2/3 mm
  • 5,5 l/m2/4 mm

Návody a videa

Case studies

Pivovar Škvorec
Rekonstrukce

Pivovar Škvorec

Rekonstrukce obvodového pláště domova na Cihlářské ulici dodnes čteme původní jméno z roku 1930 – Masarykův studentský domov. Autorem tohoto památkově chráněného ...

Naše technická řešení