K čemu slouží venkovní svislá hydroizolace proti tlakové vodě?

Čtěte dále a dozvíte se jak na to

K odizolovaní stěn sklepů, podlah, svislých částí základů, stropů podzemních garáží, které jsou ve styku s půdou. Pro utěsnění mezi vrstvami (pod mazaninou) mokrých a vlhkých prostor, balkonů, teras (pod nimiž se nebydlí).

Na všechny minerální podklady, jako jsou cihly, bet. tvárnice, beton, pórobeton, omítka, mazanina, při zemní vlhkosti, vzdouvající se a tlakové vodě. Dále pro budovy nebo celoplošné lepené XPS, EPS, minerální plsti používané jako ochrana nebo drenážní vrstva. Přípustné obvodové izolační desky je třeba v tlakové vodě přilepit materiálem webertec 828 db 75 celoplošně.

Pracovní postup venkovní svislé hydroizolace proti tlakové vodě

 1. Krok 1

  Očištění sprašujícího povrchu betonové konstrukce pomocí kotoučové brusky. 

  hydroizolace

 2. Krok 2

  Vyspravení lunkrů a větších nerovností v podkladu pomocí malty webertec 933

  hydroizolace

 3. Krok 3

  Zakulacení rohů A.

  hydroizolace

 4. Krok 4

  Zakulacení rohů B.

  hydroizolace

 5. Krok 5

  Penetrace podkladu - webertec 915; poměr ředění 1:10 s vodou.

  hydroizolace

 6. Krok 6

  Základní vrstva (tzv. plnící) "Scratcch coat" bitumenová stěrka webertec 915 v tl. 1-2 mm.

  hydroizolace

 7. Krok 7

  První vrstva bitumenová stěrka webertec 915 v tloušťce 2-3 mm. Celková tloušťka obou vrstev dohromady musí být
  4 mm.

  hydroizolace

 8. Krok 8

  Vložení armovací výztuže skelné tkaniny R131 se aplikuje pouze u tlakové vody a vysoké hladiny spodní vody. 

  hydroizolace

 9. Krok 9

  Další vrstva (tzv. konečná): Bitumenová stěrka webertec 915 v tloušťce 2 - 3 mm. Celková tloušťka obou vrstev musí být 4 mm.

  hydroizolace

 10. Krok 10

  Řešení dilatací - diltační fólie weberBE-14 (na objednávku).

  hydroizolace

 11. Krok 11

  Řešení prostupů při netlakové vodě.

  hydroizolace

 12. Krok 12

  Řešení prostupu při tlakové vodě.

  hydroizolace

 13. Krok 13

  Puchýře = nedostatečně ošetřený podklad, velmi porézní, nedostatečné množství nanesené bitumenové stěrky. Výsledek je, že hydroizolace se stává nefunkční, netěsnicí, propustnou. – na co si dát pozor

  hydroizolace

 14. Krok 14

  Dostatečná tloušťka nanesené bitumenové stěrky webertec 915 - 4mm!

  hydroizolace

 15. Krok 15

  Kontrola stavu suchosti = kuličky EPS se musí dát přeříznout nožem. Tzn. dostatečná suchost stěrky pro aplikaci ochranných vrstev (nopová fólie, geotextilie, tepelná izolace) a následný zásyp zeminou. Zahrnutí nevyschlé bituminové stěrky (kuličky EPS nelze přeříznout nožem) zeminou znamená mechanické poškození provedené hydroizolace. 

  hydroizolace

Příklad venkovní svislé hydroizolace proti tlakové vodě

hydroizolace

Najděte si nejbližšího prodejce nabízející materiály Weber, vybírat můžete z více než 2 000 prodejních míst.