webertec 915

Cz.Weber

Balení

  • PVC obal 30 l
  • PVC obal 10 l

stěrková jednosložková hydroizolační hmota

Definice výrobku

Jednosložková (nebo dvousložková) silnostěnná asfaltová stěrka modifikovaná přídavkem plastů.

Použití

K odizolování stěn sklepů, podlah, základů, stropů podzemních garáží které jsou ve styku s půdou. Pro utěsnění mezi vrstvami (pod mazaninou) mokré a vlhké prostory, balkony, terasy (pod nimiž se nebydlí). Na všechny minerální podklady, jako jsou cihly, bet. tvárnice, beton, pórobeton, omítka, mazanina, při zemní vlhkosti, vzdouvající se a tlakové vodě. Dále pro bodové nebo celoplošné lepení XPS, EPS, minerální plsti používaných jako ochrana nebo drenážní vrstva. Přípustné obvodové izolační desky je třeba v tlakové vodě přilepit materiálem weber.tec 915 celoplošně.

➔ Najít prodejce ➔ Spočítat řešení

 

Barva

Černá.

Číslo výrobku

SAB 915

Spotřeba

  • 4 l/m2/3 mm
  • 5,5 l/m2/4 mm

Naše technická řešení