Cz.Weber

Sanace betonových konstrukcí

Co jsou betonové konstrukce, jak je opravit a proč se objevují vady a poruchy betonu?

Beton je vlastně označení pro umělý kámen.

Směs podobnou dnešnímu betonu používali již na svých stavbách Féničané 1000 let př. n. l., ale byl to beton jiný, než jak jej známe dnes. Vyráběl se ze směsi písku, drceného kamene a hydraulického pojiva. V té době nebyla ještě známa ocelová výztuž (1863 Moniér) a životnost betonu tak nebyla ohrožena její korozí a následnou degradací betonu. Mnoho památek z této doby nám tak zůstalo zachováno až do současnosti.

Beton v té podobě, jak ho známe dnes, se vyrábí od r. 1850. Zpočátku byl masivně využíván zejména na vodohospodářských stavbách, jako byly nádrže na vodu, vodní přivaděče, kanály atp.

Díky používání ocelové výztuže se betonové stavby výrazně zlevnily. Navíc ocelová výztuž umožňuje konstrukci betonových prvků a staveb, které by  bez ní nebyly proveditelné.

Bohužel časem kvůli klesajícímu pH betonu a negativní reakci ocelové výztuže na vlhkost dochází postupně ke karbonataci betonu, která následně vede k degradaci železobetonové konstrukce, pokud není včas a periodicky betonová konstrukce ošetřována ochrannými látkami.

Vady a poruchy betonu

Nedostatky projektu

 • chybná koncepce nebo konstrukční řešení
 • nedostatečné dimenzování
 • chybné řešení detailů odvodnění

Chyby při výstavbě

 • nekvalitní materiály
 • malá tloušťka krycí vrstvy nad výztuží
 • špatné technologické postupy, např. :
  • nedostatečné zhutnění
  • nedostatečné ošetřování
  • rozmísení směsi při betonáži z velké výšky
  • betonáž v mrazech

Závady při údržbě

 • špatná nebo žádná údržba odvodnění
 • degradace ochranných nátěrů
 • špatná revizní činnost
 • napadení mikroorganismy, bakteriemi

Ostatní

 • vady a poruchy vzniklé sníženou trvanlivostí betonu při dlouhodobém užívání
 • závady vlivem mimořádných zatížení:
  • požáry
  • výbuchy
  • chemické havárie

Rádce SANACE STAVEB

Weber vydává nový katalog, specializovaného    Rádce sanace staveb. 

Naleznete zde všechny technické listy produktů, uvedených na této stránce, systémová řešení, vzorníky a rady, jak na to.

 

NEVÍTE SI RADY? Naši specialisté vám poradí.

Oblast Jméno Telefonní číslo E-mail
Čechy sever Michal Gábrle 602 231 956 michal.gabrle@saint-gobain.com
Čechy západ + jih Ondřej Vítek 601 122 349 ondrej.vitek@saint-gobain.com
Čechy východ Lukáš Pechar 734 862 816 lukas.pechar@saint-gobain.com
Morava Petr Jelínek 606 609 295 petr.jelinek@saint-gobain.com

 

weberrep ochrana

 • SAB 100
 • suchá cementová směr
 • ochrana armatury v betonu před korozí
 • zvýšení adheze reprofilačních malt k armatuře
 • obsahuje ppl vlákna

Další informace

weberrep vysprávka J SV

 • SAB 115
 • síranovzdorná vysprávková malta
 • odolná vůči síranům
 • vhodná pro ČOV
 • obsahuje ppl vlákna
 • schválena pro stavby ŘSD
 • ČSN EN 1504-3
 • třída R4
 • tloušťky 3 - 40 mm

Další informace

weberrep vysprávka H SV

 • SAB 125
 • síranovzdorná vysprávková malta
 • odolná vůči síranům
 • vhodná pro ČOV
 • obsahuje ppl vlákna
 • schváleno pro stavby ŘSD
 • ČSN EN 1504-3
 • třída R4
 • tloušťky 30 - 80 mm

Další informace

weberrep vysprávka ST

 • SAB 099
 • vysprávková malta
 • pro strojní zpracování
 • vhodná k injektáži mikropilot
 • maximální tloušťka vrstvy 40 mm
 • obsahuje armovací vlákna
 • třída R3
 • ČSN EN 1504-3

Další informace

weberrep torkret SV

 • SAB 145
 • suchá betonová směs
 • vysoká přídržnost
 • nízký modul pružnosti
 • obsahuje ppl vlákna
 • schváleno pro stavby ŘSD
 • třída R4
 • ČSN EN 1504-3

Další informace

weberrep povrch SV

 • SAB 135
 • síranovzdorná vysprávková malta
 • na jemné vysprávky do 4 mm
 • hladký povrch
 • pro celoplošné vyrovnání
 • schváleno pro stavby ŘSD
 • třída R4
 • ČSN EN 1504-3

Další informace

weberrep R4 duo

 • SAB 156
 • vysprávková malta na beton
 • 2 v 1
 • do 50 mm
 • nesmršťuje se, bez trhlin
 • propustná pro vodní páry
 • třída R4
 • ČSN EN 1504-3

Další informace

weberrep KB duo

 • SAB 954
 • minerální spojovací můstek
 • ochrana proti korozi výztuže
 • krátká doba schnutí
 • dlouhá doba zpracování
 • stabilní - nízká náchylnost ke stékání

Další informace

weberrep surface

 • SAB 155
 • vysprávková malta
 • 3 v 1
 • obsahuje inhibitor
 • vyrovnává a vyhlazuje
 • obsahuje ppl vlákna
 • lehčená
 • třída R3
 • ČSN EN 1504-3

Další informace

weberrep flow

 • SAB 133
 • tekutý venkovní beton
 • pro strojní i ruční zpracování
 • pro pochozí i pojezdové zatížení
 • pevnostní třída C50
 • expozice X0/XC4/XS2/XD2/XF4/XA2

Další informace

webercel mass

 • SAB 200
 • vláknobeton
 • zalévání poklopů na vozovce
 • rychletuhnoucí
 • aplikace bez bednění
 • pro všechny typy provozu

Další informace

weberrep 767

 • SAB 767
 • zálivková malta 1 mm
 • vysoká odolnost vůči posypovým solím
 • zvláště tekutá
 • chrání proti korozi
 • vysoká počáteční i konečná pevnost

Další informace

weberrep 768

 • SAB 768
 • zálivková malta 4 mm
 • vysoká odolnost vůči posypovým solím
 • zvláště tekutá
 • chrání proti korozi
 • vysoká počáteční konečná pevnost

Další informace

weberrep 769

 • SAB 769
 • zálivková malta 8 mm
 • vysoká odolnost vůči posypovým solím
 • zvláště tekutá
 • chrání proti korozi
 • vysoká počáteční i konečná pevnost

Další informace

weberrep 760

 • SAB 760
 • rychle tuhnoucí cement
 • všestranně použitelný
 • vysoká počáteční a konečná pevnost
 • nedochází k výkvětům
 • pochůzný po cca 30 min.

Další informace

weberrep 766

 • SAB 160
 • lepidlo na bázi epoxidu
 • dvousložková směs
 • na spoj betonových prefabrikátů
 • nepropouští vodu a je odolný vůči teplu
 • vhodný trvale pod vodu
 • vytvrzuje bez trhlin

Další informace

weberchem kotva

 • SAB 995
 • pro upevnění kovových profilů
 • vysoká mechanická pevnost
 • reaguje i v uzavřených prostorách
 • aplikační teplota od -10°C do + 35°C
 • teplotní odolnost od -30°C do +80°C

Další informace

webertec SHC

 • H709
 • hydrofobní nátěr na bázi silikonu
 • ochrana betonu před agresivním prostředím
 • ochrana betonu proti solným roztokům
 • vodoodpudivý
 • nízkoviskózní

Další informace

webertmel PUR

 • SAB 952
 • polyuretanový tmel
 • odolný vůči UV záření
 • vodotěsný
 • odolný vůči louhům a ředěným chemikáliím
 • bez zápachu
 • porézní materiály spojuje bez penetrace

Další informace

webersys epox podklad

 • NP 667
 • pečetící epoxidový nátěr
 • do extrémně namáhaných prostor
 • jako penetrace pod epoxidové nátěry
 • na savé povrchy
 • odolný vůči alkáliím, ředěným kyselinám apod.

Další informace

webersys epox nátěr tenkovrstvý

 • NP 661
 • epoxidový nátěr tenkovrstvý
 • vysoká mechanická odolnost
 • nízká viskozita
 • lehká aplikace
 • odolný vůči alkáliím, zředěným kyselinám, silným roztokům a minerálním olejům

Další informace

webertec purolast

 • SAB 030
 • akrylátová disperze
 • na svislé pohledové plochy betonu
 • zpomaluje karbonataci betonu
 • paropropustný
 • Sd pro vodní páru - 15
 • Sd pro CO2 - 60

Další informace

webertec elastic 772

 • SAB 772
 • disperzní nátěr na beton
 • zpomaluje karbonataci
 • překlenuje trhliny
 • schváleno pro stavby ŘSD
 • ČSN EN 1504-2
 • třída OS C, OS D

Další informace

webertec SBD 121

 • SBD 121
 • torkretovací směs, ihned k použití
 • metoda suchého stříkání
 • nízký vodní součinitel při aplikaci
 • bez aditiv a pomocných látek
 • může být ponechán bez povrchové úpravy
 • objemová hmotnost min. 2 370 kg/m3

Další informace

Materiály pro stažení

Prodejny našich partnerů pokrývají území celé České republiky.
Pokud chcete zjistit kontakt na nejbližšího prodejce nebo pomoci s kalkulací, volejte naši informační linku: 226 292 223