Oprava železobetonové konstrukce

sanace_betonu_oprava_zelezobetonove_konstrukce

SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ - Sanace betonových konstrukcí

POUŽITÝ MATERIÁL

weberrep ochrana

weberrep vysprávka H SV

weberrep vysprávka J SV

weberrep povrch SV

webertec purolast

webertec elastic 772

DIAGNOSTIKA PODKLADU

Diagnostika podkladu je zcela zásadní pro správný návrh a spolehlivou funkci sanačních opatření. Skládá se ze změření soudržnosti povrchových vrstev (tahová pevnost), pevnosti v tlaku, revize trhlin, stavu ocelové výztuže, hloubky karbonatace.

JAK POSTUPOVAT PŘI OPRAVĚ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE

 1. weberrep ochrana  

  Pasivace ocelové výztuže

   

  Příprava

  Ocelovou výztuž zbavíme zcela koroze po celém jejím obvodu až do stupně SA 2,5 (kovový lesk). Nikde nesmí zůstat zbytky volných korozních zplodin - rzi. Stav výztuže a její další funkčnost by měl vždy posoudit statik. Při úbytku >30% průměru musí být výztuž vyměněna za novou.

  Aplikace

  Na takto připravenou armaturu nanášíme ochranný nátěr weberrep ochrana. Nátěr připravíme smícháním suché směsi s vodou v poměru 1 kg /0,25 lt. Namíchaná směs by měla mít konzistenci řidšího těsta. Na výztuž ji nanášíme pomocí štětce a v jedné vrstvě. Po aplikaci necháme nátěr schnout ca 30 - 40 min.

 2. weberrep vysprávka H SV  

  Hrubá síranovzdorná vysprávková malta na beton

   

  Příprava podkladu

  Nesoudržné části betonu musí být odstraněny, stejně jako zkarbonatovaný beton, popraskaný beton, beton s mastnými skvrnami a se solnými výkvěty. Také všechny povrchové stěrky a nátěry musí být beze zbytku odstraněny. Tahová pevnost opravovaného betonu musí být min. 1,5 MPa. Před nanášením vysprávkové malty musí být podklad důkladně provlhčen, optimálně již 1 den před nanášením vysprávkových malt. Alternativně lze povrch ošetřit adhezním můstkem weberrep KB Duo. Teplota vzduchu a podkladu nesmí klesnout pod +5°C a vystoupit nad +26°C po celou dobu provádění opravných prací.

  Aplikace

  Na takto připravený podklad nanášíme vysprávkovou maltu. weberrep vysprávka H SV se smíchá pouze s čistou vodou v poměru 2,7 lt vody / 25 kg pytel. Maltu rozmícháme do těstovité konzistence a nanášíme ručně vtlačováním nebo zednickou špachtlí / lžicí. Maximální tloušťka vrstvy je 80 mm. Minimální tloušťka je 30 mm. Malta se nesmí aplikovat tzv. "do ztracena", ale konec se musí zaříznout v min. povolené tloušťce.

  Povrchová úprava

  Po 30 - 40 min. schnutí můžeme přistoupit k nanesení jemné vysprávkové reprofilační malty weberrep vysprávka J SV (3 - 40 mm) nebo hrubé vysprávkové reprofilační malty weberrep vysprávka H SV (30 - 80 mm) dle síly vrstvy, jakou potřebujeme na ocelové výztuži vytvořit. Maltu aplikujeme ručně vtlačováním nebo pomocí zednické lžíce či špachtle a ocelového hladítka.

  K docílení jemného povrchu aplikujeme na uvedené vysprávkové malty plošnou vyhlazovací stěrku weberrep povrch SV pomocí ocelového hladítka.

 3. weberrep vysprávka J SV  

  Jemná síranovzdorná vysprávková malta na beton

   

  Aplikace

  Pro jemný vzhled povrchu můžeme eventuálně použít weberrep vyprávka J SV, která se smíchá pouze s čistou vodou v poměru 3 lt vody / 25 kg pytel. Maltu rozmícháme do těstovité konzistence a nanášíme ručně vtlačováním nebo zednickou špachtlí / lžící. Maximální tloušťka vrstvy je 40 mm. Minimální tloušťka jsou 3 mm. Malta se nesmí aplikovat tzv. "do ztracena", ale konec se musí zaříznout v min. povolené tloušťce.

 4. weberrep povrch SV  

  Vyhlazovací stěrka

   

  Povrchová úprava

  K docílení jemného povrchu aplikujeme po min. 12. hod. technologické přestávky na uvedenou vysprávkovou maltu plošnou vyhlazovací stěrku weberrep povrch SV pomocí ocelového hladítka (při teplotě +20°C). Vyhlazovací stěrku můžeme po min. 6 denní přestávce natřít ochrannými nátěry webertec elastic 772 nebo webertec purolast proti H2O, CO2, SO2 a současně ji i barevně zvýraznit.

Najděte si nejbližšího prodejce nabízející materiály Weber, vybírat můžete z více než 2 000 prodejních míst.