weberrep KB duo

weber-rep-kb-duo_package.jpg

Balení

  • Pytel 20 kg 42 pytlů/paleta

Minerální spojovací můstek pro betonové podklady a ochrana proti korozi armovací ocele

Definice výrobku

Spojovací můstek na beton, antikorozní ochrana ocelové výztuže v betonu.

Použití

weber.rep KB duo je kombinovaný produkt, který se může použít jak jako minerální antikorozní ochrana armovací oceli, tak i jako cementový adhezní můstek. Weber.rep KB duo se může také použít jako adhezní můstek pro cementové mazaniny. Pro použití v interiérech i exteriérech.

weber.rep KB duo je plastem modifikovaná prefabrikovaná suchá malta, která odpovídá normě ČSN EN 1504-7

➔ Najít prodejce ➔ Spočítat řešení

 

Barevné odstíny

Číslo výrobku

SAB 954

Spotřeba

  • jako antikorozní ochrana na jeden m oceli, ø 14 mm, při 2 nátěrech cca 190 g
  • jako adhezní můstek v závislosti na drsnosti podkladu cca 1,5–2,5 kg/m2

Naše technická řešení