weber.rep KB duo

weber-rep-kb-duo_package.jpg

Minerální spojovací můstek pro betonové podklady a ochrana proti korozi armovací ocele

Definice výrobku

Spojovací můstek na beton, antikorozní ochrana ocelové výztuže v betonu.

Použití

weber.rep KB duo je kombinovaný produkt, který se může použít jak jako minerální antikorozní ochrana armovací oceli, tak i jako cementový adhezní můstek. Weber.rep KB duo se může také použít jako adhezní můstek pro cementové mazaniny. Pro použití v interiérech i exteriérech.

weber.rep KB duo je plastem modifikovaná prefabrikovaná suchá malta, která odpovídá normě ČSN EN 1504-7

Barevné odstíny

Číslo výrobku

SAB 954

Spotřeba

 • jako antikorozní ochrana na jeden m oceli, ø 14 mm, při 2 nátěrech cca 190 g
 • jako adhezní můstek v závislosti na drsnosti podkladu cca 1,5–2,5 kg/m2

Balení

 • Pytel 20 kg 42 pytlů/paleta

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Podmínky pro zpracování

Všechny uváděné vlastnosti se vztahují na teplotu +20 °C bez průvanu a při relativní vlhkosti vzduchu 60 %.

Nářadí

Kartáč, koště, štětec.

Čištění

Nádoby, přístroje a nástroje se po použití očistí vodou.

Consumption calculator

Please fill in the empty fields

Sorry, there was an error with the selected options

These values are for information only (change this phrase in the settings / internal tools)
Result:
Total weight :
Bag quantity :
Palette quantity :

Výhody produktu

 • spojovací můstek + antikorozní ochrana v jednom
 • vynikající přilnavost
 • vysoký ochranný účinek/ velmi odolný
 • lehké zpracování /velmi dobře roztíratelný
 • krátká doba schnutí
 • minerální
 • dlouhá doba zpracování
 • stabilní /nízká náchylnost ke stékání

Poznámky

Skladování

Při skladování v suchu v originálně uzavřeném balení lze materiál skladovat min. 12 měsíců.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Produkt je vhodný pro použití