weberrep KB duo

weber-rep-kb-duo_package.jpg

Minerální spojovací můstek pro betonové podklady a ochrana proti korozi armovací ocele

Definice výrobku

Spojovací můstek na beton, antikorozní ochrana ocelové výztuže v betonu.

Použití

weber.rep KB duo je kombinovaný produkt, který se může použít jak jako minerální antikorozní ochrana armovací oceli, tak i jako cementový adhezní můstek. Weber.rep KB duo se může také použít jako adhezní můstek pro cementové mazaniny. Pro použití v interiérech i exteriérech.

weber.rep KB duo je plastem modifikovaná prefabrikovaná suchá malta, která odpovídá normě ČSN EN 1504-7

Barevné odstíny

Číslo výrobku

SAB 954

Spotřeba

 • jako antikorozní ochrana na jeden m oceli, ø 14 mm, při 2 nátěrech cca 190 g
 • jako adhezní můstek v závislosti na drsnosti podkladu cca 1,5–2,5 kg/m2

Balení

 • Pytel 20 kg 42 pytlů/paleta

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Podmínky pro zpracování

Všechny uváděné vlastnosti se vztahují na teplotu +20 °C bez průvanu a při relativní vlhkosti vzduchu 60 %.

Nářadí

Kartáč, koště, štětec.

Čištění

Nádoby, přístroje a nástroje se po použití očistí vodou.

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

 • spojovací můstek + antikorozní ochrana v jednom
 • vynikající přilnavost
 • vysoký ochranný účinek/ velmi odolný
 • lehké zpracování /velmi dobře roztíratelný
 • krátká doba schnutí
 • minerální
 • dlouhá doba zpracování
 • stabilní /nízká náchylnost ke stékání

Poznámky

Skladování

Při skladování v suchu v originálně uzavřeném balení lze materiál skladovat min. 12 měsíců.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Produkt je vhodný pro použití