Betonáž venkovních pojízdných ploch s PUR povrchem

Čtěte dále a dozvíte se jak na to

Betonáž venkovních pojízdných ploch s PUR povrchem

Podrobný návod krok za krokem

 1. Krok 1

  WEBERPODKLAD FLOOR – transparentní penetrační nátěr pod tekutý beton 

  Příprava podkladu – beton 
  Podklad musí být čistý a zbavený nečistot, olejových a mastných skvrn, cementového mléka, nesoudržných částí. Materiály ovlivňující přídržnost (nátěry, stěrky apod.) musí být odstraněny. Minimální přídržnost ke spodnímu betonu musí být 1,5 MPa.

  Příprava podkladu – vodorovná izolace  
  Pokládání tekutého betonu weberrep flow na nenosné plochy, jako jsou izolace apod., musí být provedeno zesíleně jako standardní betonáž s minimální tloušťkou vrstvy 40 mm. Povrch izolace musí být čistý a stabilní.

  Aplikace – savý podkladní beton 
  Penetrační nátěr weberpodklad floor nejprve naředíme s čistou vodou v poměru 1 : 3. 1 díl podklad floor na 3 díly vody. Aplikaci provádíme rounovým válečkem nebo štětcem.

  Aplikace – hladký, omezeně savý podkladní beton 
  Povrch betonu zvlhčíme a po zmizení vodního filmu, v okamžiku, kdy povrch plochy již není mokrý, ale pouze vlhký, aplikujeme spojovací adhezní můstek weberrep KB Duo. Na takto připravený podklad ihned  provádíme betonáž
  s weberrep flow systémem „mokrý do mokrého“.

  Doporučení:  
  Optimální teplota pro aplikaci je +5°C až +25°C. 

 2. Krok 2

  WEBERREP FLOW – tekutý venkovní beton, poskytující odolnou betonovou plochu 

  Aplikace – ručně
  Smíchání suché směsi s vodou provádíme ve velké míchačce nebo kádi s obsahem pro 3–4 pytle. Přidáme do kádě většinu vody a vmícháme do ní suchou směs. Mícháme míchadlem nebo míchačkou cca 4 minuty. Směs musí být homogenní a bez hrudek a nesmí se separovat. Spotřeba vody cca 3 lt/20kg suché směsi. Snažíme se dosáhnout rozlivu 160–190 mm na rozlivové sadě Weber. Namíchanou směs vložíme do věder a postupně lijeme na připravený podklad. Po rozlití hmotu zpracujeme pomocí ocelových hladítek a zednické lžíce. Výsledkem musí být hladká plocha. Čas na zpracování je 20 minut při teplotě +20 °C.

  Aplikace – strojně
  K aplikaci hmoty používáme m-tec Duomix 2000 s frekvenčním měničem. Hmota je pumpována na připravený podklad postupně po částech o rozměru max. 10 m2. Při pokládce je hmota uhlazována ve stejném směru, jako je aplikována, aby se odstranila pěna a pruhy vznikající při aplikaci. Aplikace hmoty je přizpůsobena kapacitě čerpadla a tloušťce vrstvy. Šířka by neměla přesáhnout 10 m bez dilatace. Pokud je potřeba získat velmi rovnou podlahu, je třeba průběžně kontrolovat tloušťku vrstvy.

  Upozornění: 
  Teplota při aplikaci betonové směsi musí být v rozsahu +8° až +25 °C. Následující 3 až 5 dní po dokončení betonáže, od okamžiku, kdy je beton pochůzný, musíme plochu kropit čistou vodou a chránit ji pokrytím geotextilií proti přímým účinkům slunečního záření.

 3. Krok 3

  Povrchová úprava  
  Betonová směs weberrep flow nevyžaduje žádnou další povrchovou úpravu. K lehkému zatížení může být vystavena
  za 24 hodin, k plnému zatížení za 7 dní. Poznámka: V případě potřeby na barevné ztvárnění po 30 dnech zrání aplikujeme polyuretanový nátěr weberdry PUR coat traffic, včetně penetrace weberprim EP 2K.

Find all our products near you in more than 2000 outlets