Betonáž venkovních pojízdných ploch s PUR povrchem

Čtěte dále a dozvíte se jak na to

Betonáž venkovních pojízdných ploch s PUR povrchem

Podrobný návod krok za krokem

 1. Krok 1

  WEBERPODKLAD FLOOR – transparentní penetrační nátěr pod tekutý beton 

  Příprava podkladu – beton 
  Podklad musí být čistý a zbavený nečistot, olejových a mastných skvrn, cementového mléka, nesoudržných částí. Materiály ovlivňující přídržnost (nátěry, stěrky apod.) musí být odstraněny. Minimální přídržnost ke spodnímu betonu musí být 1,5 MPa.

  Příprava podkladu – vodorovná izolace  
  Pokládání tekutého betonu weberrep flow na nenosné plochy, jako jsou izolace apod., musí být provedeno zesíleně jako standardní betonáž s minimální tloušťkou vrstvy 40 mm. Povrch izolace musí být čistý a stabilní.

  Aplikace – savý podkladní beton 
  Penetrační nátěr weberpodklad floor nejprve naředíme s čistou vodou v poměru 1 : 3. 1 díl podklad floor na 3 díly vody. Aplikaci provádíme rounovým válečkem nebo štětcem.

  Aplikace – hladký, omezeně savý podkladní beton 
  Povrch betonu zvlhčíme a po zmizení vodního filmu, v okamžiku, kdy povrch plochy již není mokrý, ale pouze vlhký, aplikujeme spojovací adhezní můstek weberrep KB Duo. Na takto připravený podklad ihned  provádíme betonáž
  s weberrep flow systémem „mokrý do mokrého“.

  Doporučení:  
  Optimální teplota pro aplikaci je +5°C až +25°C. 

 2. Krok 2

  WEBERREP FLOW – tekutý venkovní beton, poskytující odolnou betonovou plochu 

  Aplikace – ručně
  Smíchání suché směsi s vodou provádíme ve velké míchačce nebo kádi s obsahem pro 3–4 pytle. Přidáme do kádě většinu vody a vmícháme do ní suchou směs. Mícháme míchadlem nebo míchačkou cca 4 minuty. Směs musí být homogenní a bez hrudek a nesmí se separovat. Spotřeba vody cca 3 lt/20kg suché směsi. Snažíme se dosáhnout rozlivu 160–190 mm na rozlivové sadě Weber. Namíchanou směs vložíme do věder a postupně lijeme na připravený podklad. Po rozlití hmotu zpracujeme pomocí ocelových hladítek a zednické lžíce. Výsledkem musí být hladká plocha. Čas na zpracování je 20 minut při teplotě +20 °C.

  Aplikace – strojně
  K aplikaci hmoty používáme m-tec Duomix 2000 s frekvenčním měničem. Hmota je pumpována na připravený podklad postupně po částech o rozměru max. 10 m2. Při pokládce je hmota uhlazována ve stejném směru, jako je aplikována, aby se odstranila pěna a pruhy vznikající při aplikaci. Aplikace hmoty je přizpůsobena kapacitě čerpadla a tloušťce vrstvy. Šířka by neměla přesáhnout 10 m bez dilatace. Pokud je potřeba získat velmi rovnou podlahu, je třeba průběžně kontrolovat tloušťku vrstvy.

  Upozornění: 
  Teplota při aplikaci betonové směsi musí být v rozsahu +8° až +25 °C. Následující 3 až 5 dní po dokončení betonáže, od okamžiku, kdy je beton pochůzný, musíme plochu kropit čistou vodou a chránit ji pokrytím geotextilií proti přímým účinkům slunečního záření.

 3. Krok 3

  Povrchová úprava  
  Betonová směs weberrep flow nevyžaduje žádnou další povrchovou úpravu. K lehkému zatížení může být vystavena
  za 24 hodin, k plnému zatížení za 7 dní. Poznámka: V případě potřeby na barevné ztvárnění po 30 dnech zrání aplikujeme polyuretanový nátěr weberdry PUR coat traffic, včetně penetrace weberprim EP 2K.

Najděte si nejbližšího prodejce nabízející materiály Weber, vybírat můžete z více než 2 000 prodejních míst.