weberdry pur coat traffic

Cz.Weber
 • Polyuretanový konečný nátěr pro oblasti s pohybem chodců i automobilů.
 • UV stabilní.

Definice výrobku

1komponentní, pevný a UV stabilní nátěr. Probarvený, trvanlivý, odolný vůči mechanickému zatížení i drsným klimatickým podmínkám.

Používá se jako finální vrstva k ochraně hydroizolačních stěrek a nátěrů, v místech s vysokým mechanickým opotřebením. Vyzrává chemickou reakcí se zemní a vzdušnou vlhkostí

Použití

 • Hydroizolace chodníků, palub.
 • Hydroizolace stezek pro pěší a cyklisty.
 • Hydroizolace automobilových parkovišť.
 • Hydroizolace povrchů s vysokou zátěží opotřebením – stadiony, tribuny, parkoviště.

Barevné odstíny

 • RAL 7001
 • další odstíny na objednávku

Číslo výrobku

SAB 774

Spotřeba

400-500g/m2 (2 vrstvy)

Uvedená spotřeba je založena na praktických zkušenostech s válečkem na hladkém povrchu v optimálních podmínkách.

Faktory jako poréznost povrchu, teplota, vlhkost, způsob nanášení a povrchová úprava ovlivňují celkovou spotřebu.

Balení

 • 5 kg, 20 kg v kovových nádobách.

Barevné odstíny

 • RAL 1015 (slonová kost)
 • RAL 301 (Hnědočervená)
 • RAL 7001 (štěrkově šedá)
 • RAL 7035 (světle šedá)
 • RAL 9010 (bílá)
Zobrazit celý vzorník

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Všeobecné požadavky pro podklad

Příprava podkladu je pro optimální vzhled a životnost zcela zásadní. Podklad musí být čistý, pevný, prostý znečištění a nesoudržných částí, které mohou negativně ovlivnit přídržnost penetrace.

Maximální vlhkost nesmí překročit 5 %.

Pevnost podkladu v tlaku musí být min. 25 MPa a pevnost v tahu min. 1,5 MPa. Staré nátěry, olejové a tukové skvrny, organická kontaminace, prach musí být odstraněny, např. bruskou.

Případné nerovnosti povrchu musí být vyrovnány. Prach vzniklý broušením bude odstraněn stejně jako oddrolené kousky betonu.

Podklad bude natřen penetračním nátěrem weberprim ep 2k.

Upozornění:
Pro úpravu povrchu betonu nepoužívejte brokování – snižuje povrchovou soudržnost betonu a jeho stabilitu. Neumývejte povrch betonu vodou. Nový beton musí být min. 30 dní starý.

Nářadí

Vrtačka, míchadlo do vrtačky nebo el. míchadlo, vědro, malířský váleček nebo airless, ochranná lepicí páska.

Čištění

Nádoby a nářadí se ihned po použití omyjí čističem webersys 992.

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

 • odolný pojezdu vozidel,
 • jednoduchá aplikace (váleček, airless),
 • 1komponentní,
 • odolný vůči abrazi a těžkým podmínkám,
 • UV stabilní,
 • barevně stálý,
 • nekříduje,
 • snadná údržba povrchu,
 • vodě odolný,
 • mrazu odolný,
 • funkční v teplotách -40 °C až +90 °C,
 • ochranná vrstva pro vodotěsnou membránu.

Poznámky

Skladování

9 měsíců od data výroby v originálních obalech, v suchých, krytých skladech, v teplotách +5 °C až +30 °C.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Produkt je vhodný pro použití