Parkovací a pojezdové plochy

Čtěte dále a dozvíte se jak na to

Podrobný návod krok za krokem

 1. Hydroizolace pojízdné ploché střechy materiály na bázi polyuretanu

  Krok 1

  WEBERPRIM EP 2K – transparentní epoxidová penetrace pod PUR nátěry 

  Příprava  
  Příprava podkladu je naprosto zásadní pro finální vzhled a životnost použitého nátěru. Podklad musí být čistý, pevný, prostý znečištění a nesoudržných částí, které mohou negativně ovlivnit přídržnost penetrace. Maximální vlhkost nesmí překročit 6 %. Pevnost podkladu v tlaku musí být min. 25 MPa, tahová pevnost min. 1,5 MPa. Staré nátěry, olejové 
  a tukové skvrny, organická kontaminace i prach musí být odstraněny, např. bruskou. Případné nerovnosti musí být vyrovnány a prach vzniklý broušením odstraněn, stejně jako kousky odroleného betonu.

  Aplikace   
  Míchání: Složky A a B promícháme elektrickým míchadlem s pomalými otáčkami dle určeného poměru po dobu 3–5 minut. Obsah nádoby je nutné důsledně vyprázdnit zejména ze stěn a dna nádoby. Namíchanou směs před aplikací přelijeme do jiné nádoby, kterou používáme pro natírání. Namíchaná směs musí být zcela homogenní. Namíchanou směs ředíme s 15–25 % vody pro regulaci viskozity.

  Natírání:  
  Optimální teplota leží mezi +10 °C až +25 °C, mimo toto teplotní rozmezí penetraci neprovádějte. Nízká teplota zpomaluje schnutí (zrání) nátěru, vysoká jej urychluje. Vysoká vlhkost vzduchu negativně ovlivňuje konečný   
  vzhled. Nátěr připravený dle výše uvedeného návodu naneste štětkou nebo válečkem po celém povrchu konstrukce.
  Po cca 6–12 hod. (ne později než 24 hod.), dokud je nátěr stále trochu lepivý, aplikujte PUR nátěr nebo PUR stěrku.

  Doporučení:   
  Na pórobetonové povrchy nebo na povrch z porézního betonu aplikujeme penetraci 2x. Natíraný beton musí být min. 30 dnů starý.

 2. Krok 2

  WEBERDRY PUR SEAL + WEBERDRY fabric vodotěsná membrána s výztužnou tkaninou

  Aplikace 
  Aplikaci provádíme na připravený napenetrovaný podklad 6–12 hod. (ne déle než 24 hod.) po aplikaci penetrace. Penetrační nátěr musí být ještě lepivý. Do 1. vrstvy weberdry PUR seal aplikujeme výztužnou tkaninu weberdry fabric celoplošně, a to ihned po nátěru. Toto musíme provádět po dílčích sekcích plochy. Po rozvinutí výztužné tkaniny tuto ihned přetřeme další vrstvou weberdry PUR seal. Optimální aplikační teplota je mezi +10 °C až +25 °C, mimo toto teplotní rozmezí aplikaci neprovádějte. Nízká teplota zpomaluje schnutí (zrání) nátěru, vysoká jej urychluje.

  Upozornění: Vysoká vlhkost vzduchu negativně ovlivňuje konečný vzhled.

 3. Krok 3

  Povrchová úprava 
  Na vytvrzenou vyztuženou plochu nanášíme finální vrstvu polyuretanovým nátěrem weberdry PUR coat traffic. Aplikaci proveďte ve 2 vrstvách pomocí válečku, štětce nebo airless stříkáním. Technologická přestávka mezi jednotlivými vrstvami je 3–6 hod., ne déle než 36 hod. V závislosti na struktuře natíraného podkladu doporučujeme pískový vsyp křemičitého písku LOD 999 do 2. vrstvy nátěru weberdry PUR seal, protože povrch PUR souvrství je velmi hladký. 

  Upozornění: Vysoká vlhkost vzduchu negativně ovlivňuje konečný vzhled.

Najděte si nejbližšího prodejce nabízející materiály Weber, vybírat můžete z více než 2 000 prodejních míst.