weberdry PUR seal

Cz.Weber

Vysoce elastický polyuretanový nátěr pro vytvoření vodotěsné membrány

Definice výrobku

1komponentní vodotěsný nátěr na bázi elastomerní čistě polyuretanové pryskyřice. Složení je zárukou vysoké chemické, tepelné, UV a mechanické odolnosti. Vyzrává reakcí se vzdušnou nebo zemní vlhkostí.

Použití

Používá se jako hydroizolační vrstva pod ochranný nátěr weberdry pur coat traffic.

Dále vhodný i pro:

 • hydroizolace střech
 • hydroizolace balkonů, teras, verand
 • hydroizolace koupelen, kuchyní pod obklady a dlažby
 • hydroizolace „zelených střech“
 • hydroizolace květinových záhonů a květináčů
 • hydroizolace asfaltových pásů, PVC membrán, starých akrylátových stěrek.
 • ochranu nástřikové PUR pěny

Barevné odstíny

Světle šedá RAL 7035, bílá RAL 9010 pouze na objednávku.

Číslo výrobku

 • SAB 775

Spotřeba

 • 2 kg/m2 (3 vrstvy)

Uvedená spotřeba je založena na praktických zkušenostech s válečkem na hladkém povrchu v optimálních podmínkách. Faktory jako poréznost povrchu, teplota, vlhkost, způsob nanášení a povrchová úprava ovlivňují celkovou spotřebu.

Balení

 • 6 kg a 25 kg v plechových nádobách

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Všeobecné požadavky pro podklad

Příprava podkladu je pro optimální vzhled a životnost zcela zásadní. Podklad musí být čistý, pevný, prostý znečištění a nesoudržných částí, které mohou negativně ovlivnit přídržnost penetrace. Maximální vlhkost nesmí překročit 5 %. Pevnost podkladu v tlaku musí být min. 25 MPa a pevnosti v tahu min. 1,5 MPa. Staré nátěry, olejové a tukové skvrny, organická kontaminace, prach musí být odstraněny, např. bruskou. Případné nerovnosti povrchu musí být vyrovnány. Prach vzniklý broušením bude odstraněn stejně jako oddrolené kousky betonu. Podklad bude natřen penetračním nátěrem weberprim ep 2k.

Nářadí

Vrtačka, míchadlo do vrtačky nebo el. míchadlo, plechové vědro, malířský váleček nebo štětka, ochranná lepicí páska, ochranné rukavice.

Čištění

Nádoby a nářadí se ihned po použití omyjí čističem webersys 992.

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

 • jednoduchá aplikace (váleček, airless),
 • 1komponentní,
 • odolný vůči abrazi a těžkým podmínkám,
 • UV stabilní,
 • barevně stálý,
 • nekříduje,
 • snadná údržba povrchu,
 • vodě odolný,
 • mrazu odolný,
 • funkční v teplotách - 40 °C až + 90 °C,
 • pochůzný vodotěsný povrch,
 • přemostuje trhliny do 2 mm, do -10 °C.

Poznámky

Skladování

9 měsíců od data výroby v originálních obalech, v suchých, krytých skladech, v teplotách +5°C až +30°C.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Produkt je vhodný pro použití