PUR řešení balkonů a teras v bytové výstavbě (1)

Čtěte dále a dozvíte se jak na to

PUR řešení balkonů a teras v bytové výstavbě 1

Podrobný návod krok za krokem

 1. Příprava

  Příprava podkladu je naprosto zásadní pro finální vzhled a životnost použitého nátěru. Podklad musí být čistý, pevný, prostý znečištění a nesoudržných částí, které mohou negativně ovlivnit přídržnost penetrace. Maximální vlhkost nesmí překročit 6 %. Pevnost podkladu v tlaku musí být min. 25 MPa, tahová pevnost min. 1,5 MPa. Staré nátěry, olejové a tukové skvrny, organická kontaminace i prach musí být odstraněny, např. bruskou. Případné nerovnosti musí být vyrovnány a prach vzniklý broušením odstraněn, stejně jako kousky odroleného betonu.

 2. Krok 1

  Balkonový okapový profil se k betonovému podkladu připevní celoplošným položením do nataženého cemento-epoxidového tmele weberrep 766. Děrované kotvení lišty bude překryto vrstvou cemento-epoxidového tmele weberrep 766 s přesahem 15cm do okolní plochy. Po jeho vytvrdnutí (24 hod.) bude na povrch weberrep 766 natřen permanentně elastický polyuretanový nátěr s vlákny weberdry PUR detail.

 3. Krok 2

  Celá plocha balkonové desky bude natřena s weberprim EP 2K –transparentní epoxidovou penetrací pod PUR nátěry. 

  Aplikace 
  Míchání: Složky A a B promícháme elektrickým míchadlem s pomalými otáčkami dle určeného poměru po dobu 3–5 minut. Obsah nádoby je nutné důsledně vyprázdnit zejména ze stěn a dna nádoby. Namíchanou směs před aplikací přelijeme do jiné nádoby, kterou používáme pro natírání. Namíchaná směs musí být zcela homogenní. Namíchanou směs ředíme s 15–25 % vody pro regulaci viskozity.
  Natírání: Optimální teplota pro aplikaci je +10°C až +25°C, mimo toto teplotní rozmezí penetraci neprovádíme. Nízká teplota zpomaluje schnutí (zrání) nátěru, vysoká jej urychluje. Nátěr připravený dle výše uvedeného návodu naneseme štětkou nebo válečkem po celém povrchu konstrukce. Po cca 6–12 hod. (ne později než 24 hod.), dokud je nátěr stále trochu lepivý, aplikujeme polyuretanový nátěr nebo polyuretanovou stěrku.
  Doporučení: Na pórobetonové povrchy nebo na povrch z porézního betonu aplikujeme penetraci 2x. Natíraný beton musí být min. 30 dnů starý.

 4. Krok 3

  WEBERDRY FABRIC – na styk balkonové desky se svislou konstrukcí obvodové zdi/panelu se přiloží pruh geotextilie o celkové šíři 30cm, zcela nasycený nátěrem weberdry PUR seal. Alternativně lze místo geotextilie weberdry fabric použít flexibilní nátěr weberdry PUR detail.

 5. Krok 4

  Aplikace vodotěsné membrány
  Natírání: Nátěr provádíme na připravený napenetrovaný podklad 6–12 hod. (ne déle než 18 hod.) po aplikaci penetrace. Penetrační nátěr musí být ještě lepivý. Aplikaci provádíme ve 2 vrstvách. Nátěr provedeme i přes balkonový okapový profil, který musí být již přetřen materiálem weberdry PUR detail. Technologická přestávka mezi jednotlivými vrstvami je 12–18 hod., ne déle než 48 hod. Optimální aplikační teplota je mezi +10°C až +25°C, mimo toto teplotní rozmezí penetraci neprovádějte. Nízká teplota zpomaluje schnutí (zrání) nátěru, vysoká jej urychluje.
  Upozornění: Vysoká vlhkost vzduchu negativně ovlivňuje konečný vzhled.
   

 6. Krok 5

  Povrchová úprava 
  Varianta A:
  12–18 hod. (ne déle než 48 hod.) po dokončení 2. vrstvy povlaku weberdry PUR seal naneseme ochranný probarvený nátěr weberdry PUR coat odstín RAL 7001. Nátěr nanášíme ve 2 vrstvách. Mezi jednotlivými vrstvami musí být technologická přestávka min. 3–6 hod., ne delší než 36 hod. Povrch nátěru weberdry PUR coat je hladký a za vlhka kluzký. Pokud chcete docílit hrubého, neklouzavého povrchu, doporučujeme aplikaci pískového vsypu do 2. vrstvy povlaku weberdry PUR seal. (Toto řešení je vhodné zejména pro komerční a občanskou výstavbu, restaurace, kavárny…)

  Varianta B:
  Připravený podklad, provedený ze 2 vrstev weberdry PUR seal, bude vyztužen netkanou PES geotextilií weberdry fabric. Tato se vkládá do provedené 1. vrstvy, která musí být ještě mokrá, a následně je položená geotextilie přetřena 2. vrstvou povlaku weberdry PUR seal. Na zcela vyschlý povrch vyztuženého souvrství (nejdříve za 7 dní) rozmístíme plastové terče, do kterých osazujeme zvolenou dlažbu. Dlažba se již nespáruje. Osazením dlažby je celé souvrství dokončeno. (Toto univerzální řešení lze použít v bytové, občanské i komerční výstavbě.)

Jak renovovat balkon pomocí PUR technologie

Najděte si nejbližšího prodejce nabízející materiály Weber, vybírat můžete z více než 2 000 prodejních míst.