weber.rep 766

weber_rep_766.jpg

dvousložkové lepidlo na bázi epoxidové pryskyřice, bez obsahu rozpouštědel

Použití

Slepování betonových prefabrikátů, šachtových dílců, betonových a ocelových trubek.

Definice výrobku

Dvousložkové reaktivní pryskyřičné lepidlo na bázi epoxidové pryskyřice, určené ke slepování betonových ploch a k lepení betonu a ušlechtilé oceli.

Barva

Šedá.

Spotřeba

název spotřeba č. výrobku
weber.rep 766 1,6kg/m2

SAB 160

Balení

 • Ve 4kg plechových vědrech.
 • Paletizace: 45ks/180kg

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Všeobecné požadavky pro podklad

Podklad musí být celistvý, čistý, bez volných částic. Zbytky vodoodpudivých látek (olej ze šalování, barvy, tuky) je nutno odstranit.

Podmínky pro zpracování

Teplota ovzduší při aplikaci musí být v rozmezí od +5oC do + 26oC, teplota podkladu nesmí klesnout pod + 5oC.

Při očekávaných mrazech nepoužívat!

Nářadí

Nerezová špachte, nerezová zednická lžíce.

Čištění

Nářadí, nádoby, se musí ihned po použití očistit vodou. Po zaschnutí lze odstranit pouze mechanicky.

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

 • vysoká odolnost vůči chemikáliím
 • vysoká mechanická zatíženost
 • za čerstva lze omývat vodou
 • na vodorovné a svislé plochy
 • odolné vůči povětrnostním vlivům a mrazu
 • nepropouští vodu
 • odolnost vůči teplu
 • určené pro místa, ketrá se trvale nacházejí pod vodou
 • vytvrzuje bez trhlin

Poznámky

Skladování

12 měsíců od data výroby v originálních obalech, v suchých a mrazuvzdorných skladech.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Upozornění

Dodatečné přidávání přísad se nepovoluje. Při teplotách vzduchu a podkladu pod +5 °C a při očekávaných mrazech nepoužívat.

Produkt je vhodný pro použití