weberdry PUR detail

Cz.Weber

polyuretanový nátěr na střešní detaily

Definice výrobku

Vodotěsný povlak vyztužený vlákny pro složité detaily střešních konstrukcí.

Číslo výrobku

SAB 780

Balení

  • 1 kg a 6 kg

Dokumentace a brožury

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

  • polyuretanový nátěr
  • vodotěsný povlak
  • vyztužený vlákny
  • pro složité detaily střešních konstrukcí

Poznámky

Skladování

9 měsíců od data výroby v originálních obalech, v suchých, krytých skladech, v teplotách +5 °C až +30 °C.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Produkt je vhodný pro použití