Řešení dilatací v betonových podlahách s PUR vodotěsným povlakem – exteriér

 Čtěte dále a dozvíte se jak na to

PUR systémová řešení - dilatace v betonových podlahách - exteriér

Podrobný návod krok za krokem

 1. Krok 1

  WEBERPRIM EP 2K – transparentní epoxidová penetrace pod polyuretanové nátěry 

  Příprava  
  Příprava podkladu je naprosto zásadní pro finální vzhled a životnost použitého nátěru. Podklad musí být čistý, pevný, prostý znečištění a nesoudržných částí, které mohou negativně ovlivnit přídržnost penetrace. Maximální vlhkost nesmí překročit 6 %. Pevnost podkladu v tlaku musí být min. 25 MPa, tahová pevnost min. 1,5 MPa. Staré nátěry, olejové
  a tukové skvrny, organická kontaminace i prach musí být odstraněny, např. bruskou. Případné nerovnosti musí být vyrovnány a prach vzniklý broušením odstraněn, stejně jako kousky odroleného betonu.

  Aplikace   
  Míchání: Složky A a B promícháme elektrickým míchadlem s pomalými otáčkami dle určeného poměru po dobu  
  3–5 minut. Obsah nádoby je nutné důsledně vyprázdnit zejména ze stěn a dna nádoby. Namíchanou směs před aplikací přelijeme do jiné nádoby, kterou používáme pro natírání. Namíchaná směs musí být zcela homogenní. Namíchanou směs ředíme s 15–25 % vody pro regulaci viskozity.  
  Natírání: Optimální teplota pro aplikaci je +10°C až +25°C, mimo toto teplotní rozmezí penetraci neprovádíme. Nízká teplota zpomaluje schnutí (zrání) nátěru, vysoká jej urychluje. Nátěr připravený dle výše uvedeného návodu   
  naneseme štětkou nebo válečkem po celém povrchu konstrukce. Po cca 6–12 hod. (ne později než 24 hod.), dokud je nátěr stále trochu lepivý, aplikujeme polyuretanový nátěr a geotextilii weberdry fabric.  
  Doporučení: Natíraný beton musí být min. 30 dnů starý.

 2. Krok 2

  WEBERDRY PUR SEAL – elastický polyuretanový vodotěsný nátěr. Po obou stranách dilatační/pracovní spáry natřeme pruh o šíři 10 cm ochranným polyuretanovým nátěrem WEBERDRY PUR SEAL

 3. Krok 3

  WEBERDRY FABRIC – výztužná netkaná PES geotextilie   
  WEBERTĚSNICÍ PROVAZEC – dilatační miralonový provazec do pružných spár 

  Aplikace   
  Ustřihneme 20cm široký pruh výztužné geotextilie weberdry fabric a položíme jej do čerstvě natřeného nátěru weberdry PUR coat nebo weberdry PUR coat traffic tak, aby byla překryta dilatační/pracovní spára a nacházela se 
  ve středu tkaniny. Do středu tkaniny vložíme webertěsnicí provazec o průměru odpovídajícím šířce spáry. Po vložení
  na tkaninu jej i s tkaninou vtlačíme do spáry tak, aby byl zcela ponořen uvnitř spáry.

 4. Krok 4

  WEBERTMEL PUR – flexibilní polyuretanový tmel pro stavební konstrukce 

  Aplikace 
  Pomocí tlačné pistole vyplníme prostor nad webertěsnicím provazcem polyuretanovým tmelem webertmel PUR tak, aby byl v rovině s okolní betonovou plochou.
   

 5. Krok 5

  WEBERDRY PUR SEAL – elastický polyuretanový vodotěsný nátěr

  Aplikace
  Před použitím nádobu s nátěrem důkladně promícháme. 24 hod. po aplikaci flexibilního tmele webertmel PUR celou pracovní plochu dilatační spáry (tmel i výztužnou PES geotextilii) přetřeme vodotěsným nátěrem weberdry PUR seal

 6. Krok 6

  WEBERDRY PUR COAT – ochranný polyuretanový nátěr pro venkovní pochozí plochy  
  WEBERDRY PUR COAT TRAFFIC – ochranný polyuretanový nátěr pro venkovní pojezdové plochy

  Aplikace  
  Vrchní nátěr: Před použitím nádobu s nátěrem důkladně promícháme. 
  24 hod. po aplikaci flexibilního tmele webertmel PUR celou pracovní plochu dilatační spáry (tmel i výztužnou tkaninu) přetřeme ochranným nátěrem weberdry PUR coat nebo weberdry PUR coat traffic (dle předpokládaného zatížení). Mezi jednotlivými nátěry musí být technologická přestávka 3–6 hod., ne delší než 36 hod. 
  Doporučení: V případě předpokládaného vysokého zatížení automobilovým provozem doporučujeme provedení ještě
  3. vrstvy weberdry PUR coat traffic
  Upozornění: Vysoká vlhkost vzduchu negativně ovlivňuje konečný vzhled.

Najděte si nejbližšího prodejce nabízející materiály Weber, vybírat můžete z více než 2 000 prodejních míst.