weber tmel PUR

Novinka
weber-tmel-pur_package.JPG

1komponentní flexibilní polyuretanový tmel

Použití

Polyuretanový tmel pro stavební konstrukce – výplně a tmelení spár.

Barevné odstíny

Šedá

Číslo výrobku

SAB 952

Spotřeba

Kalkulace orientační spotřeby:

 • Délka spáry (mm) = obsah buřtu 600ml šířka (mm) x hloubka (mm)
 • Výsledek udává:
  jakou délku spáry zadaných rozměrů vyplníme balením salámu 600ml
Hloubka spáry d (mm) Šířka spáry b (mm)  Šířka spáry b (mm) Šířka spáry b (mm) Šířka spáry b (mm) Šířka spáry b (mm) Šířka spáry b (mm) Šířka spáry b (mm) Šířka spáry b (mm)
  8 10 12 15 20 25 30 35
8 9,6 7,5 6,2 5,0        
10 7,4 6,0 5,0 4,0 3,0      
12     4,0 3,3 2,5 2,0 1,8 1,3
15         2,0 1,6 1,3 1,0
20               0,8

 

Balení

 • Salám 600 ml

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Všeobecné požadavky pro podklad

Podkladové plochy musí být suché a zbavené mastných skvrn, prachu, nečistot.

Podmínky pro zpracování

Aplikovat při teplotách od +5 °C do +40 °C. Vyšší teplota usnadňuje nanášení tmele a nižší teplota naopak aplikaci zhoršuje . V teplotách pod 0 °C ustává vulkanizace tmele a jeho aplikace je nepřípustná.

Nářadí

Vytlačovací pistole

Čištění

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

 • Odolný UV
 • Vodotěsný
 • Odolný louhům a ředěným chemikáliím
 • Přetíratelný po 24hod
 • Vytvrzuje bez zápachu
 • Spojuje porézní i neporézní materiály
 • Porézní materiály spojuje bez penetrace /
 • beton/

Poznámky

Skladování

12 měsíců od data výroby v originálních obalech, v suchých, krytých skladech

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Produkt je vhodný pro použití