PUR vodotěsný povlak – řešení provedení vnějšího a vnitřního rohu u napojení vodorovné plochy na svislou zeď (terasy, balkony, střechy)

Čtěte dále a dozvíte se jak na to

Podrobný návod krok za krokem

 1. Krok 1

  WEBERPRIM EP 2K – transparentní epoxidová penetrace pod PUR nátěry 

  Příprava 
  Příprava podkladu je naprosto zásadní pro finální vzhled a životnost použitého nátěru. Podklad musí být čistý, pevný, prostý znečištění a nesoudržných částí, které mohou negativně ovlivnit přídržnost penetrace. Maximální vlhkost nesmí překročit 6 %. Pevnost podkladu v tlaku musí být min. 25MPa, tahová pevnost min. 1,5MPa. Staré nátěry, olejové
  a tukové skvrny, organická kontaminace i prach musí být odstraněny, např. bruskou. Případné nerovnosti musí být vyrovnány a prach vzniklý broušením odstraněn, stejně jako kousky odroleného betonu.

  Aplikace  
  Míchání: Složky A a B promícháme elektrickým míchadlem s pomalými otáčkami dle určeného poměru po dobu 3–5 minut. Obsah nádoby je nutné důsledně vyprázdnit zejména ze stěn a dna nádoby. Namíchanou směs před aplikací přelijeme do jiné nádoby, kterou používáme pro natírání. Namíchaná směs musí být zcela homogenní. Namíchanou směs ředíme s 15–25 % vody pro regulaci viskozity.

  Natírání: Optimální teplota pro aplikaci je +10°C až +25°C, mimo toto teplotní rozmezí penetraci neprovádějte. Nízká teplota zpomaluje schnutí (zrání) nátěru, vysoká jej urychluje. Nátěr připravený dle výše uvedeného návodu naneste štětkou nebo válečkem po celém povrchu konstrukce. 

 2. Krok 2

  WEBERDRY PUR SEAL – elastický polyuretanový nátěr pro vytvoření vodotěsné membrány 
  WEBERDRY FABRIC – výztužná netkaná PES geotextilie 

  Aplikace  
  Natírání: Nátěr provádíme na připravený napenetrovaný podklad, nejdříve za 12 hod. (ne déle než 24 hod.) po aplikaci penetrace. Penetrační nátěr musí být ještě lepivý. Aplikaci provádíme ve 3 vrstvách. Technologická přestávka mezi jednotlivými vrstvami je 12–18 hod., ne déle než 48 hod. Dokud je nátěr stále trochu lepivý, aplikujeme PUR nátěr weberdry PUR seal a geotextilii weberdry fabric. Z geotextilie ustřihneme pruh o šíři 20 cm a středem jej  
  vložíme na spojení podlahy se svislou konstrukcí v místech vnitřního nebo vnějšího rohu svislé konstrukce. Zajistíme vzájemné překrytí navazujících pásů geotextilie o min. 10 cm nebo provedení neděleného pásu geotextilie,  
  tzv. v jednom pruhu. Před aplikací necháme pruh ustřižené geotextilie vždy zcela nasáknout materiálem weberdry PUR seal a položíme do 1. vrstvy čerstvě naneseného materiálu weberdry PUR seal. Polovina pruhu geotextilie bude položena na podlaze a polovina na rohu/nároží svislé konstrukce. 

  Po 12 hodinách přetřeme vloženou geotextilii 2. vrstvou povlaku weberdry PUR seal. Do natřené 2. vrstvy aplikujeme pískový vsyp křemičitým pískem LOD 999. Jakmile nátěr uschne, odstraníme zbytky neukotveného písku
  a pokračujeme aplikací 3. vrstvy povlaku weberdry PUR seal. V případě aplikace ochranného nátěru weberdry PUR coat se pískový vsyp provádí až do 3. vrstvy povlaku weberdry PUR seal. Optimální aplikační teplota je mezi +10°C až +25°C, mimo toto teplotní rozmezí penetraci neprovádějte. Nízká teplota zpomaluje schnutí (zrání) nátěru, vysoká jej urychluje. 
  Upozornění: Vysoká vlhkost vzduchu negativně ovlivňuje konečný vzhled.

 3. Krok 3

  Povrchová úprava  
  Vodotěsný povlak weberdry PUR seal je pochozí a nevyžaduje pro běžné potřeby využívání střechy, balkonu či terasy
  v bytové výstavbě dodatečnou povrchovou úpravu = ochrannou vrstvu. V případě, že potřebujeme povrch podlahy barevně ztvárnit nebo zvýšit povrchovou ochranu, např. u komerčních objektů (restaurace, kavárny, kulturní domy atp.), je nutné aplikovat ještě ochranný nátěr weberdry PUR coat
   

 4. Krok 4

  WEBERDRY PUR COAT – ochranný polyuretanový nátěr pro venkovní pochozí plochy 

  Aplikace   
  Ochranný/dekorační nátěr: Před použitím nádobu s nátěrem důkladně promícháme. Aplikaci provádíme 12 hod. 
  po provedení povlaku weberdry PUR seal, a to ve 2 vrstvách pomocí válečku, štětce nebo airless stříkáním. Technologická přestávka mezi jednotlivými vrstvami je 3–6 hod., ne déle než 36 hod. Vzhledem ke skutečnosti,
  že povrch povlaku weberdry PUR seal i weberdry PUR coat je za vlhka kluzký, doporučujeme nevynechávat pískový vsyp z křemičitého písku LOD 999 jako antiskluzovou vrstvu. 

Jak napojit plochou střechu na atiku?

Jak ošetřit vnitřní roh atiky na ploché střeše?

Jak ošetřit vnější roh atiky na ploché střeše?

Najděte si nejbližšího prodejce nabízející materiály Weber, vybírat můžete z více než 2 000 prodejních míst.