webertec elastic 772

Původní název produktu weber.ton elastic 772
weber_tec_772.jpg

jednosložkový ochranný nátěr na beton na bázi elastické disperze. Neobsahuje org. rozpouštědla.

Barevné odstíny

3 odstíny:

 • RAL 7023 (betonová šedá)
 • RAL 7032 (štěrková šedá)
 • RAL 9010 (bílá)

Definice výrobku

Jednosložkový ochranný nátěr na beton na bázi elastické akrylátové disperze, neobsahující org. rozpouštědla. 

Číslo výrobku

SAB 772

Spotřeba

Podle podkladu cca 0,7l až 0,9 l/m2.

Balení

15 l

Barevné odstíny

 • RAL 7023 (betonová šedá)
 • RAL 7032 (štěrková šedá)
 • AL 9010 (bílá)
Zobrazit celý vzorník

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Všeobecné požadavky pro podklad

Nosný, čistý, suchý, zbavený usazenin, olejů, tuků a prachu a všech částí, které působí jako antiadhezní prostředek. Doporučujeme očistit betonové, resp. omítnuté plochy od nečistot např. opískováním, otryskáním granulátem, vodním vysokotlakým paprskem, atd. Úroveň přilnavosti podkladu musí být minimálně 1,5 N/mm2.

Podmínky pro zpracování

Míchání:

 • Před zpracováním důkladně promíchejte vhodným míchacím nástrojem.

Aplikace nátěru:

 • Povrchová ochrana určená na beton (ochranný povrchový systém): Redisan SHC, následně weber.tec 772, minimálně 2 krát, nezředěný.
 • Doba mezi 2 nátěry: minimálně 3 hod.
 • Povrchová ochrana v kombinaci s výrobkem weber.rep povrch (ochranný povrchový systém): weber.tec 772 + 10 % hmot. vody, weber.tec 772, nezředěný

Zpracování nástřikem:

 • Zpracování nástřikem se provádí vhodným stříkacím přístrojem se stálým tlakem cca 160 bar. Úhelnástřiku by měl být cca 40°, doporučená velikost trysky 0,63 mm. Po ukončení prací je nutno díly používané k nástřiku ihned důkladně vyčistit vodou.

Nářadí

Stříkací pistole, štětka, štětec, váleček

Čištění

Nádoby a nářadí se ihned po použití omyjí vodou.

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

 • Ochranný povrchový nátěr
 • Elastický nátěr na pohledové plochy vystavené silným povětrnostním vlivům
 • Při vysokém zatížení prudkými dešti
 • K ochraně vůči oxidu uhličitému, oxidu siřičitému a mrazu
 • Zpomaluje karbonataci
 • Překlenuje trhliny

Poznámky

Skladování

12 měsíců od data výroby v originálních obalech, v suchých, krytých skladech. Chránit před mrazem. Minimální teplota skladování +10°C.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Produkt je vhodný pro použití