weber.tec elastic 772

weber.ton elastic 772
weber_tec_772.jpg

jednosložkový ochranný nátěr na beton na bázi elastické disperze. Neobsahuje org. rozpouštědla.

Barevné odstíny

3 odstíny: RAL 7023 (betonová šedá), RAL 7032 (štěrková šedá), RAL 9010 (bílá).

Definice výrobku

Jednosložkový ochranný nátěr na beton na bázi elastické akrylátové disperze, neobsahující org. rozpouštědla. 

Číslo výrobku

SAB 772

Spotřeba

Podle podkladu cca 0,7l až 0,9 l/m2.

Balení

 • V 50 l (cca 20 kg) pap. obalech
 • s úpravou proti vlhkosti
 • 40 ks – 800 kg/paleta.

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Všeobecné požadavky pro podklad

Nosný, čistý, suchý, zbavený usazenin, olejů, tuků a prachu a všech částí, které působí jako antiadhezní prostředek. Doporučujeme očistit betonové, resp. omítnuté plochy od nečistot např. opískováním, otryskáním granulátem, vodním vysokotlakým paprskem, atd. Úroveň přilnavosti podkladu musí být minimálně 1,5 N/mm2.

Podmínky pro zpracování

Míchání:

 • Před zpracováním důkladně promíchejte vhodným míchacím nástrojem.

Aplikace nátěru:

 • Povrchová ochrana určená na beton (ochranný povrchový systém): Redisan SHC, následně weber.tec 772, minimálně 2 krát, nezředěný.
 • Doba mezi 2 nátěry: minimálně 3 hod.
 • Povrchová ochrana v kombinaci s výrobkem weber.rep povrch (ochranný povrchový systém): weber.tec 772 + 10 % hmot. vody, weber.tec 772, nezředěný

Zpracování nástřikem:

 • Zpracování nástřikem se provádí vhodným stříkacím přístrojem se stálým tlakem cca 160 bar. Úhelnástřiku by měl být cca 40°, doporučená velikost trysky 0,63 mm. Po ukončení prací je nutno díly používané k nástřiku ihned důkladně vyčistit vodou.

Nářadí

Stříkací pistole, štětka, štětec, váleček

Čištění

Nádoby a nářadí se ihned po použití omyjí vodou.

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

 • Ochranný povrchový nátěr
 • Elastický nátěr na pohledové plochy vystavené silným povětrnostním vlivům
 • Při vysokém zatížení prudkými dešti
 • K ochraně vůči oxidu uhličitému, oxidu siřičitému a mrazu
 • Zpomaluje karbonataci
 • Překlenuje trhliny

Poznámky

Skladování

12 měsíců od data výroby v originálních obalech, v suchých, krytých skladech. Chránit před mrazem. Minimální teplota skladování +10°C.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Produkt je vhodný pro použití