weberrep vysprávka J SV

Cz.Weber

vysprávková malta na beton, určená pro jemné a drobné vysprávky betonu v tloušťkách 3-40 mm

Použití

Používá se na vysprávky výlomů betonu, na uzavření štěrkových hnízd při nedokonalém hutnění pohledových betonů, na výplň poškození betonu vzniklých korozí armatury poté, co byla armatura opískováním zbavena rzi a natřena ochranným nátěrem proti korozi - weber.rep ochrana.

Poptej Weber

Barevné odstíny

Šedá.

Definice výrobku

Vysprávková malta na beton s hydraulickými pojivy, s přísadami, určená na jemné a drobné vysprávky betonu v tloušťkách 3-40 mm.

Číslo výrobku

SAB 115

Spotřeba

Při tl. 10 mm 20 kg/m2.

Balení

  • Ve 25 kg pap. obalech, 42 ks - 1050 kg/paleta.

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Všeobecné požadavky pro podklad

Podklad musí být dostatečně vlhký, pevný, bez prachu a zbytků olejů, bez volně oddělitelných částic.

Podmínky pro zpracování

Teplota podkladu a ovzduší nesmí klesnout pod +5°C. Je nutné zabránit přímému vlivu deště a slunečního záření.

Nářadí

Vědro, míchačka, vrtačka, míchadlo k vrtačce, špachtle.

Čištění

Nádoby. přístroje a nástroje se po použití očistí vodou.

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

  • na vysprávky betonu v tloušťce 3-40mm
  • pro ruční i strojní zpracování

Poznámky

Skladování

12 měsíců od data výroby v dobře uzavřených originálních obalech při teplotách od +5 do +25°C.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Produkt je vhodný pro použití