webertec purolast

Cz.Weber

Balení

  • Ve 20 kg PE obalu.

nátěr na beton

Definice výrobku

Vodou ředitelný ochranný nátěr na beton na bázi čisté akrylátové disperze neobsahující organická rozpouštědla.

Poptej Weber

Použití

Na preventivní ochranu betonových konstrukcí vůči působení karbonatace, nepříznivému vlivu povětrnostních podmínek, působení škodlivých zplodin. Na barevné ztvárnění betonových ploch, objektů.

Barevné odstíny

Spektrum barev podle vzorkovnice weber color line.

Číslo výrobku

  • SAB 030

Spotřeba

dvojnásobný nátěr .................................................................0,4 kg/m2